Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Helsingissä panostetaan hiilijalanjäljen huomioimiseen hankinnoissa – ensimmäiset casekuvaukset ilmestyneet

Uudenmaan kartta sekä teksti Uudenmaan kuulumiset. Canemure-logo, teksti hiilineutraalisuomi.fi

Helsingin kaupungin vastikään uudistetun hankintastrategian yhtenä tavoitteena on toteuttaa vastuullisia ja vaikuttavia hankintoja, joiden avulla voidaan edistää esimerkiksi ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittymistä markkinoille.

Hankinnat muodostavat yli 40 prosenttia Helsingin kaupungin menoista. Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) –hankkeessa Helsingin kaupunki tarkastelee ilmastovaikutusten huomioimista hankinnoissa. Julkisten hankintojen ympäristövaikutukset ja toisaalta niiden potentiaali esimerkiksi kaupunkien päästöjen vähentämisessä ovat merkittäviä.

Kaupungin ilmastotyötä ohjaavassa Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmassa on tunnistettu hankintojen rooli päästövähennysten aikaan saamisessa. Vuonna 2019 alkaneen Canemure-hankkeen työ tukee toimenpideohjelman käytännön toteuttamista ja sen etenemistä voi seurata kaupungin muun ilmastotyön ohella Ilmastovahdista.

Hankkeen tuki ja sen tuomat lisäresurssit on otettu hyvin vastaan kaupungin hajautettujen hankintojen parissa. Vähähiilisten hankintojen kehittämistyötä on tehty niin kaupungin toimialojen sisällä kuin yhteistyössä liikelaitosten kanssa.

Erityisesti tärkeäksi hankintojen parissa työskenteleville on osoittautunut kokemustenvaihto. Hankkeessa on tuettu tiedonvaihtoa ja osaamisen kehittämistä muun muassa työpaja- ja benchmark-tilaisuuksin kaupungin alueiden ylläpidon ja ruokapalveluhankintojen sekä liikelaitosten työvaatehankintojen osalta.

Casehankinnoista osaamista ja kokemusta

Canemure-hankkeessa Helsinki on työstänyt yhdeksää casehankintaa, joissa on tarkasteltu hiilijalanjälkilaskennan hyödyntämistä sekä kehitetty ympäristö- ja ilmastonäkökohdat huomioivia hankintakriteerejä. Saatujen oppien jakamiseksi casehankinnat tullaan dokumentoimaan erillisiksi casekuvauksiksi.

– Casekuvauksia on ilmestynyt tähän mennessä jo kolme. Tavoitteenamme on, että onnistuneita esimerkkejä soveltamalla myös muut hankintayksiköt voivat kehittää hankinnoistaan entistä kestävämpiä, kertoo projektiasiantuntija Hanna-Mari Juvonen.

Casehankintojen valintaa ohjasi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottama karkea arvio Helsingin kaupungin hankintojen ja investointien hiilijalanjäljestä. Selvitykseen nojaten tarkasteltaviksi casehankinnoiksi valittiinkin useita rakentamisen hankintoja.

Esimerkkinä casehankinnasta on Asetelmakadun SR-urakka, jossa tavoiteltiin vähähiilisen asuinkerrostalon suunnitteluratkaisua ja sen rakentajaa sekä pilotoitiin hiilijalanjälkilaskentaa osana kilpailutusta. Parasta aikaa hankkeessa tarkastellaan myös asuinkerrostalojen peruskorjausta, katu- ja vesihuoltoa ja asfaltointiurakoita.

Lue lisää Asetelmakadun casekuvauksesta(Siirryt toiseen palveluun)

Toiveena hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen

Hankkeen kevät on käynnistynyt vauhdilla.

– Tarkoituksena on paketoida kahden vuoden aikana kertyneet opit ja hyvät käytännöt sekä koota ajatuksiamme hiilijalanjäljen sovellettavuudesta tutkimissamme casehankinnoissa, kertoo projektikoordinaattori Reetta Huomo.

Rakentamisen lisäksi casehankintoihin lukeutuvat työvaatteet ja erilaiset ruokahankinnat. Vaikka casehankintoja on tällä hetkellä jo yhdeksän, tarkastellaan hankkeessa mahdollisuuksia avustaa vielä kuljetus- ja ICT-hankinnoissa.

Lisäksi kevään suunnitelmissa on tarkentaa kaupungin tarpeita tuelle ja osaamisen kehittämiselle, mikä tulee antamaan suuntaa loppuvuodesta alkavalle ja vuoteen 2024 asti kestävälle toiselle vaiheelle.

Tarkoituksena on keskittyä oppien jalkauttamiseen, tiedon lisäämiseen ja henkilöstön sitouttamiseen vähähiilisten hankintojen vakiinnuttamiseksi. Lisäksi jatketaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa casehankinnoissa, joiden vaikuttavuutta tullaan arvioimaan kustannusten ja päästövähennysten näkökulmista.

Lue lisää hiilijalanjäljestä hankintojen työkaluna: Hiilijalanjälki paljastaa hankintojen ilmastokuorman(Siirryt toiseen palveluun)

Lue lisää Helsingin Canemure-osahankkeesta: Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä(Siirryt toiseen palveluun)

Tutustu Canemure-hankekokonaisuuteen: Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia – Canemure(Siirryt toiseen palveluun)

hiilineutraalisuomi.fi ja Canemure. LIFE16 IPC/FI/000002. Life-IP Canemure-Finland. Canemure-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Life-ohjelmasta.

Avainsanat:

Ilmasto