Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudenmaan murrosareenassa kohtasivat alueen kuntien ja kansalaisyhteiskunnan toimijat

Uudenmaan liiton luotsaama We make transition -hanke järjesti huhti-toukokuussa Demos Helsingin kanssa Kiertotalousmurrosareenan eli työpajasarjan, jossa eri toimijat pääsivät rakentamaan kestävän tulevaisuuden muutospolkuja. Aiheiksi valikoituivat jakamistalous sekä tilojen ja rakennusten kestävä käyttö.

Osallistujat edustivat kuntia, maakuntaa, korkeakouluja, asukas- ja kyläyhdistyksiä, yhteisöjä, järjestöjä ja pienyrityksiä Uudellamaalla. Työpajasarja alkoi sillä, että osallistujat saivat keskustella haasteista ja mahdollisuuksista, jotka tällä hetkellä estävät tai edistävät yhteistyön tiivistämistä kestävyystyön parissa.

Toisessa työpajassa osallistujat rakensivat muutospolkuja kohti tavoitteita, jotka he olivat muotoilleet ensimmäisen työpajan lopussa. Viimeisessä työpajassa osallistujat saivat laatia eri tahoille, mukaan lukien edustamalleen organisaatiolle, toimenpide-ehdotuksia.

Lisäksi osallistujat ideoivat ja äänestivät yhden pienen kokeilun toteutettavaksi We make transition -hankkeesta varatulla määrärahalla. Kokeiluksi valikoitui toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen yhdelle järjestölle tai yhdistykselle. Vaikuttavuuden mittaaminen auttaa tekemään toiminnan muutkin kuin taloudelliset vaikutukset näkyväksi esimerkiksi kunnalle tai potentiaaliselle rahoittajalle.

Työpajoissa nousseet ydinviestit

Työpajojen tulokset kootaan ja julkistetaan elokuussa.

Lisätietoja:

Miranda Sundholm

Projektipäällikkö

+358 40 658 3384

We Make Transition -hanke, Baltic Sea Region -ohjelman kansallinen viestintä

Palvelee myös ruotsiksi

Venla Virkamäki

EU-erityisasiantuntija

+358 40 619 4133

Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyön kehittäminen ja kansainvälinen markkinointi, älykkään erikoistumisen strategia, EU-yhteistyö

We Make Transition!

  • Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden roolia vihreässä siirtymässä.
  • Murrosareenaprosessin avulla kansalaisyhteiskunta tuodaan tiiviimmin mukaan innovaatiotoimintaan ja kestävyysmurrosta toteuttamaan.
  • Uudenmaan liitto toimii hankkeessa osapartnerina, yhteensä Itämeren alueella on 11 kumppania kuudesta maasta.
  • Kolmivuotinen hanke rahoitetaan EU:n Itämeriohjelmasta.

Avainsanat:

Tapahtumat