Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Maakuntahallitus 26.4.: Länsi- ja Itä-Uudenmaan liikennesuunnitelmat hyväksyttiin

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui maanantaina 26. huhtikuuta etäyhteyksin. Hallitus hyväksyi Länsi- ja Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Lausunto EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” merkittiin tiedoksi.

Koronasta elpymiseen tarkoitettua Kestävän kasvun ja elinvoiman UKKE-rahoitusta päätettiin myöntää kahdelle hankkeelle. Uudenmaan rahoitus on nyt kokonaisuudessaan sidottu. Lisäksi UKKE-rahoitusta myönnettiin pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen hankkeelle, johon työ- ja elinkeinoministeriö on varannut erillisen rahoitusosuuden.

Kaikki kokouspäätökset tehtiin esityslistan esitysten mukaan.

Kokousasiat:

Länsi- ja Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien hyväksyminen

Maakuntahallitus hyväksyi liikennejärjestelmäsuunnitelmat Länsi-Uudellemaalle ja Itä-Uudellemaalle. Suunnitelmissa esitetään toimenpiteet ja vastuutahot liikennejärjestelmien kehittämiseksi vuoteen 2035. Avainkeinoja ovat joukkoliikenteen ja matkaketjujen kehittäminen. Muita kehittämistoimenpiteitä ovat jalankulun ja pyöräilyn edistäminen, kuljetusyhteyksien kehittämien sekä maankäytön, palveluverkkojen ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteistyö.

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen lasketaan vähenevän vuoden 2017 tasosta 37–38 prosenttia. Tavoite on 46 prosenttia. Päästövähennystavoite voidaan saavuttaa, mikäli etätyöskentely yleistyy, päästökertoimet kehittyvät ennakoitua myönteisemmin, väestönkehitys on perusennustetta hitaampaa ja kestävän liikkumisen osuus kasvaa voimakkaammin.

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)
Linkki erilliseen tiedotteeseen

Lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta

Uudenmaan liitto pitää kansallista ohjelmaa pääosin riittävän kattavana ja mahdollistavana. Erinomaisena ratkaisuna pidetään, että alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan yhdellä monirahastoisella ohjelmalla. Ohjelman vähähiilisyystavoite on kunnianhimoinen, mutta Uudenmaan tavoitteisiin hyvin sopiva.

Ohjelma tarjoaa välineitä koronapandemian haasteiden taklaamiseen. Toimeenpanossa on kiinnitettävä huomiota koko Suomen kehityspotentiaalin hyödyntämiseen ja rahoitus tulee suunnata nykyistä tasapuolisemmin ottaen huomioon koronapandemian aluetaloudelliset vaikutukset.

Lausunto on annettu ennakkolausuntona määräajassa lausuntopalveluun, ja lopullinen lausunto toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle kokouksen pöytäkirjanotteena. Maakuntahallitus oli lausunnon kannalla ja merkitsi sen tiedoksi. 

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituspäätös; Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke; Helsingin kaupunki

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Carbon Neutral Experience – Uudenmaan matkailusektorin matka kohti hiilineutraaliutta; Novago Yrityskehitys Oy

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Vihreän ja digitaalisen yrittäjyyden tukeminen Uudellamaalla – EER 2021–2022; Uudenmaan liitto

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; HelNo & Hyria Laboratories – Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa; HelsinkiNorth ry

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; DayTrip Vantaa – Vantaan lähimatkailun edistäminen; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Johtajien antamat lausunnot

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Osavuosikatsaus 1/2021 tiedoksi

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Luottokorttien hankkiminen EU- ja kansainvälisten asioiden johtajalle sekä hallinnon suunnittelijalle

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Ilmoitusasioita

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Valmistuneet julkaisut

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun) 

Kokousaikataulu tiedoksi

Linkki esitykseen(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455

Inka Tikkanen

Hallintojohtaja

+358 40 554 5538

Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen, päätöksenteon tuki, Uudenmaan liiton strategia

Palvelee myös ruotsiksi