Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Lukutaidon rapistumisessa heijastuu koko yhteiskunnan polarisaatio

Kasvokuva kirjoittajasta. Teksti Reilusti Eteenpäin -kirjoitussarja.

Suomalaisnuorten lukeminen vähenee, kapenee ja heikkenee. Luultavasti myös aikuisten lukutaito on rapistunut viime vuosina, mutta sitä ei mitata samaan tapaan. Kun puhe kääntyy lukemiseen, ensimmäisenä ajatellaan kirjoja. Päivittäinen lukeminen on kuitenkin yleensä jotain ihan muuta: uutiset verkon sanomalehdestä, kuulumiset somesta, lapsen edesottamukset Wilmasta, työkavereiden asiat Slackista ja asiakkaiden terveiset sähköpostista. Iltapäivällä pikainen Wikipedia-haku, kun tulee mieleen selvittää, syökö mikään eläin kyykäärmeitä (lähinnä petolinnut) ja iltapalaa varten tarkistus, montako desiä sokeria raparperivispipuuro kaipaakaan (kaksi).

Päivittäinen lukeminen on siis paitsi romaaneja myös monenlaista muuta toimintaa, jossa tekstiä hyödynnetään.

Päivittäinen lukeminen on siis paitsi romaaneja myös monenlaista muuta toimintaa, jossa tekstiä hyödynnetään. Arjen tekstikeskeisyys kuitenkin vaihtelee paljon. Tiedämme, että esimerkiksi mediankäyttö kasautuu ja kerrostuu.

Vuonna 2020 julkaistun suomalaistutkimuksen(Siirryt toiseen palveluun) mukaan erityisen monipuolisesti erilaisia tekstilajeja eri kanavissa kuluttavien joukossa korostuvat liberaalit, korkeasti koulutetut kaupunkilaisnaiset. Vastaavasti erityisen niukasti, kapeasti ja harvakseltaan mediaa kuluttavien joukossa korostuvat maaseudun konservatiiviset, matalasti koulutetut miehet. Vastaavat jakolinjat ovat nähtävissä myös politiikassa(Siirryt toiseen palveluun) – myös maailmankuvamme ja käsitykset tavoiteltavasta tulevaisuudesta polarisoituvat.

On koteja, joissa lukemisen rooli on vähäinen: aivan muita asioita tehdään ja arvostetaan.

Nämä erilaiset arjet, elämäntyylit ja maailmankuvat ovat lasten ja nuorten kasvuympäristöjä. Osa nuorista kasvaa kodeissa ja perheissä, joissa tekstejä hyödynnetään monipuolisesti, niistä keskustellaan ja niiden pariin kannustetaan. Lapset oppivat, että maailmasta voi ottaa selvää lukemalla ja että lukemisen parissa voi viihtyä.

On myös toisin. On koteja, joissa lukemisen rooli on vähäinen: aivan muita asioita tehdään ja arvostetaan. Lukeminen voi olla aikuisellekin hankalaa eikä kirjasto ole koskaan tullut tutuksi. Tai ehkä kielitaito ei riitä suomenkielisiin kirjoihin eikä omalla äidinkielellä ole mainittavasti tarjolla luettavaa.

Hyvä- ja huono-osaisuuden kasautuminen ei ole ongelma, jonka koulu olisi aiheuttanut. Se on kuitenkin ongelma, joka enenevässä määrin annetaan koulun ratkaistavaksi. Erilaisissa ympyröissä varttuneet lapset tulevat kouluun, ja koulun tehtävä olisi koulia heistä kaikista riittävän taitavia lukijoita ja kirjoittajia. Polarisoituvat oppimistulokset osoittavat, että tehtävä alkaa käydä mahdottomaksi.

Uusimaa on tässä erityisen haasteen äärellä. Lukemisen huiput ja heikot ovat erityisen kaukana toisistaan pääkaupunkiseudulla. Lauttasaaresta Vesalaan on 21 kilometrin matka, mutta ero näillä Helsingin eri alueilla elävien nuorten elämänpiirissä on valtava. Esimerkiksi mediaanitulo on Lauttasaaressa yli puolitoistakertainen Vesalaan nähden. Lauttasaaressa 7 % nuorista mielii yläkoulun jälkeen ammatillisiin opintoihin, Vesalassa 57 %. Lauttasaaressa 93 % väestöstä puhuu kotikielenä suomea tai ruotsia, Vesalassa 58 %. Nämä kaikki ovat lukutaidon takaa tunnistettuja tekijöitä. Ne ja lukuisat muut tekijät yhdessä muodostavat maiseman, josta lapset ja nuoret ponnistavat maailmaan.

Pienillä ja keskikokoisilla paikkakunnilla tulevaisuudennäkymät voivat jäädä vaatimattomiksi, kuten väitöskirjanikin osoittaa.

Keskustan ja lähiöiden välinen kuilu ei ole ainoa, jonka yli Uudellamaalla on kurotettava. Pienillä ja keskikokoisilla paikkakunnilla tulevaisuudennäkymät voivat jäädä vaatimattomiksi, kuten väitöskirjanikin(Siirryt toiseen palveluun) osoittaa. Lähtemisen ja jäämisen kysymystä tarkastellaan usein harvaan asutun maaseudun ilmiönä, mutta päätöstä on työstettävä myös Uudellamaalla. Reunakuntien vähenevät palvelut, opiskelu- ja työpaikat vaikuttavat nuorten valintaan siitä, jäävätkö he kotipaikkakunnalleen vai lähtevätkö he. Nämä pohdinnat taas heijastuvat asennoitumisena jo yläkouluun – ja siellä ne usein todentuvat joko lukemisen harjoitteluna tai siitä kieltäytymisenä.

Pohjimmiltaan lukutaidon heikkenemisessä on kyse lukemisen vähenemisestä; lukemaan oppii vain lukemalla. Kuitenkin juurisyyt vähäiselle lukemiselle ovat lopulta arjessa – siinä, mihin aika kuluu, mitä arvostaa ja mihin tähtää. Siksi lukutaidon heikkoutta ja koulun hankaluuksia lukemisen ja kirjoittamisen opetuksessa tulisi lähestyä ongelmana, joka meidän on ratkaistava yhdessä, ja ennen kaikkea koulun ulkopuolella.

Kaikkialla Suomessa kasvaisi uteliaita, tulevaisuuteensa luottavia lapsia.

Käytännössä tarvitaan laajaa ja päättäväistä segregaatiota purkavaa politiikkaa, joka huomioi erilaisten perheiden ja alueiden erilaiset tarpeet, tukee kaikkia nuoria valoisiin tulevaisuudennäkymiin ja tasaa hyvinvoinnin eroja. Tavoitteen tulee olla, että kaikkialla Suomessa kasvaa uteliaita, tulevaisuuteensa luottavia lapsia.

Sillä uteliaisuus ja lukutaito kulkevat käsi kädessä – kumpikin kun ruokkii toista.

Kirjoittaja Leea Lakka on Helsingin yliopiston vieraileva tutkija, joka väitteli keväällä 2024 ysiluokan takarivin lukemisesta ja kirjoittamisesta.

Reilusti eteenpäin kohti vuotta 2050

Reilusti eteenpäin -kirjoitussarjassa pohditaan, millaiseksi maailma muuttuu ja miten muutamme sitä seuraavien vuosikymmenten aikana. Maakuntaohjelmassamme Uudenmaan visiona on olla ”reilusti edellä”. Jotta voimme jatkossakin olla reilusti edellä, tarvitsemme ymmärrystä tulevaisuudesta. Tässä kirjoitussarjassa eri alojen asiantuntijat katsovat eteenpäin ja pohtivat, mitä voisi olla odotettavissa.

Tutustu myös:

Avainsanat:

Ennakointi