Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartan toimenpideohjelma valmistelussa

Mukulakivikatu, jonka varrella keltaisia ja punaisia puutaloja.

Uudenmaan uusi ilmastotavoite aiheuttaa tarpeita tarkastella olemassa olevien maakunnassa suunniteltujen ja toteutettavien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja hakea lisätoimia tavoitteeseen pääsemiseksi. Uudenmaan liitto on käynnistänyt Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartan toimenpideohjelman päivittämisen.

Vuoden 2030 hiilineutraaliustavoite tarkoittaa, että Uudenmaan päästöjen tulisi silloin olla noin 1,8 Mt tasolla eli silloin tapahtuisi 80 prosentin päästövähennys. Uusimman käytettävissä olevan tiedon mukaan Uudenmaan päästöt ovat laskeneet noin 2,5 Mt CO2e vuodesta 2005 vuoteen 2021, ollen nyt noin 6,6 Mt.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää ilmastotyön vahvistamista, yhteistyön tehostamista ja vaikuttavien lisätoimenpiteiden kartoittamista.

Suomen ympäristökeskuksen työkalulla vuoteen 2030 tehty skenaariotarkastelu Uudenmaan kuntien päästökehityksestä osoittaa, että nykyisten toimenpiteiden avulla päästöt voisivat vähentyä 2,4 Mt – täten laskennallinen päästökuilu tavoitteeseen on sama 2,4 Mt. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää ilmastotyön vahvistamista, yhteistyön tehostamista ja vaikuttavien lisätoimenpiteiden kartoittamista.

Vuonna 2021 valmistunut toimenpideohjelma Innovatiivisesti Vihreä Uusimaa 2021–2023 sisälsi ajankohtaiset uusimaalaiset ilmastotoimenpiteet tiekartan painopisteittäin ja antoi laaja-alaisen kuvan ilmastotyöstä ja hankkeista. Nyt toimenpideohjelman päivitystä valmistellessa tavoitteena on painopisteittäisten tilannekuvien lisäksi käynnistää tarkasteluja lisätoimien tunnistamiseksi kullekin kuudelle painopisteelle.

Päivitystyö on lähtenyt liikkeelle liiton omien potentiaalisten toimien tunnistamisella ja jatkuu sidosryhmäyhteistyönä syksyllä kuntien ja maakunnan avaintoimijoiden kanssa. Työ kytketään käynnissä oleviin seudullisiin suunnitteluprosesseihin ja tuleva hallitusohjelma huomioidaan työssä. Tavoitteena on aktivoida toimenpideohjelman sähköinen alusta ja ottaa käyttöön virtuaalinen hankeseinä hankeideoiden kokoamiseksi.

Lisätietoja:

Pia Tynys

Johtava ilmastoasiantuntija

+358 40 149 2244

Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta

Avainsanat:

Ilmasto