Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Mitä tapahtuu Uudenmaan ilmastotyössä ensi vuoden aikana?

Vihreitä palloja, joissa numeroita ykkösestä alkaen. Numero yksi on ympyröity punaisella.

Vuoteen 2030 kiristetyn hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii lisätoimia, joita lähdetään kartoittamaan vuoden 2022 aikana. Suunnitelmissa on myös painopistekohtaista skenaariotarkastelua Suomen ympäristökeskuksen avustuksella, osana Canemure-hanketta. Energia- ja liikennesektori ovat avainasemassa päästötavoitteen saavuttamisessa ja skenaariotarkastelussa keskitytään erityisesti niihin. 

Maakuntien ja ministeriöiden väliset aluekehittämis- eli ns. ALKE-keskustelut pidetään helmikuussa Uusimaa-ohjelman pohjalta. Hiilineutraaliuden osalta keskusteluihin on nousemassa kiertotalouden edistäminen Uudellamaalla. 

Innovatiivisesti vihreä Uusimaa -toimenpideohjelmalle pyritään luomaan kevään aikana sähköinen alusta, joka helpottaa ilmastotoimenpiteiden seurantaa ja kokonaiskuvan hahmottamista. Se tukee ekosysteemikehittämisen menetelmän käyttöönottoa osana systeemisen muutoksen ja vihreän siirtymän vauhdittamista. 

Vuoden 2022 aikana keskeisessä roolissa tulee olemaan parhaiden hillintäkäytäntöjen esiin nostaminen ja levittäminen osana Canemure-hanketta. Hillintätyötä tukevien hankkeiden valmisteluun tullaan tarjoamaan kunnille ja avaintoimijoille tukea sekä Canemuren, että SILTA-hankkeen kautta. Canemuren toisen kolmivuotiskauden suunnitelmista ja Uudenmaan ilmastotyön etenemisestä kerrotaan tarkemmin Canemuren vuosiseminaarissa torstaina 3.3. – pistäkää päivä alustavasti muistiin! 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on noussut jälleen keskeiseksi osaksi ilmastotyötä. Olemme pohtineet lähtökohtia alueelliseen sopeutumistarkasteluun maakuntien ilmastoverkoston kanssa. Sopeutumiskysymyksen käsittely kannattaa tässä vaiheessa kytkeä kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman valmisteluun. Olemme aktiivisesti mukana suunnitelman valmistelussa vuonna 2022 ja päätämme sen jälkeen alueellisen sopeutumissuunnitelman tarpeesta ja muodosta.

Myös verkostoyhteistyötä jatketaan tiiviisti niin kansainvälisellä tasolla kuin maakunnallisella tasolla keskeisten sidosryhmien ja kuntien kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään muun muassa Euroopan alueiden välisen yhteistyöjärjestö CPMR:n Baltic Sea Commissionin energia- ja ilmastoyhteistyöryhmässä. Uudenmaan ilmastokahvila sai syksyllä hyvän vastaanoton ja jatkoa pohditaan parhaillaan. 

Työntäyteinen vuosi on tulossa, toivotaan siitä suotuisaa ilmastotyölle! 

Lisätietoja:

Johtava ilmastoasiantuntija Pia Tynys, puh. 040 149 2244

Ilmastoasiantuntija Simo Haanpää, puh. 050 525 5706

hiilineutraalisuomi.fi ja Canemure. LIFE16 IPC/FI/000002. Life-IP Canemure-Finland. Canemure-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Life-ohjelmasta.

Avainsanat:

Ilmasto