Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudenmaan maakuntahallitus 29.8.: Suomi hukkaa mahdollisuutensa huonosti kohdennetuilla valtion tuilla

Uudenmaan liitto tilasi aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä selvityksen ”Alueiden väliset resurssivirrat”, jossa tarkastellaan valtion tukikokonaisuuksien jakautumista maakunnittain vuosina 2014–2021. Selvityksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että valtion rahoitusjärjestelmä ei tunnista kasvavien alueiden haasteita ja mahdollisuuksia, vaan perustuu ajastaan jälkeen jääneisiin jakokriteereihin.

Esimerkiksi EU:n rakennerahastotuista vain kahdeksan prosenttia päätyy kansallisin päätöksin Uudellemaalle. Kaupunkiseutujen haasteet, kuten syrjäytymisen uhka, eivät näyttäydy riittävästi tukijärjestelmissä. Toisaalta kriteereissä ei myöskään tunnisteta sitä, että kasvavilla kaupunkiseuduilla rahoituksella saataisiin aikaan todellisia tuloksia ja vaikuttavuutta koko Suomen kansantalouden eduksi.

Uudenmaan maakuntahallitus kävi tänään kokouksessaan keskustelun selvityksen tuloksista ja päätti perustaa maakuntahallituksen jäsenistä ja Uudenmaan liiton virkamiehistä koostuvan työryhmän valmistelemaan ehdotusta tukikriteeristöjen uudistamiseksi ja kaupunkipainotteisten kriteerien mukaan saamiseksi. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran jo tämän viikon torstaina.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula, joka on hyvin aktiivinen vaikuttaja EU-foorumeilla, totesi, että useilla Euroopan metropolialueilla osataan jo ottaa huomioon kasvuspesifit kriteerit.

– Esimerkiksi Hampurin seutu tavoittelee kestävää kasvua ja painottaa rahoituskriteereissään innovaatioita tuottavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, ketterien teemakohtaisten klusterien kehittämistä, rahoituksen ohjaamista yritysten tuottavuuteen ja uusiin tuotteisiin sekä startupien vahvistamista – nämä kaikki ovat uuden innovatiivisen tulevaisuuden luomista, Markkula toteaa.

Markkula peräänkuuluttaa kokonaisuuden selkeyttämistä: on investoitava siihen, mikä lisää tehokkaimmin koko Suomen työpaikkoja ja mikä tuo merkittävästi lisää vientituloja sekä synnyttää kestävää kasvua. Suomella on kaikki edellytykset olla globaalistikin merkittävä toimija osaamiseen perustuvan kestävän kasvun ja hiilineutraaliuden tehokkaana edistäjänä.

Markkula toivoo myös lisää faktoja pöytään eli täydentäviä selvityksiä siitä, mitkä kunnat ja alueet tuottavat ne tulot, joista valtionosuudet ja aluepoliittiset rahat kootaan.

Katse suunnattava kasvaviin alueisiin

Suomessa tukikriteeristön muuttaminen on vaikuttanut ylivoimaisen vaikealta. Uudenmaan maakuntahallitus haluaa nyt nostaa keskusteluun koko Suomen kansantalouden tulevaisuuden sekä kasvavien alueiden mahdollisuudet koko maan eduksi.

– Olemme liikkeellä positiivisella mielellä, ja haluamme muuttaa ajattelutavan, jossa aluekehitystä katsotaan vain väestöä menettävien alueiden näkökulmasta. Katse on jatkossa suunnattava myös kasvaviin alueisiin, jotta Suomi pääsee haluamalleen tulevaisuuden polulle, totesi maakuntahallituksen sosialidemokraattien edustaja Ulla Kaukola Vantaalta.

Esimerkiksi Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen ratkeaa väkirikkaimmilla alueilla.

– Joukkoliikennettä pitää tukea siellä, missä massat liikkuvat – mikäli hiilidioksidipäästöt halutaan kuriin, muistutti helsinkiläinen Leo Stranius maakuntahallituksen vihreiden ryhmästä.

Uudenmaan maakuntahallitus palaa asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan syyskuun lopulla. Alueiden väliset resurssivirrat -selvityksen tuloksia maakuntahallitukselle esitteli johtava asiantuntija Timo Aro MDI:stä.

Kokousasiat ja linkit esityslistan esityksiin

Kaikki syyskauden ensimmäisen kokouksen päätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaan. Tutustu esityslistan asiakohtiin kokouspalvelussamme:

Johtajien antamat lausunnot(Siirryt toiseen palveluun)

Maakuntavaltuuston kokouksen 14.6.2022 päätösten täytäntöönpano(Siirryt toiseen palveluun)

Uudenmaan liiton toimiston organisaation ja toimintamallin arviointi(Siirryt toiseen palveluun)

Vuoden 2021 arviointikertomus tiedoksi(Siirryt toiseen palveluun)

Osavuosikatsaus 2/2022 tiedoksi(Siirryt toiseen palveluun)

Ilmoitusasioita(Siirryt toiseen palveluun)

Kokousaikataulu tiedoksi(Siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, puh. 050 464 2455

Pöytäkirjanpitäjä:

Inka Tikkanen

Hallintojohtaja

+358 40 554 5538

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, päätöksenteon tuki, Uudenmaan liiton strategia

Palvelee myös ruotsiksi