Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Ammattikorkeakouluilla tärkeä rooli elinkeinorakenteen, työelämän ja yhteiskunnan kehittämisessä

Jouni Koski
Lähikuva Jouni Koskesta ja teksti Vieraskynä.

Ammattikorkeakoululain(Siirryt toiseen palveluun) (4 §) mukaisesti ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Lisäksi tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee myös tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

Vaikka ammattikorkeakoululla on lain mukaan merkittävä aluekehitystehtävä toiminta-alueellaan, on sen TKI-toiminta vahvasti kansallista ja kansainvälistä. Siten ammattikorkeakoulut hakevat TKI-hankkeilleen yhä enemmän kansainvälistä rahoitusta.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on vahvasti kansallista ja kansainvälistä.

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus kasvussa

Opetushallinnon tilastopalvelun (Vipunen.fi) mukaan ammattikorkeakoulujen ulkopuolinen tutkimusrahoitus on kasvanut vuodesta 2018 (105,9 milj. euroa) vuoteen 2021 (134,6 milj. euroa) yli 28 miljoonalla eurolla (27,1 %). Jos vertailuvuodeksi ottaa vuoden 2015 (67,6 milj. euroa), on kasvua peräti yli 67 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 ammattikorkeakoulujen TKI-rahoituksesta EU-rahoitus oli yhteensä 43,1 miljoonaa euroa, josta EU-puiteohjelmarahoituksen osuus oli 6,7 miljoonaa euroa.

Ammattikorkeakoulujen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kasvuluvut ovat yhteiskunnan näkökulmasta rohkaisevia, sillä kasvava TKI-toiminta tukee sekä osaamisen että kilpailukyvyn kehittämistä. Koko Suomen kattava ammattikorkeakouluverkko vahvistaa näin alueiden elinvoimaa ja tukee TKI-toiminnallaan niiden elinkeinojen kehittymistä ja tuottavuuden parantamista eri toimialoilla.

Ammattikorkeakouluissa uskotaan, että TKI-toiminnan kasvu jatkuu ja siihen niissä ollaan sitoutuneita. Kansainvälistyvä TKI-toiminta kehittää tutkimuksen laatua ja kansainvälisen tason osaamista. TKI-toiminnan kasvun myötä TKI-rahoitus- ja hankeosaaminen on kehittynyt merkittävästi viime vuosina ja ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet sisäisiä TKI-palveluja korkeakouluyksiköiden ja korkeakoulun asiantuntijoiden tueksi.

Kansainvälistyvä TKI-toiminta kehittää tutkimuksen laatua ja kansainvälisen tason osaamista.

Väylänä ja tukena yrityksille ja muille organisaatioille

Ammattikorkeakoulut voivat tarjota alueen yrityksille ja muille organisaatioille merkittävän väylän ja tuen toiminnan kehittämiseen sekä alueellisessa, kansallisessa että kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Ammattikorkeakouluilla on käytössään osaaminen ja resurssit, joita monissa yrityksissä ja organisaatioissa ei ole kehittämiseen mahdollista kiinnittää, ainakaan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hakuvaiheessa.

Ammattikorkeakouluja(Siirryt toiseen palveluun) on Suomessa yhteensä 24 ja niillä on tyypillisesti korkeakoulujen painoaloihin kiinnittyneet tutkimusohjelmat, joista saa hyvin käsityksen siitä, millaiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan niissä on sisällöllisesti panostettu. Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan voi tutustua tarkemmin Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n TKI-sivustolla(Siirryt toiseen palveluun). Ammattikorkeakouluun kannattaa olla ehdottomasti yhteydessä, jos haluaa hyödyntää soveltavaa tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toiminnan kehittämisessä.

Ammattikorkeakouluissa halutaan olla aktiivisesti kehittämässä alueen elinkeinorakennetta, työelämää ja sen tuottavuutta sekä suomalaista yhteiskuntaa!

Kasvokuva Jouni Koskesta.

Jouni Koski

Kirjoittaja FT Jouni Koski työskentelee rehtorina ja toimitusjohtajana Laurea-ammattikorkeakoulussa. Hän on jäsenenä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian ohjausryhmässä.

Yhteystiedot: puh. (09) 8868 7660, jouni.koski@laurea.fi