Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudenmaan kriisirahoitus helpotti yrityksiä selviytymään koronakriisistä

Erilaisia papereita ja post-it-lappuja, kyniä ja kaksi henkilöä kirjoittamassa.

Uudenmaan liiton teettämän arvioinnin mukaan huhtikuussa 2020 hakuun avattu kriisirahoitus on vaikuttanut myönteisesti alueen yritysten koronasta selviytymiseen. Järjestöt sekä koulutus- ja elinkeinotoimijat ideoivat rahoituksen turvin yrittäjien arkea helpottavia palveluja.  

Yritykset eivät voineet hakea rahoitusta, vaan kehittämistoimijoiden hankkeissa yrittäjille luotiin matalan kynnyksen tukipalveluja. Syntyi muun muassa uusia väyliä lakiavun lähteille sekä neuvontapalveluja rahoitushakemuksen tekoon ja yrityksen tilannearvion laatimiseen. Palvelumuotoilulla ja asiantuntijasparrauksella liiketoimintaan saatiin uutta potkua. Kriisin vaatimaan digiloikkaan tarjoutui koulutusta, esimerkiksi verkkokaupan perustamisessa ja digimarkkinoinnissa.

Hankkeet ammensivat voimaa yhteistyöverkostoista. Yrittäjille verkostot puolestaan tarjosivat vertaistukea, liikekontakteja ja myös väyliä yhteiskehittelyyn. Myös yrityksille tarjolla olevat avoimet palvelut tulivat tutuiksi, ja yhteisiä kauppa- ja markkinointipaikkoja perustettiin.

 Kaiken taustalla oli ajatus luoda positiivista ilmapiiriä vakavan kriisin keskelle sekä tarjota työkaluja, joilla tilanteesta on mahdollisuus ulospääsyyn ja kohti yritystoiminnan toipumista, sanoo Uudenmaan liiton kehittämispäällikkö Outi Ervasti. Hankkeissa luotuja toimintatapoja ja -malleja tullaan hyödyntämään laajemminkin Suomessa, Ervasti mainitsee.

Arvioinnista kehittämisideoita tuleviin rahoitushakuihin

Uudenmaan kriisirahoitus perustui työ- ja elinkeinoministeriön maakuntien liitoille myöntämään alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaan. Uudellamaalla jaossa oli miljoona euroa ja se jakautui 13 hankkeelle. Koko summa jaettiin yhdellä kertaa. Hakumenettely tehtiin kokonaan sähköisesti.

Mitä arvioinnista opittiin rahoitusprosessin näkökulmasta?

Uudenmaan liiton viestintä rahoitushausta tavoitti toimijat hyvin. Mukaan saatiin täysin uudentyyppisiä hankkeiden kehittelijöitä esimerkiksi kolmannelta sektorilta. Hakijoita oli runsaasti ja hankesisällöt olivat monipuolisia. 

Rahoituksen hakijat kokivat, että saivat rahoittajalta nopeasti tietoa hankkeen eri vaiheissa. Erityisen tyytyväisiä hakijat olivat hankkeiden projektipäälliköiden etäkokoontumiseen, jossa jaettiin kokemuksia ja tuloksia.

Keskustelutilaisuuksia rahoitettujen hankkeiden välillä toivottiin lisää. Myös hakuvaiheeseen toivottiin avoimia neuvontatilaisuuksia. Tällä kertaa hakuinfoa ei järjestetty.

Rahoittajan näkökulmasta vaikuttavuutta olisi voinut lisätä suuremmilla yhteisillä hankkeilla, joissa Uudenmaan liitto olisi toiminut samankaltaisten hankkeiden yhteensovittajana.  

 Olemme tyytyväisiä palautteeseen. Ilolla kuulimme, että tukipalveluja hyödyntäneet yrittäjät kokivat, että jaksaminen lisääntyi ja paikoin jopa pystyttiin laajentamaan liiketoimintaa. Palautteessa mainittiin muun muassa, että yritystukien viidakossa helpotti, kun yhdeltä alustalta pääsi tarkistamaan tarjolla olleet koronarahoitukset, Ervasti kertoo. Hanketoimijoiden kehittämisideat puolestaan antavat arvokasta oppia seuraaville rahoituskierroksille. 

Myös UKKE-rahoitus arviointiin

Toinen ministeriön jakoon myöntämä kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus sai Uudellamaalla lempinimen UKKE. Vuoden 2020 lopulla käynnistyneessä haussa myönsimme pikavauhtia 4,9 miljoonaa euroa koronan jälleenrakennusta tavoitteleville hankkeille. Tässä haussa uutena hakijaryhmänä mukana olivat luovat alat. Ervasti kertoo, että myös UKKE-rahoituksen osalta tullaan teettämään arviointi.

Lisäksi Uudenmaan liiton kansallisiin rahoitusinstrumentteihin kuuluu tänä ja ensi vuonna EU-hankevalmistelun tuki.

Kriisirahoituksen arvioinnin toteutti Gaia Consulting Oy aineistoanalyysin, haastattelujen, itsearvioinnin ja asiantuntija-analyysin keinoin. Arviointi tehtiin hankkeiden vaikuttavuudesta sekä rahoitusprosessista hanketoimijoiden ja rahoittajan näkökulmista.

Lisätietoja

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Eero Venäläisen varahenkilö.

Avainsanat:

ElinkeinotRahoitus