Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudenmaan vieraskielinen väestö kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä

Ihmisiä ja kirjahyllyjä Oodi-kirjastossa.

Uudellamaalla vieraskielisen väestön määrä kasvaa nopeasti. Vuonna 2040 Uudellamaalla ennustetaan olevan yli 560 000 vieraskielistä, joka olisi lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuoden 2022 lopussa.

Lähi-idän ulkopuolisen Aasian kieliä puhuvien asukkaiden määrän ennustetaan Uudellamaalla kasvavan kaikista kieliryhmistä voimakkaimmin. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupunginkanslian tuoreesta tilastojulkaisusta, joka on tehty yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan liiton kesken.

Suomessa vieraskielinen väestö keskittyy Uudellemaalle ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Maakunnassa asui koko maan vieraskielisistä 58 prosenttia vuoden 2022 lopussa. Lisäksi vieraskielisen väestön määrä kasvaa nopeasti alueella.

Vieraskielisen väestön määrä Uudellamaalla 2000–2022 sekä ennuste vuoteen 2040. Vuonna 2000 määrä on ollut noin 50 000, vuonna 2020 noin 250 000 ja ennusteen mukaan 2030 noin 550 000.

Ennusteen mukaan vieraskielisten määrä nousee nykyisestä 288 000 henkilöstä 400 000 henkilöön vuonna 2030 ja edelleen 562 000 henkilöön vuoden 2040 loppuun mennessä. Vieraskielisten väestöosuus kasvaa ennusteen mukaan Uudellamaalla nykyisestä 17 prosentista 21 prosenttiin kuluvan vuosikymmenen aikana ja lähes 30 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä.

Tällä hetkellä Suomen vieraskielisestä väestöstä puolet asuu pääkaupunkiseudulla. Vieraskielinen väestö keskittyy jatkossakin voimakkaasti pääkaupunkiseudun kaupunkeihin. Vuonna 2040 vieraskielisen väestön määrän ennustetaan Helsingissä olevan 206 000, Espoossa 140 000 ja Vantaalla 135 000 henkilöä.

Helsingin seudun kehyskunnissa eli KUUMA-seudulla vieraskielisen väestön ennustetaan vuonna 2040 olevan yhteensä noin 61 000 asukasta ja Helsingin seudun ulkopuolisen Uudenmaan alueella noin 18 000 asukasta.

Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan kaikissa ikäryhmissä

Vieraskielisen väestön määrän ennakoidaan kasvavan kaikissa ikäryhmissä, mutta suhteellisesti nopeinta kasvun ennustetaan olevan työikäisten ja eläkeikäisten osalta. Molempien ikäryhmien lukumäärän arvioidaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä.

Vieraskielisten väestöryhmässä eläkeikäisten osuus on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin vastaava osuus koko väestössä. Nuorempiin ikäryhmiin painottuvan ikärakenteen myötä vieraskielisen väestön demografinen huoltosuhde pysyy selvästi kotimaankielisten huoltosuhdetta matalampana.

Lähi-idän ulkopuolisen Aasian kieliä puhuvien määrä kasvaa, Baltian alueen kieliä puhuvien määrä pienenee

Vuonna 2040 Uudellamaalla suurimpien kieliryhmien ennustetaan muodostuvan Lähi-idän ulkopuolisen Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan sekä Venäjän ja muun entisen Neuvostoliiton alueen (pois lukien Baltian alue) kieliä puhuvista asukkaista. Nämä kieliryhmät olivat alueen suurimmat myös vuonna 2022.

Lähi-idän ulkopuolisen Aasian kieliä puhuvien asukkaiden määrän arvioidaan kasvavan kaikista kieliryhmistä voimakkaimmin. Sen sijaan Baltian alueen kieliä puhuvien määrä ennustetaan kasvavan huomattavasti aiempaa hitaammin.

Uudenmaan vieraskielisen väestön määrä kieliryhmittäin 2000–2022 sekä ennuste 2023–2040. 2000-luvulla suurin on ollut venäjä ym. Ennusteen mukaan muun Aasian kielet nousevat suurimmaksi.

Monet vieraskieliset ovat kaksi- tai monikielisiä

Yhä suurempi osa vieraskielisestä väestöstä on syntynyt Suomessa. Tämä on oleellista huomioida ennusteen tulosten tulkinnassa, sillä huomattava osa Suomessa syntyneistä vieraskielisistä osaa suomea tai ruotsia vähintään erilaisten palveluiden käytön edellyttämällä tavalla. Jo nyt yli puolet alle 20-vuotiaista vieraskielisistä on syntynyt Suomessa. Tulevaisuudessa heidän osuutensa voidaan olettaa kasvavan.

Lisätietoja:

Johannes Herala

Erityisasiantuntija

+358 44 365 1988

Uudenmaan alueellinen kehitys, kunta- ja aluetalous, toimintaympäristön analyysit, erillisselvitykset

Avainsanat:

EnnakointiTilastot