Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusimaa haastaa yhdessä Euroopan innovaationeuvoston kanssa etsimään ratkaisuja ilmastoneutraaliuden edistämiseen

Vihreä Uudenmaan kartta, jossa piirrettyjä teitä, taloja, puita, tuulivoimaa, ihmisiä, kouluja.

Uusimaa on mukana Euroopan innovaationeuvoston (EIC) Greenhouse gas -ohjelman yhteiskehittämisprosessissa, jossa haetaan innovatiivisia teknologiaratkaisuja kolmeen ennalta määriteltyyn haasteeseen ilmastoneutraaliuden tavoittelussa.

Liikenteessä syntyy mittavia päästöjä, ja haasteista kaksi liittyykin liikenteen päästöjen vähentämiseen. Ensimmäisessä haasteessa haetaan ratkaisuja, joiden avulla kerätään dataa liikennevirtojen ohjaamiseen. Toisessa haasteessa etsitään ratkaisuja raskaan hyötyajoneuvokaluston uudistamiseen sähkökäyttöiseksi. 

Kolmas haaste kytkeytyy kiertotalouteen: haemme ratkaisuja automatisaation ja lohkoketjujen hyödyntämiseen kiertotalouden edistämisessä.

Haasteiden määrittelystä vastaavat Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikennelaitos Stara ja Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium.

Nostetta vihreään yrittäjyyteen

Vihreä ja digitaalinen siirtymä ovat merkittäviä kehityssuuntia Uudellamaalla, ja muutoksen keskiössä on vahva innovaatioekosysteemi. Kun Uusimaa on nyt nimetty Euroopan yrittäjyysalueeksi 2022, haluamme olla entistä vahvemmin luomassa ihanteellista ympäristöä uudelle vihreän yrittäjyyden sukupolvelle.

Uudenmaan liitto tavoittelee EIC:n kanssa uusia innovatiivisen yhteistyön mahdollisuuksia saavuttaaksemme tärkeinä pitämiämme päämääriä, kuten Uusimaa-ohjelmaan kirjaamamme tavoitteen olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä.

Haku käynnissä huhtikuun lopulle saakka

Haasteiden ratkaisijoita etsitään nyt Suomesta ja Euroopasta. Haku on avoinna EIC:n verkostoon kuuluville yrityksille ja tutkimuslaitoksille, joita on Euroopassa noin 6 000 ja Uudellamaallakin yli sata.

Haku on avoinna 29. huhtikuuta saakka, minkä jälkeen yhteiskehittäminen käynnistyy valituksi tulleiden hakijoiden kanssa.

Mikä EIC?

Euroopan Innovaationeuvosto EIC vauhdittaa uusien innovaatioiden syntyä tarjoamalla rahoitusta ja tukitoimia tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen sekä tutkimustulosten kaupallistamiseen ja skaalaamiseen. 

EIC:n Suomen kontaktitahot ovat Business Finland ja Suomen Akatemia.

Lisätietoja:

Simo Karetie

Projektipäällikkö

+358 40 837 5431

Uudenmaan kiertotalouslaakso