Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudenmaan liitto pyrkii edelleen vaikuttamaan rakentamislakiluonnoksen ongelmakohtiin

Liitutaulu, jossa neljä ihmishahmoa pitelee ylöspäin suuntaavaa vihreää nuolta.

Kaavoitus- ja rakentamislain valmistelun keskeydyttyä ympäristöministeriö on jatkanut pelkän rakentamisosion uudistusta. Uudenmaan kunnat ovat kuitenkin tunnistaneet lakiluonnoksessa ongelmia, joihin on tarvetta vielä vaikuttaa. Odotettavissa onkin aktiivinen edunvalvontasyksy!

Uudenmaan liitto on pyrkinyt yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa pitkäjänteisesti vaikuttamaan uuden kaavoitus- ja rakentamislain valmisteluun, jossa huomattiin monia ongelmakohtia. Lakiuudistuksen valmistelu keskeytyikin keväällä 2022, jolloin sitä päätetiin jatkaa vain rakentamisen kokonaisuuden osalta.

Ongelmia niin lain sisällössä kuin prosessissa

Lakiuudistuksen keskeytys ja lakipaketin kahtiajako ei kuitenkaan poistanut liiton edunvalvonnan tarvetta, sillä myös etenevässä rakentamislakiluonnoksessa on monia ongelmia. Ongelmia liittyy myös itse lakiuudistusprosessiin.

Rakentamislain uudistusprosessi ei ole edennyt valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti: Lakiluonnoksesta ei ole järjestetty asianmukaista kuulemista eikä aineisto ole esimerkiksi ollut saatavana säädösvalmistelun kielivaatimusten mukaisesti ruotsiksi tai saameksi.

Lisäksi lakiluonnoksen sisällöstä on tunnistettu monia ongelmia, joista keskeisimmät ovat:

  1. Lain vaikutusten arvioinnit ovat riittämättömät. Ei ole varmistettu, että useampaan lakiin hajotettava maankäytön ja rakentamisen ohjaus toimii kokonaisuutena.
  2. Laki helpottaisi hajarakentamista, mikä on nimenomaan vastoin hallitusohjelman tavoitteita.
  3. Ennakkovalvonnan vähentäminen lisäisi esimerkiksi rakentamisen turvallisuuteen liittyviä riskejä ja lisäisi jälkivalvonnan tarvetta.
  4. Laki heikentäisi kuntien mahdollisuuksia hallita maapolitiikkaansa.
  5. Laki pienentäisi kuntien tuloja, kun lupamaksut jäisivät pois, ja kuitenkin samalla kuntien työmäärää ja henkilöresurssien tarvetta lisäisivät esimerkiksi suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimusten höllentyminen ja jälkivalvontatarpeen lisääntyminen.

Edunvalvonta jatkuu elokuussa

Uudenmaan liitto jatkaa siis yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa rakentamislakiuudistukseen liittyvää aktiivista edunvalvontatyötä. Hallituksen lakiesitys on menossa eduskunnan käsittelyyn syyskuun puolivälissä.

– Hengähdämme hetkeksi kesälomien ajaksi, mutta elokuussa jatkamme vaikuttamistyötä uusin voimin, kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka kertoo. – Suunnitelmissamme on laatia yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa kannanotto lakiluonnoksen epäkohdista ja jatkaa vaikuttajien, esimerkiksi ympäristövaliokunnan jäsenten tapaamisia.

Lisätietoja:

Ilona Mansikka

Kaavoituspäällikkö

+358 40 524 9186

Maakuntakaavoitusprosessin kehittäminen, Uusimaa-kaava 2050, Kaavoituksen aluevastuu: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa. Aluesuunnittelun johtaja Paula Autioniemen varahenkilö