Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Uudestamaasta maahanmuuttomaakunta?

Henkilön kasvokuva. Tekstinä: Reilusti eteenpäin -kirjoitussarja. Pasi Saukkonen. Helsingin kaupunki.

Kansainvälistä liikkuvuutta käsittelevässä kirjallisuudessa on jo pitkään erotettu maahanmuuttomaat omaksi ryhmäkseen. Sillä on useimmiten tarkoitettu niitä valtioita, joissa kansakunnan on ajateltu muodostuvan vapaaehtoisesti sinne muuttavista ihmisistä.

Klassisia maahanmuuttomaita ovat siten olleet Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti. Uudessa maailmassa on aloitettu uutta elämää. Pitkään ajateltiin, että nämä yhteiskunnat ovat myös ikään kuin sulatusuuneja, joissa vanhat identiteetit tekevät tilaa uudelle ja yhteiselle.

Viime aikoina on käytetty myös kasvavassa määrin termiä maahanmuuttokaupunki (city of migration). Tällaisen kaupungin olemukselle, identiteetille ja toiminnalle on olennaista ihmisten muutto sisään ja ulos, alati muuttuva väestö.

Joillain maahanmuuttokaupungeilla on pitkä historia, toisista on vasta viime aikoina tullut sellaisia. Yhdet ovat sujut asian kanssa, toisissa muutokseen suhtaudutaan vastahakoisemmin. Kaikkia leimaa etninen, kielellinen, uskonnollinen ja muu kulttuurinen moninaisuus.

Pääkaupunkiseudulla asuu noin puolet Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä.

Suomi on ollut laajemman maahanmuuton kohdemaa noin 35 vuotta. Muutto on kuitenkin pitkälti kohdistunut yhdelle kaupunkialueelle. Pääkaupunkiseudulla asuu noin puolet Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä. Pitkään ylivoimainen ykköskohde oli Helsinki.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Ensin Espoo ja Vantaa menivät ulkomaalaistaustaisten väestöosuudella reilusti Helsingin ohi. Viime vaiheessa muuttoa ja sen seurauksena kasvua on alkanut suuntautua entistä enemmän myös muualle Uudellemaalle.

Onko Uudestamaasta tulossa maahanmuuttomaakunta? Jos on, mitä se tarkoittaa ja miten siihen pitäisi suhtautua? Voiko maakunta tehdä jotain sen eteen, että maakunnan yhteinen etu toteutuisi muuttuvassa maailmassa mahdollisimman täydellisesti?

Muutosta on kuitenkin tapahtumassa, ja se näkyy tuoreimmassa väestökehityksessä selvästi.

Miltä Uusimaa näyttää nyt kansainvälisen muuttoliikkeen näkökulmasta? Vuoden 2023 lopussa ulkomaalaistaustaisten osuus maakunnan väestöstä oli 18 %, Manner-Suomen maakunnista selvästi eniten. Noin 320 000 ulkomaalaistaustaisesta neljä viidesosaa on syntynyt ulkomailla.

Maakunnan ulkomaalaistaustaisista 86 % asuu pääkaupunkiseudulla, eli tässä mielessä Suomeen muuttaneet ja heidän lapsensa ovat alueellisesti yhä hyvin keskittyneitä. Muutosta on kuitenkin tapahtumassa, ja se näkyy tuoreimmassa väestökehityksessä selvästi.

Vuodesta 2010 vuoteen 2023 ulkomaalaistaustaisen väestön kasvuprosentti on ollut maakunnan kaikissa kunnissa vahva. Tuusulassa ulkomaalaistaustaisten määrä on yli nelinkertaistunut. 200 prosentin kasvuprosentin raja on rikkoutunut pääkaupunkiseudun ulkopuolella myös Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa.

Yhdet muuttavat Suomeen ulkomailta, toiset muualta Suomesta. Uusimaa on Suomen maakunnista ainoa, joka on Suomen sisäisessä ulkomaalaistaustaisten muuttoliikkeessä selkeästi plussalla. Monet tulevat pääkaupunkiseudulle, mutta kasvavassa määrin myös kehyskuntiin. Niihin on muuttanut runsaasti ulkomaalaistaustaisia myös Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta.

Keravalla ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä oli vuoden 2023 lopussa jo 16,5 %. Tässä mielessä Kerava lähestyy Helsinkiä, jossa väestönosuuden kasvu on hitaampaa. Saa nähdä meneekö ohi vielä ennen vuotta 2030? Ulkomaalaistaustaisten väestönosuus oli yli 10 % myös jo Kirkkonummella ja Kauniaisissa.

Monessa kunnassa miinusmerkkisiä väestömuutosvuosia on jo useita peräkkäin.

Suhteellisen osuuden kasvukehitystä vauhdittaa Uudenmaan muu väestökehitys. Ilman ulkomaalaistaustaisia väestö olisi vähentynyt miltei kaikissa maakunnan kunnissa vuonna 2023, ja monissa se väheni sittenkin. Monessa kunnassa miinusmerkkisiä väestömuutosvuosia on jo useita peräkkäin.

Syntyvyys on maakunnassa matalalla tasolla, ja samanaikaisesti väestö ikääntyy toisesta päästä. Sen lisäksi, että työikäinen väestö on monin paikoin absoluuttisesti laskussa, väestöllinen ja sitä myöten myös taloudellinen huoltosuhde ovat entistä epäedullisempia. Jos työpaikkoja ja palveluja halutaan säilyttää, muuttajia siis myös tarvitaan.

Heille voi myös olla paitsi tilausta myös tilaa, koska asuntoja vapautuu ilman lisärakentamistakin. Jo nyt halvemmat asumiskustannukset ovat vetäneet pääkaupunkiseudulta paitsi suomalaistaustaisia myös ulkomaalaistaustaisia. Myös Suomeen muuttaneet pyrkivät tekemään rationaalisia valintoja omien mieltymystensä ja resurssiensa ristipaineessa.

Suomessa on työperusteisen maahanmuuton lisäämisestä käyty aika paljon julkista keskustelua, ja se myös jatkuu varmasti tulevaisuudessa. Monelta osin tämä keskustelu on kuitenkin ollut vahvasti idealistista. Uusimaa on Manner-Suomen maakunnistamme ainoa, jossa on paitsi tarvetta tulijoille myös aitoja edellytyksiä saada heitä suuremmassa määrin ulkomailta.

Kansainvälinen muutto Suomeen jatkuu edelleen, mahdollisesti jopa jonkin verran kasvaa nykyisestä.

On kuitenkin epätodennäköistä, että lähitulevaisuudessa ulkomaalaistaustaiset muodostaisivat suuren osan väestöstä maakunnan koko alueella, Hangosta Lapinjärvelle ja Kauniaisista Karkkilaan. Niin laajaa maahanmuuttoa Suomeen tuskin koskaan kohdistuu.

Sen sijaan voi pitää kutakuinkin varmana, että kansainvälinen muutto Suomeen jatkuu edelleen, mahdollisesti jopa jonkin verran kasvaa nykyisestä. Globaalille liikkuvuudelle merkittävä syy on työvoiman tarve, ja sitä meillä tulee kyllä olemaan.

Näissä oloissa varmana voi pitää myös sitä, että muuttoa tapahtuu entistä enemmän myös pääkaupunkiseudun lähiympäristöön, Helsingin seudun muihinkin kuntiin kuin Keravalle, näillä näkymin ainakin Kirkkonummelle, Järvenpäähän, Nurmijärveen ja Tuusulaan.

Myös kauempana, melkoisella varmuudella Lohjalla ja Porvoossa, odotettavissa on ulkomaalaistaustaisen väestön määrän ja osuuden kasvua. Vaikka muutos ei olisi suuri, kaikkialla Uudellamaalla kannattaa opetella ajatukseen, että täällä on monenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista.

Kotoutumisessa ja sen edistämisessä paikallinen yhteisö on erittäin tärkeä.

Ei siis ole yhtään kaukaa haettua, että Uudestamaasta tulee maahanmuuttomaakunta, jota leimaa nykyistä paljon enemmän väestön vaihtuvuus ja moninaisuus, ihmisten erilaisuus. Jos näin käy, kehitykseen kannattaa suhtautua proaktiivisesti ja rakentavasti, ei tutkainta vastaan turhaan taistellen.

Maahanmuuttajien vastaanottamisessa tärkeää on sujuva asettautuminen ja tarvittaessa sen tukeminen. Monet löytävät paikkansa uudessa kotimaassa helposti, mutta useat esimerkiksi työn perässä tulleetkin tarvitsevat alkuun monenlaista apua ja tukea.

Kotoutumisessa ja sen edistämisessä paikallinen yhteisö on erittäin tärkeä. Sanotaankin, että koko kaupunki kotouttaa. Sitä se tekee paitsi julkisilla palveluillaan myös asenteillaan ja ilmapiirillään. Epäluulo ja nuiva suhtautuminen tuottavat pöydän toisella puolella samanlaista asennoitumista.

Tärkeä on paitsi yhteenkuuluvuuden tunne, myös yhteiset pelisäännöt. Se, että kaikki kokevat olevansa samassa veneessä, jossa jokaista soutajaa tarvitaan. Ja se, että kaikilla on jaettu käsitys siitä, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä ja minkä sopivuudesta on syytä keskustella.

Paikallisten toimijoiden vahva asema voi tuottaa lisää sirpaleisuutta entisestäänkin hajanaiseen järjestelmään.

Suomessa ollaan kotouttamista siirtämässä entistä vahvemmin kuntien vastuulle. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä tekee ensi vuodenvaihteessa kunnista kotouttamisen ykköstoimijoita, joilla on aikaisempaa enemmän niin valtaa kuin vastuutakin.

Tämä on monella tapaa hyvä asia, mutta siirtymä ei ole vailla riskejä. Paikallisten toimijoiden vahva asema voi tuottaa lisää sirpaleisuutta entisestäänkin hajanaiseen järjestelmään. Myös kotoutumisen edistämisessä ja monikulttuurisuuden rakentamisessa tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä.

Näitä yhteisiä linjauksia olisi hyvä laatia kunta- ja seututason lisäksi myös maakunnan tasolle. Tärkeintä ei ole niinkään asioista päättäminen, vaan tehokas tiedonvaihto ja haasteista ja mahdollisuuksista keskusteleminen, toisilta oppiminen ja hyvien käytänteiden levittäminen.

Uusimaa on siis näin ajateltuna entistä useammalle Uusi Maa, jossa aloitetaan uutta elämää. Se on sitä myös nykyisille uusimaalaisille, joiden maa muuttuu, kun sinne muutetaan. Tähän muutokseen kannattaa suhtautua avoimesti ja rakentavasti, tarvittaessa myös asiallisen kriittisesti.

Kirjoittaja Pasi Saukkonen on politiikan tutkija, ja työskentelee Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitietopalveluissa. Hän on julkaissut runsaasti maahanmuutosta, kotoutumisesta ja kotouttamisesta ja monikulttuurisesta yhteiskunnasta.

Reilusti eteenpäin kohti vuotta 2050

Reilusti eteenpäin -kirjoitussarjassa pohditaan, millaiseksi maailma muuttuu ja miten muutamme sitä seuraavien vuosikymmenten aikana. Maakuntaohjelmassamme Uudenmaan visiona on olla ”reilusti edellä”. Jotta voimme jatkossakin olla reilusti edellä, tarvitsemme ymmärrystä tulevaisuudesta. Tässä kirjoitussarjassa eri alojen asiantuntijat katsovat eteenpäin ja pohtivat, mitä voisi olla odotettavissa.

Tutustu myös:

Avainsanat:

Ennakointi