Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Maakuntajohtaja Tuija Telén mukana liikennepoliittisissa tapahtumissa Brysselissä

Tuija Telén puhumassa liikenneaiheisessa tapahtumassa Brysselissä

Uudenmaan maakuntajohtaja Tuija Telén osallistui liikenneaiheiseen Connecting Europe Days -konferenssiin 3.–4. huhtikuuta Brysselissä. EU-puheenjohtajamaa Belgian järjestämä konferenssi kokosi keskusteluun Euroopan johtavat liikenteen asiantuntijat ja päättäjät. Konferenssin aattona Uudenmaan edustajat pitivät lisäksi yhteisen tapahtuman Saksan Brandenburgin alueen ja Scandria Alliance -liikenneverkoston kanssa.

Oma tapahtuma osoittautui erinomaiseksi mahdollisuudeksi edistää Skandinavian ja Välimeren välisen liikennekäytävän tavoitteita. Puhujina ja osallistujina oli Euroopan parlamentin jäseniä ja muita arvovaltaisia edustajia, yhteensä noin 60 osallistujaa liikennekäytävän alueelta. Mukana oli muun muassa Brandenburgin EU-edustuston varajohtaja Falko Brandt. Euroopan parlamentin jäsenistä Suomea edusti Henna Virkkunen.

Poikkeusoloissa vahvasta liikennejärjestelmästä tulee pitää kiinni

Scandria Alliance -verkoston varapuheenjohtajana toimiva Tuija Telén korosti tilaisuuden avauksessa liikennekäytävien kasvavaa strategista merkitystä sekä rahoituksen varmistamista Verkkojen Eurooppa -välineen kaltaisista rahoituslähteistä. Hän muistutti Euroopan geopoliittisen tilanteen valossa, että turvallinen, hyvin yhteen toimiva ja vankka liikennejärjestelmä on eurooppalaisille elinehto.

TEN-T-asetuksen tarkistus on valmistumassa yli kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Asetus keskittyy pääasiassa liikenteen päästöjen vähentämiseen sekä yhteyksien parantamiseen.

– Mielestäni on erittäin tärkeää, että uudessa TEN-T-asetuksessa liikennekäytävät ulottuvat myös EU:n ehdokasvaltioihin, Ukraina ja Moldova mukaan luettuina, Telén sanoi.

Telén totesi tyytyväisenä, että tarkistetussa TEN-T-asetuksessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota liikenneverkon kaupunkisolmukohtiin. Solmukohdat ovat vahvoja innovaatiokeskuksia ja Euroopan unionin kilpailukyvyn edistäjiä. Uudellamaalla Helsinki on ainoana luettavissa tällaiseksi kaupunkisolmuksi.

– Kaupunkisolmujen tulee olla vahvoin äänenpainoin mukana eurooppalaisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Scandria Alliance on valmis ottamaan roolia kaupunkisolmujen tavoitteiden nostamisessa keskusteluun, sanoi Telén.

Edelläkävijäalue Uusimaa on halukas yhteistyöhön

Telén kokee, että Uusimaa on Euroopan edelläkävijäalueita monessakin suhteessa. Uusimaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi liikennesektorin kehitys on keskeisessä asemassa. Toinen tärkeä tavoite on nostaa Uudenmaan tutkimus- ja kehittämismenot viiteen prosenttiin alueen bruttokansantuotteesta, mikä on eurooppalaisittain hyvin kunnianhimoinen päämäärä.

– Liikenne- ja energia-alalla tavoitteiden saavuttaminen edellyttää investointeja tulevaisuuden teknologioihin, muun muassa vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämiseen. Helsinki onkin jo rankattu parhaiten kaupunkiliikenteen tulevaisuuteen valmistautuvaksi kaupungiksi maailmassa. Tässä on onnistuttu investoimalla sähköautoihin, kehittämällä pyöräilyverkostoa ja edistämällä joukkoliikennettä.

Viisi henkilöä liikenneaiheisessa paneelikeskustelussa

Paneelikeskustelussa Tina Wagner Hampurin osavaltion liikenneministeriöstä, Håkon Snortheim Norjasta, moderaattori Karin Smit Jacobs, MEP Henna Virkkunen ja MEP Boguslaw Liberadzki Puolasta.

Telén totesi, että liikennesektorin kehittämisessä on keskeistä keskustella ja hakea ratkaisuja eurooppalaisten verrokkialueiden kanssa.

– Koemme Brandenburgin alueen ja Scandria Alliancen erittäin hyviksi verkostoiksi Uudellemaalle. Odotan innolla hedelmällisiä keskusteluja, Telén summasi avauspuheensa päätteeksi.

Connecting Europe -tapahtuma jatkuu Brysselissä vielä torstaina 4.4. kooten yhteen poliitikot, liikenteen sidosryhmät, teollisuuden edustajat ja Euroopan komission keskustelemaan toimenpiteistä sekä jakamaan hyviä käytäntöjä tehokkaan, päästöttömän, kestävän ja digitaalisen liikenneverkon luomiseksi Eurooppaan.