Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Uusimaa-ohjelman kausi ylittänyt puolivälin – Seurantakatsauksessa kuvattu tavoitteiden toteutumista

Ihmisiä kävelemässä puiden reunustamaa puistotietä, sivuilla autotiet.

Reilusti edellä – Uusimaa-ohjelma 2022–2025 on Uudenmaan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämistä linjaava maakuntaohjelma. Uusimaa-ohjelman seurantakatsauksessa on kuvattu ohjelman tavoitteiden toteuttamista vuonna 2023.

Katsauksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa siitä, minne Uusimaa on menossa ja miltä ohjelman toteutuminen näyttää, kun olemme edenneet puoliväliin ohjelmakaudella 2022–2025. Ohjelma tavoittelee ekologisesti kestävää, taloudellisesti vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maakuntaa.

Kunnat ottaneet merkittäviä askelia matkalla kohti ympäristöviisasta maakuntaa

Uusimaa-ohjelmassa on asetettu tavoite maakunnan hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotyön organisoituminen kunnissa eteni vuoden 2023 aikana. Lähes kaikissa alueen kunnissa on laadittu ilmastosuunnitelma ja asetettu hiilineutraalius- tai päästövähennystavoite.

Sekä kansallisesti että EU-tasolla on käynnissä lakihankkeita, joilla on huomattava vaikutus Uudenmaan alueidenkäyttöön ja sitä kautta ilmastotyöhön. Edunvalvonnan tavoitteena on ollut vaikuttaa lakiuudistusten sisältöihin niin, että ne antaisivat mahdollisimman hyvän tuen alueidenkäytön ilmaston ja ympäristön kannalta kestävälle kehittämiselle.

TKI-toiminta rakentaa hyvät perustukset menestyvälle Uudellemaalle

Uudellamaalla on tavoitteena nostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot viiteen prosenttiin maakunnan bruttokansantuotteesta. Yhteistyö ja kyky hyödyntää kansainvälisiä verkostoja ovat Uudenmaan keskeisiä menestystekijöitä. Kansainvälinen yhteistyö on merkittävässä roolissa hanketoiminnan, investointien houkuttelun ja innovaatiotoiminnan vauhdittamisen sekä uusien osaajien houkuttelemisen näkökulmasta.

Ohjelman toteutumista tukevia kehittämishankkeita rahoitetaan useilla eri tavoilla. Uusimaa on saanut hienosti yli 400 miljoonaa euroa rahoitusta Euroopan unionin tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti Euroopasta vuosina 2021–2023. Uudenmaan menestys Horisontti Eurooppa -ohjelmassa vaikuttaa koko Suomeen, sillä monilla rahoituksessa menestyneistä organisaatioista on ympäri Suomea toimipaikkoja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI).

Työllisyys merkittävä teema onnellisten Uudenmaan edistämisessä

Yksi Uusimaa-ohjelman kolmesta päätavoitteesta on työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin maakunnassa vuoteen 2030 mennessä. Työllisyyden kentällä on tapahtumassa iso muutos, kun työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa.

Syksyllä 2023 käynnistyi Uudenmaan liiton TEPA24 Uusimaa -hanke, jossa valmistaudutaan työ- ja elinkeinopalvelujen uudistukseen ja työllisyysalueet ylittävään yhteistyöhön. Yhdessä työllisyysalueiden kanssa kehitetään pitkäjänteisiä toimintamalleja sekä kehittämisalustaa. Uusimaa on yhtä työssäkäyntialuetta ja siksi on tärkeää varmistaa, että vuoden 2025 alussa aloittavat Uudenmaan työllisyysalueet muodostavat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden.

Seurantakatsaukseen on koottu kiinnostavat ja vaikuttavat hankkeet ja toimenpiteet

Uusimaa-ohjelman seurantakatsaukseen on koottu kiinnostavimpia ja vaikuttavimpia hankkeita ja toimenpiteitä jäsenneltynä ohjelman painopisteiden ja tavoitteiden alle. Kehitystä on kuvattu myös tilastollisten mittareiden valossa.

Millainen on reilusti edellä oleva Uusimaa?

Lisätietoja:

Rosa Tuomi

Erityisasiantuntija

+358 50 563 0375

Ennakointi, koulutuspolitiikka, Uusimaa-ohjelma

Avainsanat:

Uusimaa-ohjelma