Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Helsingfors satsar på att beakta klimatavtrycket i sina upphandlingar – de första case-beskrivningarna ute nu

Målet för den nyligen uppdaterade upphandlingsstrategin i Helsingfors stad är ansvars- och verkningsfulla upphandlingar som kan hjälpa till att utveckla klimatvänliga produkter och tjänster för marknaden.   

Anskaffningarna utgör drygt 40 procent av Helsingfors stads utgifter. I Canemure-projektet ”Mot kolneutrala kommuner och landskap” ser Helsingfors stad till att klimatförändringarnas konsekvenser beaktas i upphandlingar.  Miljökonsekvenserna av offentliga upphandlingar och potentialet som finns för att minska på exempelvis städernas utsläpp är betydande.  

I åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 som styr stadens klimatarbete har man identifierat upphandlingarnas roll för minskade utsläpp. Arbetet kring Canemure-projektet som inleddes 2019 stöder det praktiska genomförandet av åtgärdsprogrammet och det är möjligt att vid sidan av stadens övriga klimatarbete, via Klimatvakten , följa med hur det framskrider.

Projektets stöd och tilläggsresurserna som kommit den vägen har tagits väl emot när det gäller de decentraliserade upphandlingarna i staden. Såväl inom stadens egna branscher som i samråd med övriga affärsverk har man arbetat med att få fram och vidareutveckla koldioxidsnåla upphandlingar.  

Utbytet av erfarenheter har visat sig speciellt viktigt för dem som arbetar med upphandlingar. Projektet har stött utbyte av information och vidareutveckling av kompetens, bland annat när det gäller workshop och benchmark-evenemang i samband med upphandlingar till underhållet av stadens områden och av dess mattjänster, samt upphandlingar av arbetskläder till dess affärsverk. 

Kompetens och erfarenhet av Case-upphandlingar 

I Canemure-projektet har Helsingfors arbetat med nio case-upphandlingar, där man granskat hur klimatavtrycket räknats ut och vidareutvecklat upphandlingskriterier som beaktar miljö- och klimataspekter.  För att dela med sig av det man lärt sig kommer case-upphandlingarna att dokumenteras som separata case-beskrivningar. 

– Det finns redan tre sådana beskrivningar. Vårt mål är att man genom att följa lyckade exempel i olika upphandlingsenheter kan göra sina egna upphandlingar allt mer hållbara, berättar projektsakkunnig Hanna-Mari Juvonen.  

Valet av case-upphandlingarna styrdes av Finlands miljöcentrals (SYKE) grova bedömning om klimatavtrycket som Helsingfors stad lämnar via sina upphandlingar och investeringar. Utgående från utredningen valde man flera upphandlingar inom byggnadsverksamheten till case-upphandlingarna.  

Ett exempel ur case-upphandlingarna är planera och bygg-entreprenadtävlingen vid Stillebengatan som eftersträvade en planeringslösning för koldioxidsnålt bostadshus och en entreprenör som kan bygga ett sådant, jämte beräkningen av klimatavtrycket. Detta i sin helhet utgjorde en piloterande del av konkurrensutsättningen. (Läs mer ur case-beskrivningen (på finska)(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)). För närvarande ser man i projektet även över totalrenoveringen av bostadshus, gatuunderhåll och vattenförsörjning samt ombeläggningsentreprenader.  

Välfungerande praxis på önskelistan

Den här våren har projektet satt igång med fart.  

– Avsikten är att föra samman den lärdom och goda praxis som uppstått under två år och samordna våra tankar om hur klimatavtryck kan tillämpas i de case-upphandlingar som vi granskat, berättar projektkoordinator Reetta Huomo.  

Förutom själva byggandet omfattar case-upphandlingarna arbetskläder och olika matupphandlingar. Även om det redan nu finns nio case-upphandlingar dryftar man inom projektet ännu kring möjligheten att bistå med hjälp till transport och ICT-upphandlingar.   

Dessutom ingår i vårens planer att se över stadens stödbehov och vidareutvecklandet av kompetens, som kommer att vara riktingivande för fas 2 som inleds i slutet av året och pågår fram till 2024.  

Avsikten är att sprida ut lärdom på gräsrotsnivå, erbjuda tillgång till mer information och kunskap och att få de anställda att förbinda sig till gängse praxis i lågkolsupphandlingar. Dessutom fortsätter samarbetet och informationsspridningen kring case-upphandlingarna. Deras verkningsfullhet kommer att utvärderas med tanke på kostnader och minskade utsläpp.   

Läs mer om klimatavtryck som ett verktyg för upphandlingar:  Klimatavtrycket avslöjar upphandlingarnas klimatbelastningar (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Läs mer om Canemure-delprojektet i Helsingfors stad: Klimatavtryckskriterier som främjar hållbara upphandlingar (Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Bekanta dig med Canemure-projekthelheten: Mot kolneutrala kommuner och landskap – Canemure(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst)

Nyckelord:

Klimat