Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Kädet ja rattaita sekä ikonikuvia.

TEPA24 Uusimaa – Tukea työllisyyspalveluiden uudistukseen

Uudenmaan liiton luotsaaman TEPA24 Uusimaa -hankkeen ytimessä on valmistautuminen TE-palveluiden uudistukseen ja työllisyysalueet ylittävään yhteistyöhön maakunnan laajuisesti. Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alussa.

Kaksivuotisessa hankkeessa jaetaan kokemuksia ja etsitään uusia, strategisempia tapoja edistää maakunnan TE-palveluita. Yhdessä Uudenmaan työllisyysalueiden kanssa kehitetään pitkäjänteisiä toimintamalleja sekä kehittämisalustaa, joka huomioi Uudenmaan erityispiirteet ja potentiaalin koko Suomen talouden veturina. 

Hankkeen yhteinen aloitustilaisuus järjestettiin tammikuussa 2024. Nyt työtä jatketaan työryhmissä, jotka tarjoavat alustan käytännön yhteistyölle. Hankkeen tukena ovat esimerkiksi viestijöiden verkosto, ohjausryhmä ja neuvottelukunta.

Vastuu työllisyyspalveluista siirtyy kunnille

TE-palveluiden siirto kunnille tuo palvelut lähemmäs asiakkaita. Uudistuksen jälkeen sekä työkalut että vastuu työllistämisestä ovat kunnilla itsellään. Tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä sekä parantaa palveluiden tuottavuutta ja saatavuutta. TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntiin liikkeenluovutuksella. 

Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota henkilöasiakkaille ja yrityksille kohdennettuja, paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja. Lisäsynergiaa syntyy, kun samalla taholla on vastuu kunnan työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopalveluista. Tämä kaikki edistää alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Kannustava rahoitusmalli lisää kuntien vastuuta työllisyydenhoidon kustannuksista. Toisaalta, jos kunta onnistuu lyhentämään työttömyysjaksoja ja saa asukkaat nopeammin takaisin työelämään, hyötyy se siitä itse taloudellisesti.

Uudellemaalle jopa yhdeksän työllisyysaluetta

Uusimaa on lähes 1,8 miljoonan suomalaisen koti ja yli 800 000 työssäkäyvällään Suomen suurin yhtenäinen työssäkäyntialue. Poikkeuksellisen tilanteesta tekee se, että alueelle on muodostumassa jopa yhdeksän työllisyysaluetta.

Uudellamaalla kunnat ovat keskenään päättäneet, mikä on heille luontevin suunta muodostaa työllisyysalue. Esimerkiksi Helsinki, Espoo ja Vantaa muodostavat omat alueensa, kun taas muualle maakuntaan on muodostumassa useamman kunnan yhteisiä alueita. Työllisyysalueet vahvistetaan 29.2.2024 mennessä. 

Uudistuksen kannalta on tärkeää ymmärtää myös Uudenmaan merkitys koko Suomen taloudelle. Maakunnassa sijaitsee kolmannes maan työpaikoista, ja alue tuottaa 40 prosenttia Suomen BKT:sta. 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osarahoittama TEPA24-hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. Hanke on jatkoa Uudenmaan liiton vuonna 2022 käynnistämille työllisyysfoorumeille, joilla tuettiin kuntia tulevaan TE-uudistukseen.

Sivu päivitetty viimeksi: 12.2.2024