Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudenmaan liitto kritisoi lyhyttä kaavoitus- ja rakentamislain kuulemisaikaa – Vain kaksi päivää aikaa tutustua laajaan aineistoon

Uusi kerrostaloalue Jätkäsaaressa, etualalla rakennustyömaata.

Uudenmaan liitto vaatii aikaa perehtyä kaavoitus- ja rakennuslain jatkovalmistelun aineistoon ja mahdollisuutta kirjallisen lausunnon antamiseen. Ympäristöministeriön pikaisella aikataululla koolle kutsuma kuulemistilaisuus ei anna tähän mahdollisuutta.

Uudenmaan liitto on lähettänyt 12.4. kansanedustajille kirjeen, jossa vaatii aikaa perehtyä kaavoitus- ja rakennuslain jatkovalmistelun aineistoon ja mahdollisuutta kirjallisen lausunnon antamiseen.

Ympäristöministeriö lähetti perjantaina 9.4.2022 virka-ajan päätyttyä kutsut kaavoitus- ja rakennuslain jatkovalmisteluun liittyvään kuulemiseen, joka pidetään keskiviikkona 13.4.2022. Kuuleminen pidetään kahden arkipäivän varoitusajalla. Kutsun ohessa ei jaettu lakiaineistoa, jota kuuleminen koskee, vaan aineisto julkaistiin vasta 11.4. iltapäivällä.

Kuulemistilaisuus ei ole riittävä mahdollisuus vaikuttamiseen

Tilaisuus on ilmeisesti jäämässä ainoaksi tavaksi lausua mielipiteensä isosta ja merkittävästä muutetusta lakipaketista.

– Lyhyt ja suppea kuulemistilaisuus ei riitä. Valtioneuvoston lakivalmistelun ohjeistuksenkin mukaan lakivalmistelussa tulee kiinnittää huomiota kuulemisten tasapuolisuuteen ja siihen, että kuulemisilla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa hankkeeseen, toteaa Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Palautteen huomioimisesta saatava selvitys

Vaikka lausuntokierroksesta on saatu yhteenveto, tulee osallisille julkisesti kertoa, miten saatu palaute on otettu huomioon ja miten lakivalmistelu etenee.

Kuulemisen tavoitteena tulisi olla säädösvalmistelun avoimuus ja hyvä laatu. Kuulemisella pitäisi selvittää erilaiset näkökohdat, vaikutukset ja käytännön toteuttamismahdollisuudet. Kuulemisen tulisi parantaa luottamusta demokraattiseen päätöksentekoon sekä edesauttaa normien noudattamista.

Uusi lausuntokierros tarpeen

Uudenmaan liiton näkökulmasta vaikuttaa siltä, että kuulemisella pyritään ohittamaan uuden lausuntokierroksen tarve lain valmistelussa.

– Alkuperäisen kaavoitus- ja rakennuslakiesityksen jakaminen kahdeksi erilliseksi laiksi on merkittävä muutos, Savolainen toteaa. – Uuden lausuntokierroksen ohittaminen olisi huonoa säädösvalmistelua ja sivuuttaisi osallisuuden perusvaatimukset.

Lisätietoja:

Ilona Mansikka

Kaavoituspäällikkö

+358 40 524 9186

Maakuntakaavoitusprosessin kehittäminen, Uusimaa-kaava 2050, Kaavoituksen aluevastuu: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa. Aluesuunnittelun johtaja Paula Autioniemen varahenkilö

Mariikka Manninen

Maakunta-arkkitehti

+358 40 721 4747

Alue- ja yhdyskuntarakenne, kasvun kestävä ohjaaminen, ympäristön voimavara- ja vetovoimatekijät. Kaavoituksen aluevastuu: Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo ja Tuusula