Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Fördubblad nyländsk befolkning med främmande språk senast år 2040

Befolkningen som talar ett främmande språk i landskapet tilltar snabbt. Nyland år 2040 förväntas ha drygt 560 000 invånare med främmande språk, vilket skulle vara nästan dubbelt så många som i slutet av år 2022.

Bakom den kraftigaste ökningen i regionens språkgrupper förväntas ligga personer som talar något asiatiskt språk som finns utanför Mellanöstern. Uppgifterna framgår ur den färska statistiska publikation som Helsingfors stadskansli har gett ut. Den har utarbetats i samarbete mellan städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Nylands förbund.

I Finland finns det en stark koncentration av dem som har ett främmande språk som modersmål i Nyland, och speciellt i huvudstadsregionen. I slutet av år 2022 fanns 58 % av hela landets talare av främmande språk i vårt landskap. Antalet invånare som talar ett främmande språk tilltar dessutom snabbt i regionen.

Antalet nylänningar som talar ett främmande språk angett per språkgrupp 2000–2022 jämte prognos för året 2040. År 2000 har antalet varit ca 50 000, år 2020 ca 250 000 och prognosen för år 2030 är ca 550 000.

Enligt prognosen stiger antalet personer som talar ett främmande språk från nuvarande 288 000 till 400 000 under år 2030, och fortsättningsvis till 562 000 innan utgången av 2040. Andelen sådana språkanvändare i Nyland växer enligt prognosen från nuvarande 17 % till 21 % under detta årtionde, och sedan till inemot 30 % fram till år 2040.

För tillfället finns hälften av Finlands sådana invånare i huvudstadsregionen. Den delen av befolkningen har fortsättningsvis en stark koncentration i huvudstadsregionens städer. År 2040 beräknas antalet invånare med främmande språk ligga vid 206 000 personer, vid 140 000 i Esbo och vid 135 000 i Vanda.

Antalet invånare med annan språkgruppstillhörighet än de inhemska har en prognos på sammanlagt ca 61 000 personer i Helsingforsregionens kranskommuner, det vill säga i Kuuma-regionen. I den del av Nyland som ligger utanför Helsingforsregionen ligger prognosen kring 18 000 personer.

Uppgång för främmande språk i alla åldersgrupper

Förekomsten av ett främmande språk som modersmål förväntas stiga i alla åldersgrupper, men den snabbaste ökningen förutspås bland invånare i såväl arbetsför som pensionsålder. Antalet i båda åldersgrupperna har en prognos med fördubbling innan år 2040.

Andelen pensionärer är dock klart mindre än motsvarande andel inom hela befolkningen. Eftersom åldersstrukturen betonar yngre åldersklasser, kommer den här språkbaserade befolkningens demografiska försörjningskvot att kvarstå på en klart lägre nivå än för deras del som talar de inhemska språken.

Asiatiska språk som talas utanför Mellanöstern vinner terräng, de baltiska språkens användare minskar i antal

År 2040 räknar man med att de största språkgrupperna i Nyland består av sådana som talar något asiatiskt språk utanför eller i Mellanöstern, i Nordafrika, i Ryssland och i området som representerar före detta Sovjetunionen (Baltikum borträknat). Dessa språkgrupper var de största i regionen också under år 2022.

Bakom den kraftigaste ökningen i regionens språkgrupper förväntas ligga personer som talar något asiatiskt språk som finns utanför Mellanöstern. Däremot förväntas det att antalet invånare som använder sig av baltiska språk har en klart långsammare ökning än tidigare.

Antalet nylänningar som talar ett främmande språk angett per språkgrupp 2000–2022 jämte prognos 2023-2040. Under 2000-talet har ryskan m.fl. utgjort den största språkgruppen. Enligt prognosen blir övriga asiatiska språk vanligare.

Många två- eller flerspråkiga bland dem som har ett främmande språk

Allt flera som talar ett främmande språk är födda i Finland. Detta är väsentligt att beakta vid tolkningen av resultat. En betydande del av dem som har främmande språk som modersmål talar finska eller svenska så som det förutsätts av en som använder sig av olika serviceformer i landet. Redan nu är hälften av sådana språkbrukare infödda finländare under 20 år. I framtiden kan deras andel endast beräknas växa.

Ytterligare upplysningar:

Johannes Herala

Sakkunnig

+358 44 365 1988

Nylands utveckling på regional nivå, kommunal och regional ekonomi, omvärldsanalyser, separata utredningar

Nyckelord:

FramsynStatistik