Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Vantaan 6Aika-hankkeissa kehitetään osuvaa osaamista työelämään

Laatikoita, joissa lampun kuvia. Yksi laatikko on punainen ja siinä on keltainen idealamppu.

Vantaalla toimivissa 6Aika-hankkeissa on kehitetty uudenlaisia asiakaslähtöisiä työllisyyspalveluita sekä ratkaisuja uuden oppimiseen. Rahoitusta ohjaa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia.

Terveys- ja hyvinvointiteknologia on yksi vauhdilla kehittyvistä osaamisalueista. Hyvinvointiteknologiaan keskittyneessä Roboboost-hankkeessa opiskelijoiden, yritysten ja opettajien osaamista kerrytetään robotiikan ja sen oheisteknologioiden aloilla. 

 Robotiikan osaajista on työelämässä pulaa. Pyrimme löytämään yrityksille ja oppilaitoksille sellaista yhteistyötä ja verkostoja, jotka lisäävät opiskelijoiden ja opettajien sekä kaupungin sote-alojen ja yritysten työntekijöiden osaamista. Samalla myös teknologiaa hyödyntävien loppukäyttäjien osaaminen ja kokemus uusista teknologioista karttuu, kertoo Roboboost-hankkeen projektipäällikkö Henna Varonen Vantaan ammattiopisto Variasta. 

Hankkeen kokoamassa tiiviissä yhteistyössä on oppilaitosten lisäksi mukana hoiva-alan ja teknologiayrityksiä. Koulutuskokonaisuuksien ja valmennusten lisäksi on kehitetty monialaisen yhteisopettajuuden malli, joka herättää laajalti kiinnostusta. 

 Olemme pilotoineet mallia, jossa yhdistyvät tieto- ja viestintätekniikan, hyvinvointiteknologian ja sosiaali- ja terveysalojen opinnot. Myös työpaikoilla eri alojen opiskelijat ovat yhdessä pareina, jolloin heidän osaamisensa tukevat toisiaan, Varonen kertoo. 

Nuorille ICT-osaajille jatkopolkuja 

ICT-alojen osaajia palvelee DigiPoint-hanke. Siinä etsitään sujuvia väyliä, joiden kautta ICT-taustaiset toisen asteen tutkinnon suorittaneet, mutta eri syistä ilman työpaikkaa jääneet nuoret pääsevät töihin tai jatkamaan opintojaan. Tavoitteena on, että heikossakin työmarkkinatilanteessa olevat nuoret löytävät työtä ja voivat hyödyntää osaamistaan. 

 Testaamme työkokeiluna suoritettavia, työelämätaitoja kohentavia työpajajaksoja sekä avoimessa ammattikorkeakoulussa ryhmämuotoisesti suoritettavia opintojaksoja, joilla edistetään opiskelupaikan saamista ammattikorkeakoulussa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Turunen Vantaan kaupungin työllisyyspalveluista. 

Turunen muistuttaa, että toimivien ratkaisujen löytäminen nuorten työllistymiseen on pitkäjänteistä kehitystyötä. Hankkeissa esimerkiksi erilaisia korkeakouluopintoihin kiinni pääsemiseen kannustavia malleja voidaan kokeilla ketterästi.

 Tällä hetkellä työn alla on VR-teknologiaa hyödyntävä virtuaalinen kohtaamispaikka nuorille työnhakijoille ja työnantajille, Turunen kertoo. 

Osaamisen ja työllisyyden kentällä hankkeiden yhteinen huomio on, että oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön ja vahvojen verkostojen luomiseen kannattaa panostaa. Tähän voi olla vaikea löytää aikaa hektisessä perustyössä.

Kuntalaiset mukaan kehittämään työllisyyspalveluita 

Työllistyminen ja koulutukseen hakeutuminen ja toisaalta osaavien työntekijöiden saatavuus muodostavat vyyhdin, jota ratkotaan Osaamo-hankkeessa. Osaamon tavoitteena on luoda kansallinen toimintamalli, joka ottaa huomioon aikuisväestön erilaiset tarpeet työllistymiseen ja palvelujen sujuvoittamiseen. 

Vantaan osahanke on mukana Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilussa. Tavoitteena on kehittää sujuvia ja asiakaslähtöisiä palveluita sekä työkaluja ja menetelmiä ohjauspalveluihin. Kuntakokeilun myötä määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. 

 Palvelut ovat tällä hetkellä sirpaleisia sekä työnhakijoiden, työnantajien että muiden sidosryhmien näkökulmasta. Rakennamme verkostoja, sillä osaamisen kehittämiseen liittyvien palveluiden kannalta yhteydet oppilaitoksiin ovat aivan keskeisiä, sanoo hankkeen projektipäällikkö Satu-Marja Salmi Vantaan kaupungin työllisyyspalveluista. 

Koska palvelut ovat kuntalaisia varten, on tärkeää, että työllisyyspalveluiden asiakkaat ovat mukana muotoilemassa niitä sujuvammiksi. 

 Saamme tärkeää asiakkaan näkökulmaa mukaan kehitystyöhön, kun kehittäjäasiakkaat ovat työpajoissa ideoimassa uusia palveluita työtä ja koulutuksia etsiville, Salmi kertoo. 

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia tukee kestävää kaupunkikehittämistä

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Yhteiskehittämiseen ja toimialojen rajoja ylittävään yhteistyöhön perustuva strategia tarjoaa kokeilualustoja ja toimintaympäristöjä kehittäjien käyttöön. 

Vantaalla 6Aika tarkoittaa uuden kokeilua ja uudenlaista kehittämistyötä kaupungin kumppanina.

Lisätietoja:

Sirkku Alaluusua, 6Aika / Kasvupalvelut, Vantaan kaupunki, puh. 040 162 8308, sirkku.alaluusua@vantaa.fi

Avainsanat:

HankkeetRahoitus