Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

Vad händer i det nyländska klimatarbetet under nästa år?

I det helt nyligen godkända Nylandsprogrammet skärptes klimatmålet för landskapet och det gäller nu år 2030. På grund av den stramare tidsfristen för klimatmålet, påbörjas nästa år en uppdatering av klimatfärdplanen till den del den gäller målet. Som en del av Canemure-projektet, omfattar planerna även scenariegranskningar för olika punkter med hjälp av Finlands miljöcentral. Energi- och trafiksektorerna är i nyckelställning när det gäller uppnåendet av utsläppsmålet och i justeringarna ligger fokus speciellt på dem.    

På basis av Nylandsprogrammet hålls regionala utvecklingsdiskussioner mellan landskap och ministerier i februari 2022. För klimatneutralitetens del stiger främjandet av cirkulär ekonomi nu tydligare fram i nyländska diskussioner.   

Under vårens lopp strävar man efter att skapa en elektronisk plattform för åtgärdsprogrammet Innovativt grönt Nyland som är till hjälp för uppföljningen av klimatåtgärderna och utformningen av en helhetsbild. Som en del av snabbare systemisk förändring och grön omställning stöder den ibruktagandet av modellen som finns för utvecklandet av ekosystem.

Som en del av Canemure-projektet under år 2022 är det viktigt att lyfta fram de bästa dämpande åtgärderna och att sprida dem. Stöd för beredningen av projekt som stävjar klimatförändringen kommer att ges till kommuner och nyckelaktörer, både via Canemure- och SILTA-projektet. Närmare information om planerna för den andra treårsperioden och hur det nyländska klimatarbetet framskrider kommer att ges under Canemures årliga seminarium torsdagen 3 mars – reservera datumet redan preliminärt i kalendern!   

Anpassningen till klimatförändringen har igen stigit fram som en viktig del av klimatarbetet. I klimatnätverket för landskap har vi begrundat utgångspunkter för en regional granskning av anpassningen. Det lönar sig att i det här skedet koppla behandlingen av anpassningsfrågorna till beredningen av den nationella anpassningsplanen. Vi deltar aktivt i beredningen av planen under år 2022 och beslutar därefter vilka behov och vilken utformning den regionala anpassningsplanen har och tar.   

Det täta nätverkssamarbetet fortgår också med betydande intressentgrupper och kommuner, såväl på nationell som landskapsnivå. Internationellt samarbete äger rum bland annat med Östersjökommissionen (BSC), i dess energi- och klimatarbetsgrupp. Kommissionens arbete är en del av verksamheten inom samarbetsorganisationen för Europas perifera kustregioner  (CPMR). Nylands klimatcafé fick ett gott mottagande i höstas och en fortsättning av verksamheten begrundas som bäst.   

Ett arbetsfyllt år är att vänta, vi hoppas det gynnar klimatarbetet!   

Upplysningar:

Ledande sakkunniga i klimatfrågor Pia Tynys, Nylands förbund, tfn 040 149 2244

Sakkunnige i klimatfrågor Simo Haanpää, Nylands förbund, tfn 050 525 5706

Kolneutraltfinland.fi. Canemure.

Nyckelord:

Klimat