Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Virkistyskäytön kehittäminen on yhteispeliä, jossa kaikki voittavat

Jouni Suominen, Tarja Koistinen
Ihmiset talvivaatteisiin pukeutuneena laivan kannella kuvia ottamassa. Meri ohuessa jäässä ja maassa lunta.

Kukapa meistä ei nauttisi luonnon parantavasta alkuvoimasta! Sitä on tarjolla vuoden jokaisena päivänä, vieläpä maksutta. Luonnossa oleminen virkistää, rauhoittaa ja houkuttelee liikkumaan. Samat alueet tarjoavat elämyksiä niin asukkaille kuin koti- ja ulkomaisille matkailijoille.

Uudellamaalla riittää upeita virkistysalueita ja luontokohteita, mutta moniakaan niistä ei tunneta ja toisaalta vetovoimaisimmat kohteet kärsivät ajoittain ruuhkautumisesta. Luonnossa liikkuminen ja luontomatkailu kiinnostavat yhä useampaa ja samaan aikaan Uudenmaan väestö jatkaa kasvuaan. Nämä trendit tarkoittavat virkistyskysynnän lisääntymistä ja monipuolistumista. Virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittäminen kestävämmäksi onkin entistä tärkeämpää, ja sille on myös runsaasti kasvun mahdollisuuksia.

Uudellamaalla riittää upeita virkistysalueita ja luontokohteita, mutta moniakaan niistä ei tunneta ja toisaalta vetovoimaisimmat kohteet kärsivät ajoittain ruuhkautumisesta.

Virkistysalueiden hankinta ja ylläpito ovat pääosin kuntien ja Uuvin eli Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen vastuulla. Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa kansallispuistoja ja huolehtii niiden retkeilypalveluista. Tutkimuslaitokset, kuten Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus, tuottavat arvokasta tietoa virkistyskäytön kehittämisen tueksi. Luontomatkailuyrittäjät sekä luonto- ja liikuntajärjestöt toimivat aktiivisesti hyvinvoinnin, virkistyskäytön ja matkailun edistäjinä. Uudenmaan liitto huolehtii virkistyskäytön suurten linjojen toteutumisesta maakuntaohjelman ja maakuntakaavoituksen keinoin.

Uudellamaalla virkistyskäytön yhteistyö on viime vuosina ottanut isoja loikkia eteenpäin, kun Uudenmaan liitto, Uuvi, Metsähallituksen luontopalvelut, useat kunnat ja luontomatkailuyritykset ovat tiivistäneet tiedonvaihtoaan ja lisänneet yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria. Yhteistyön juuret ovat vuonna 2018 käynnistyneessä Urban Outdoors -projektissa. Sittemmin yhteistyö on kehittynyt Uuvin vetämäksi, vakiintuneeksi seudulliseksi verkostoyhteistyöksi. Vuonna 2023 yhteistyö laajenee Helsingin seudun kunnista koko Uudenmaan laajuiseksi.

Verkoston tavoitteena on ollut alusta asti parantaa Uudenmaan luontokohteiden löydettävyyttä ja saavutettavuutta sekä paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuuksia saada positiivisia luontokokemuksia. Toiminnan ytimessä on avoin tiedonvaihto eri toimijoiden ja alueiden välillä. Vaikka esimerkiksi maakuntakaava toteutuu paljolti lain puitteissa, moneen asiaan vaikutetaan nimenomaan yhteistyön ja verkostojen kautta.

Verkoston tavoitteena on ollut alusta asti parantaa Uudenmaan luontokohteiden löydettävyyttä ja saavutettavuutta sekä paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuuksia saada positiivisia luontokokemuksia.

Yhteistyöverkostossa resurssien käyttöä on tehostettu mm. panostamalla yhteisviestintään sekä erilaisten teematapaamisten järjestämiseen alan toimijoille. Uuvi, kunnat ja Metsähallitus ovat koonneet tietoja ulkoilukohteistaan Uuvi.fi-sivustolle. Vaikuttavuutta parantavia toimia on tärkeä tunnistaa paitsi organisaatioiden välillä, myös organisaatiossa eri toimialojen välillä. Hyvät kokemukset innostavat muita kokeilemaan ja ideanpoikaset jalostuvat uskottaviksi kehittämishankkeiksi.

Virkistyskäytön kehittäminen on yhteispeliä, jossa kaikki voittavat. Työlle on myös yhteiskunnallista tilausta. Onhan tiedossa, että virkistykseen käytetyt eurot tuovat yhteiskunnalle moninkertaisen säästön ihmisten parantuneen elämänlaadun ja terveyden muodossa. Yhteistyön arvoa on ehkä vaikea mitata rahassa, mutta varmaa on, että sitä tarvitaan ja se kannattaa.

Mukaan ulkoiluverstaisiin!

Seudullinen luonnon virkistyskäytön yhteistyöverkosto järjestää Ulkoiluverstaita, joissa pureudutaan vaihteleviin virkistyskäytön teemoihin. Seuraava tilaisuus järjestetään toukokuussa 2023 ja siitä kerrotaan lisää seuraavassa Uuvin eli Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen uutiskirjeessä.

Jouni Suominen

Jouni toimii Uudenmaan liitossa suunnittelijana maakuntakaavoituksen ja luonnon virkistyskäytön parissa. Työssään Jouni iloitsee, kun asioita saadaan aikaiseksi. Vapaa-ajalla Jounin voi bongata hiihtoladulta ja lenkkipolulta.

Tarja Koistinen

Tarja on matkailualan kokenut aluekehittäjä ja verkostoija. Uudenmaan liitossa erityisasiantuntijan työpöydällä ovat maakunnan matkailu- ja saaristoasiat ja verkostoyhteistyö. Tarjalle työssä on tärkeää asioiden valmiiksi tekeminen ja verkostotyön ihmiset. Tarja virkistyy mieluusti Sipoon Söderkullan hienoilla ulkoilureiteillä.

Avainsanat:

Ympäristö