Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Helsingin kaupunki keräsi yrityksiltä palautetta ja kehitysideoita

Sitaattina: "Yrityskyselyt antavat arvokasta tietoa kaupunkikehittämiseen". Lisäksi henkilön kasvokuva.

Helsingin kaupunki on selvittänyt vuodesta 2016 lähtien yritysten näkemyksiä Helsingin elinvoimaan ja yritysmyönteisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Tänä keväänä tulokset koottiin ensimmäistä kertaa laajaksi selvitykseksi. Myös Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto kartoittavat säännöllisesti yritysten näkemyksiä liittyen koettuun kuntien ja seutujen yritysmyönteisyyteen.

Business Helsingillä eli Helsingin kaupungin elinkeino-osastolla työskentelevä Kaisa Saario vastasi kysymyksiimme Helsingin kaupungin yrityskyselystä ja sen toteuttamisesta.

Miksi toteutitte yrityskyselyn?

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden ja elinkeinopolitiikan painopisteiden edistäminen edellyttää yritysten tarpeiden, näkemysten ja odotusten ymmärtämistä. Koska kaupungin elinvoimaisuus on vahvasti sidoksissa yritysten menestymiseen, on tärkeää, että tiedämme, miten yrityksillä menee. Yhtä tärkeää on tietää, miten helsinkiläiset yritykset suhtautuvat Helsinkiin sijaintipaikkana ja saada muutakin palautetta ja kehitysideoita yrityksiltä.

Mitä saitte selville?

Olemme selvittäneet helsinkiläisten yritysten näkemyksiä kaupungin elinvoimaan ja yritysmyönteisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Saimme vastauksia lähes tuhannelta yritykseltä. Aineisto on erittäin tärkeää kaupunkikehittämisessä. Pyrimme kysymään vain sellaisia asioita, joista todella tarvitaan tietoa yrityksiltä. Tällaisia ovat muun muassa palaute kaupungin palveluista ja Helsingin liikenteestä ja maankäytöstä sekä arviot yritysten kasvunäkymistä ja -suunnitelmista.

Vuoden 2023 aineistosta ilmenee selvästi, miten kolmoiskriisi – koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja hyökkäyssodan kiihdyttämä energian hinnan nousu ovat vaikuttaneet yritysten kasvunäkymiin. Reilulla kolmanneksella liiketoimintanäkymät ovat valoisat ja joka viidennellä keskimääräistä synkemmät. Oli ilahduttavaa huomata, että kriiseistä huolimatta toimipaikkoja laajentavia yrityksiä oli enemmän kuin poismuuttoa suunnittelevia.

Miten aiotte hyödyntää yrityskyselyn tuloksia?

Yrityskyselyt antavat arvokasta tietoa kaupunkikehittämiseen. Tuloksia on esitelty päättäjille ja jaettu laajasti. Tuloksia tullaan hyödyntämään esimerkiksi palveluja kehitettäessä. Yritykset antoivat käyttämistään palveluista parhaimmat arviot erilaisille yrityspalveluille. Tämä on hieno tulos, mutta palvelujen tunnettuudessa on vielä paljon parantamisen varaa.

Helsingin yrityskanta on viime vuosina kasvanut, mikä kertoo myös Helsingin vetovoimasta. Selvityksen mukaan yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana on kuitenkin laskenut. Syihin, jotka ovat laskeneet suositteluhalukkuutta, pitää kiinnittää huomiota. Liikennejärjestelyistä ja pysäköinnistä tuli eniten negatiivista palautetta. 

Helsingin kaupunkistrategian lisäksi viime vuonna hyväksytyt elinkeinopolitiikan painopisteet 2022–2025(Siirryt toiseen palveluun) viitoittavat työtä.

Minkä parissa muuten työskentelet?

Työskentelen elinkeino- ja liikennepolitiikan sekä vaikuttamisasioiden parissa. Tavoitteenani on osaltani edistää Helsingin kilpailukykyä ja vetovoimaa sekä yritysmyönteisyyttä. Tähän sisältyy vaikuttamista niin kaupungin omiin linjauksiin ja hankkeisiin kuin vaikuttamista kansallisiin ja kansainvälisiin linjauksiin ja sääntelyyn. Nyt työn alla on ollut muun muassa hallitusohjelman analysointia.

Lue lisää tuloksista:

Lisätietoja:

Kaisa Saario, erityisasiantuntija, kaisa.saario@hel.fi

Avainsanat:

Elinkeinot