Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Kuntien ilmastosuunnitelmien tekemiseen on tarjolla tukea

Kalliota, kaksi mäntyä ja aava meri.

Tänä keväänä voimaantulleen ilmastolain täydennyksen mukaan jokaisella Suomen kunnalla tulee olla ilmastosuunnitelma ja päästövähennystavoite 2020-luvun loppuun mennessä. Suunnitelman tekemiseen on tarjolla avustusta ja tukea.

Ilmastosuunnitelmaan on sisällytettävä määrällinen päästövähennystavoite, riittävät päästövähennystoimet tavoitteen saavuttamiseksi sekä tiedot päästökehityksestä ja suunnitelman toteutumisen seurannasta. Suunnitelma päivitetään valtuustokausittain ja se hyväksytään valtuustossa.

Kunnat, joilla ei ole olemassa olevaa ilmastosuunnitelmaa, ovat voineet toukokuusta lähtien hakea ympäristöministeriöltä avustusta suunnitelman laadintaan. Avustussumma on enimmillään 45 000 euroa per kunta. Avustusta jaetaan noin 2,6 miljoonaa euroa vuosittain. Kunnat, joilla on olemassa oleva ilmastosuunnitelma, voivat hakea avustusta vasta seuraavalla valtuustokaudella.

Uudenmaan liitto tukee kuntia

Uudenmaan liitolta kunnat saavat tukea avustuksen hakemiseen ja ilmastosuunnitelman laadintaan. Uudenmaan liiton SILTA- ja CANEMURE-hankkeet yhdessä järjestivät keväällä kaksi keskustelutilaisuutta kuntien ilmasto-osaajille aiheesta.

Kuntien käytössä on muun muassa SILTA-hankkeen ilmastoratkaisija Erik Nyroosin palvelut täysipäiväisesti elokuun 2023 loppuun asti, jolloin hanke päättyy. Tämänkin jälkeen kunnat voivat hyödyntää liiton ilmastotiimin asiantuntijoiden apua.

– Ilmastosuunnitelmiin tarkoitettu avustus on kunnille erinomainen tilaisuus viedä ilmastotyön suunnitelmallisuus seuraavalle tasolle. Uudenmaan liiton ilmastoasiantuntijat voivat auttaa kuntia avustuksen hakemisen lisäksi myös suunnitelman sisältöjen valinnassa ja toimien jalkauttamisessa, Nyroos sanoo.

Opas kunnan ilmastosuunnitelman valmisteluun

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat tehneet oppaan kuntien ilmastosuunnitelmien valmisteluun. Opas on suunnattu erityisesti ilmastotyötään aloittaville kunnille, mutta oppaassa on hyödyllistä tietoa pidemmällekin ehtineille kunnille.

Lisätietoja:

Pia Tynys

Johtava ilmastoasiantuntija

+358 40 149 2244

Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta

Avainsanat:

Ilmasto