Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Alueet ja kunnat vaativat EU:n ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet 

Etualalla vihreitä pensaita, keskellä merta ja veneitä, taustalla kerrostaloja.

Alueiden ja kuntien edustajat vaativat Euroopan komissiota tekemään luonnon ennallistamista koskevaan asetusehdotukseen muutoksia, joissa otetaan paremmin huomioon jäsenvaltioiden ja niiden kuntien erilaisuudet viheralueiden määrässä ja laadussa sekä alue-, yhdyskunta- ja taajamarakenteessa, hallintorakenteessa ja maa-alueiden omistajuudessa.  

Ennallistamisasetus on osa EU:n biodiversiteettistrategiaa, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.  

Euroopan alueiden komitean ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunta (ENVE) käsitteli ennallistamisasetusta koskevaa lausuntoluonnosta kokouksessaan 9. joulukuuta ja hyväksyi joukon Suomen valtuuskunnan jäsenten siihen tekemiä muutosehdotuksia. Seuraavaksi lausunto etenee Euroopan komission täysistunnon hyväksyttäväksi helmikuussa.

ENVE-valiokunnan jäsenet pitävät ennallistamisasetuksen(Siirryt toiseen palveluun) tavoitteita sinällään kannatettavina mutta katsovat, että tarkastelussa on ohitettu eri maiden ja kaupunkien erilaiset olosuhteet ja lähtökohdat.  

Suomen valtuuskunnan ja Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok/EPP) toteaa, että esimerkiksi artikla 6, jossa asetetaan vaatimuksia kaupunkien viheralueiden kasvattamiselle, on laadittu tiiviin keski- ja eteläeurooppalaisen kaupunkirakenteen näkökulmasta.  

Markkulan tekemien muutosehdotusten(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) pohjalta ENVE-valiokunta suosittaakin nyt, että kyseisten artiklan 6 vaatimusten tulisi koskea ainoastaan taajama-alueita.  

− Pohjoismaalaiset kunnat ovat pinta-alaltaan huomattavan laajoja ja sisältävät paljon maaseutumaisia osia ja laajoja metsäalueita. Komission ehdottamassa muodossa artikla olisi kohtuuton näille kunnille ja kaupungeille, jotka lisäksi kehittävät yhdyskuntarakennettaan kestävän kasvun periaatteiden mukaisesti. Täten on syytä määritellä tämän artiklan kohteeksi kaupunkien taajama-alueet. Lisäksi on tarpeen selventää määritelmiä ja kiinnittää huomiota erityisesti alueelliseen soveltamisalaan. Määrän asemesta tulisi kiinnittää ennemmin huomiota kaupunkivihreän laatuun, Markkula toteaa.  

Myös Uudenmaan liitto pyrkii yhdessä alueen kuntien ja avaintoimijoiden kanssa vaikuttamaan kevään 2023 aikana ennallistamisasetuksen sisältöön, erityisesti artiklan 6 osalta. Liitto julkaisi joulukuussa omat korjausehdotuksensa artiklaan 6 kasvavien kaupunkien kestävän kehittämisen turvaamiseksi. 

Tutustu:

Lisätietoja ennallistamisasetuksesta

Euroopan alueiden komitea:
Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, puh. 050 464 2455

Uudenmaan liitto:

Ilona Mansikka

Kaavoituspäällikkö

+358 40 524 9186

Maakuntakaavoitusprosessin kehittäminen, Uusimaa-kaava 2050, Kaavoituksen aluevastuu: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa. Aluesuunnittelun johtaja Paula Autioniemen varahenkilö

Silja Aalto

Ympäristöasiantuntija, työvapaalla

+358 50 303 5952

Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö, viherrakenne ja ekosysteemipalvelut