Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Liiton aluevastaavilla on keskeinen rooli maakuntakaavan tavoitteiden toteuttamisessa

Muistiinpanovihko, jonka päällä lyijykynä ja tarralappu huutomerkillä.

Maakuntakaavan tavoitteet toteutuvat ja konkretisoituvat yksityiskohtaisemman alueidenkäytön suunnittelun, esimerkiksi kuntakaavoituksen kautta. Kun kunnat laativat alueelleen yleis- ja asemakaavoja sekä muita maankäytön suunnitelmia ja ohjelmia, maakuntakaava toimii ohjeena tarkemmalle suunnittelulle.

Yhtenä tärkeimpänä liiton työkaluna maakuntakaavojen tavoitteiden toteuttamisen edistämisessä toimii liiton aluesuunnittelun lausunto- ja muu viranomaistyö. Tiivis yhteistyö alueen kuntien kanssa on Uudenmaan liiton keskeinen keino viestiä maakuntakaavan tavoitteista ja edistää niiden toteutumista. Viralliset kannat välittyvät lausunnoissa ja viranomaisneuvotteluissa, mutta lisäksi jatkuvaa yhteistyötä tehdään moninaisilla foorumeilla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 32 §

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Lausunnoilla merkittävä rooli

Liiton lausunnoilla on tärkeä rooli ohjata Uudenmaan kaavoitusta ja muuta suunnittelua maakuntakaavojen tavoitteiden mukaisiksi. Uudenmaan kunnat pyytävät muiden viranomaisten ohella myös liitolta lausuntoja kuntakaavojen valmistelun eri vaiheissa. Liitossa harkitaan jokaisen lausuntopyynnön kohdalla, annetaanko asiasta lausunto. Lausunnon antamiseen vaikuttaa moni tekijä, joista on tässä muutama esimerkki:

Lausunto kertoo, onko suunnitelma voimassa olevien maakuntakaavojen ja liiton muiden tavoitteiden mukainen, ja mitä muutoksia siihen mahdollisesti tulee maakuntakaavan näkökulmasta tehdä. Merkittävimmät lausunnot annetaan maakuntahallituksen nimissä, muut lausunnot toimiston lausuntoina aluesuunnittelun vastuualueen johtajan nimissä. Lausuntoja annetaan pääasiassa kuntien kaavoista, mutta myös muiden viranomaisten suunnitelmista, strategioista, ohjelmista ja selvityksistä.

Uudenmaan liiton aluevastaavilla on keskeinen rooli lausuntotyössä. He vastaavat yhteyskuntiensa osalta liiton kaavalausunnoista ja muusta maankäytön suunnitteluun liittyvästä viranomaistyöstä.

Uudenmaan kunnat jaettu kolmelle tiimille

Aluevastaavat ovat omien kuntiensa yhteyshenkilöitä aluesuunnittelun osalta, he ovat vastuussa kuntien kaavoista ja muista suunnitelmista pyydettyjen lausuntojen kirjoittamisesta sekä edustavat liittoa viranomais- ja työneuvotteluissa.

Liiton aluevastaavat:

Uudenmaan kartta, jossa eri värein merkitty yhteyshenkilöt kunnittain. Sama tieto on sivun tekstissä.
Aluevastuiden jakautuminen kunnittain. Klikkaa kuvaa avataksesi sen isompana!

Pääkaupunkiseudun kuntien aluevastaavina toimivat kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka ja suunnittelija Jouni Suominen.

Ilona Mansikka

Kaavoituspäällikkö

+358 40 524 9186

Maakuntakaavoitusprosessin kehittäminen, Uusimaa-kaava 2050, Kaavoituksen aluevastuu: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa. Aluesuunnittelun johtaja Paula Autioniemen varahenkilö

Jouni Suominen

Erityisasiantuntija

+358 40 543 5951

Maakuntakaavan seuranta, MAL-seuranta (Kuuma-kunnat). Kaavoituksen aluevastuu: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa

Itä-Uudenmaan ja itäisen Kuuma-alueen eli pääkaupunkiseutua ympäröivän alueen kunnista vastaa kolmihenkinen tiimi: maakunta-arkkitehdit Mariikka Manninen ja Inka Kytö sekä ympäristöasiantuntija Tanja Lamminmäki.

Mariikka Manninen

Maakunta-arkkitehti

+358 40 721 4747

Alue- ja yhdyskuntarakenne, kasvun kestävä ohjaaminen, ympäristön voimavara- ja vetovoimatekijät. Kaavoituksen aluevastuu: Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo ja Tuusula

Inka Kytö

Maakunta-arkkitehti

+358 40 715 3782

Vaikutusten arviointi. Kaavoituksen aluevastuu: Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo ja Tuusula

Tanja Lamminmäki

Ympäristöasiantuntija

+358 41 536 2763

Vaikutusten arviointi, luonnonvarat, maa-aines ja vesiasiat. Kaavoituksen aluevastuu: Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo ja Tuusula

Länsi-Uudenmaan kuntien sekä läntisen Kuuma-alueen kuntien aluevastuuta hoitavat maakunta-arkkitehti Eija Hasu ja erityisasiantuntija Suvi Silvennoinen.

Eija Hasu

Maakunta-arkkitehti

+358 40 556 0238

Kulttuuriympäristöt. Kaavoituksen aluevastuu: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti

Palvelee myös ruotsiksi

Suvi Silvennoinen

Erityisasiantuntija

+358 40 195 5420

Uusimaa-kaava 2050, maakuntakaavojen osallisuus, vuorovaikutus ja viestintä, merialuesuunnittelu. Kaavoituksen aluevastuu: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti

Liikenneasioista vastaavat Helsingin seudulla erityisasiantuntija Heini Peltonen sekä Itä- ja Länsi-Uudellamaalla liikennesuunnittelija Pasi Kouhia.

Heini Peltonen

Erityisasiantuntija

+358 40 568 7999

Logistiikka ja joukkoliikenne, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, Helsingin seudun liikenneasiat

Pasi Kouhia

Liikennesuunnittelija

+358 40 660 5030

Liikennemallit ja liikenteen uudet teknologiat, Itä- ja Länsi-Uudenmaan liikenneasiat

Avainsanat:

LiikenneMaakuntakaava