Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Hiilineutraali Uusimaa -tiekarttaa päivitetään uuteen tavoitevuoteen

Kasvi on lampun mallisessa maljakossa, taustalla puuhirsiä.

Vuoden 2020 lopussa hyväksyttyä Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekarttaa päivitetään parhaillaan tuoreen Uusimaa-ohjelman mukaisesti uuteen tavoitevuoteen 2030. Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-ohjelman joulukuussa 2021. Jo valmiiksi kunnianhimoisen tavoitteen kiristyminen viidellä vuodella tarkoittaa käytännössä ilmastotyön vauhdittamista ja vaikuttavimpien keinojen kartoittamista.

Tiekartta sisältää kuusi ilmastotyön painopistettä: liikenteen, energian, kiertotalouden, maankäytön ja rakentamisen, kulutuksen ja tuotannon sekä hiilinielujen vahvistamisen ja kompensoinnin. Nykyisessä tiekartassa niiden alla on yhteensä 42 toimintalinjausta, jotka päivitetään tarpeellisin osin. Tiekartta on luonteeltaan mahdollistava ja se tarjoaa kunnille ja alueen toimijoille monipuolisen valikoiman ilmastotyön keinoja.

Tiekartta sisältää kuusi ilmastotyön painopistettä: liikenteen, energian, kiertotalouden, maankäytön ja rakentamisen, kulutuksen ja tuotannon sekä hiilinielujen vahvistamisen ja kompensoinnin.

– Maakunnallisen tavoitteen saavuttamista tukee merkittävässä määrin pääkaupunkiseudun kaupunkien asettama sama tavoitevuosi. Uudellamaalla on myös iso joukko HINKU-kuntia, jotka tähtäävät hiilineutraaliuteen 2030, sanoo johtava ilmastoasiantuntija Pia Tynys.

”Paljon on töitä tehtävänä, mutta hiilineutraalius lähenee koko ajan”

Uudenmaan liitto tukee omalla työllään kuntien ilmastotyötä kahden hankkeen voimin. Vuoden alusta käynnistyneen SILTA-hankkeen tavoitteena on kuntien sitouttaminen ilmastotyöhön. Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen toisessa vaiheessa vuosina 2022–2024 keskitytään ilmastotyön vauhdittamiseen ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on ilmastotyön konkretisointi. Elokuussa käynnistettiin Ilmastoverstas-tapahtumat, joissa keskustellaan kuntien ilmastotyön parhaista käytännöistä ja vuollaan niistä hankeaihioita.

– Useat kunnat hyödyntävät tiekarttaamme oman ilmastotyönsä edistämiseen. Tiekarttaa on esimerkiksi käytetty pohjana kunnan hiilineutraaliustavoitteelle ja siitä on ammennettu teemoja kunnan omaan ilmasto-ohjelmaan. Kuntien tavoitevuodet hiilineutraaliudelle vaihtelevat, mutta viesti on yhtenäinen: paljon on töitä tehtävänä, mutta hiilineutraalius lähenee koko ajan, kertoo ilmastoratkaisija Erik Nyroos Uudenmaan liitosta.

Ilmastotyön seuranta perustuu Suomen ympäristökeskuksen päästöseurantaan. Vuoden 2021 päästötiedot ovat tulossa lähiviikkoina.

Myös toimenpideohjelman päivitys on käynnistymässä

Tiekarttaan kytkeytyy tiiviisti toimenpideohjelma, jonka päivitys on käynnistymässä myös loppuvuoden aikana. Siinä prosessissa tavoitteena on koota lähivuosien toimenpiteet. Toimenpiteiden päästövaikutusten arviointi on osoittautunut haastavaksi, koska osa vaikutuksista on välillisiä ja siirtymää tukevia. Toimeenpanossa painotetaan ilmastotyön vauhdittamista ja yhteistyön vahvistamista.

Keskeisenä ilmastotyössä on energiasektorin toimet. Alustavan kartoituksen mukaan energiasektori näyttäisi nykyisillä investointisuunnitelmillaan pääsevän hiilineutraaliustavoitteeseensa. Sen sijaan liikenteen osalta uusi tavoitevuosi on haasteellinen, erityisesti logistiikka-alan toimenpiteitä tulisi vauhdittaa. Uusia hankkeita on käynnistymässä kiertotalouden edistämiseen systeemitasolla sekä luovien alojen kestävyystyöhön. Uudenmaan metsien hiilinielu on viime vuosien voimakkaiden hakkuiden vuoksi vähäinen, ja sen vahvistaminen vaatisi laajaa yhteisymmärrystä metsävarojen kestävämmästä käytöstä. Myös kompensaatiokysymys täytyy ottaa työpöydälle, sille on jo kysyntää.

– Tulevan talven poikkeuksellisessa tilanteessa energian tuotannossa käytetään laajempaa polttoainevalikoimaa, mikä voi nostaa päästöjä. Siitä huolimatta energiasektori näyttäisi saavuttavan ilmastotavoitteensa vuoteen 2030 mennessä, toteaa ilmastoasiantuntija Simo Haanpää Uudenmaan liitosta.

Lisätietoja:

Pia Tynys

Johtava ilmastoasiantuntija

+358 40 149 2244

Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta

Avainsanat:

Ilmasto