Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Ilmakuva Helsingin keskustasta.

VILKKU − Visiona ilmastonkestävä Uusimaa

VILKKU-hanke vahvistaa Uudenmaan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Tavoitteena on tuottaa Uudenmaan ensimmäinen alueellinen ilmastoriskitarkastelu ja sopeutumissuunnitelma. Uudenmaan liiton ja Helsingin yliopiston yhteisessä hankkeessa tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä alueen elinkeinoelämän näkökulmasta.  

Uudenmaan ilmasto muuttuu

Aktiivisista hillintätoimista huolimatta Uudenmaan ilmasto muuttuu tulevina vuosikymmeninä. Ilmastonmuutoksen myötä esimerkiksi lämpötilat nousevat, sademäärät kasvavat, lumipeiteaika lyhenee ja routaa on aiempaa vähemmän.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa varautumista näihin muutoksiin ja toimintaa kielteisten vaikutusten vähentämiseksi.

Ilmastonmuutos vaikuttaa maakuntaan suorien vaikutusten lisäksi myös välillisesti ja erilaisten kansainvälisten heijastevaikutusten kautta. Monilla toimialoilla keskeisempiä ovat välilliset vaikutukset, jotka liittyvät esimerkiksi kansainvälisten toimitusketjujen häiriöihin.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voidaan varautua

VILKKU-hankkeessa tunnistetaan Uudenmaan keskeiset ilmastoriskit sekä arvioidaan alueellista sopeutumistarvetta ja sopeutumiseen liittyviä vastuita. Pohjana on kansallinen sopeutumissuunnitelma.

Alueelliseen sopeutumissuunnitelmaan kootaan kuntien, maakunnan sekä eri sektoreiden konkreettiset sopeutustoimet. Lisäksi kuntia tuetaan niiden omissa sopeutumistarkasteluissa. Sopeutuminen linkitetään myös osaksi alueellista ennakointi- ja kehittämistyötä.

Yhteistyö tärkeässä roolissa

Uudenmaan liiton hankekumppani, Helsingin yliopisto, keskittyy erityisesti maakunnan yrityskentän haavoittuvuuden arviointiin ja sopeutumisvalmiuden tukemiseen. Eri elinkeinot altistuva eri tavoin ilmastonmuutokselle, ja toisaalta muutos voi synnyttää myös uutta liiketoimintaa.

Kolmivuotisessa hankkeessa osallistetaan myös laaja joukko sidosryhmiä. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke jatkuu syksyyn 2026 saakka.

Uudenmaan sopeutumistyön päämäärät

Yhteinen ymmärrys vaikutuksista

Uudenmaan sopeutumistyössä rakennetaan yhteinen käsitys suorista ja epäsuorista vaikutuksista sekä heijastevaikutuksista. Erityisesti keskitytään epäsuoriin vaikutuksiin ja heijastevaikutuksiin. Vaikutuksia ja niiden heijastumista Uudenmaan alueelle ja toimintakenttään avataan laajasti.

Alueellisten riskien ja haavoittuvuuden arviointi

Sopeutumistyössä tarkastellaan ilmastonmuutoksen alueellisia riskejä ja haavoittuvuutta. Riskitekijöitä avataan ja luokitellaan. Lisätään myös ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutusmekanismeista ja riskien kohdentumisesta.

Vaikutusten kytkeminen osaksi laajempaa ennakointia

Tunnistetut ilmastonmuutoksen vaikutukset sidotaan osaksi Uudenmaan ennakointityötä. Ennakointityön kautta sopeutumistarkastelussa huomioidaan myös muut tulevaisuuden ajurit ja megatrendit.

Logoja: VIsiona ilmastonkestävä Uusimaa, Uudenmaan liitto, Helsingin yliopisto, Euroopan unionin osarahoittama.

Sivu päivitetty viimeksi: 23.11.2023