Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Miten matka kohti hiilineutraaliutta sujuu – On välitilinpäätöksen aika 

Pia Tynys

Uudellamaalla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Parhaillaan tehdään ilmastotyön ”välitilinpäätöstä” eli selvitetään, mitä on jo tehty ja mitä on vielä tehtävä tavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastotyön tilannekuvassa vedetään yhteen jo käytössä olevat ja suunnitellut ilmastotoimet sekä tunnistetaan uusia haasteita ja mahdollisesti tarvittavia lisätoimia. 

Suurempia investointeja vaativat päästövähennystoimenpiteet tulisi pitkälti olla jo päätettynä, jotta niiden vaikutus näkyy vuonna 2030. Tilannekuva tulee sisältämään analyysin jokaisesta Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan painopisteestä. Painopisteitä ovat maankäyttö ja rakentaminen, liikenne, energia, kiertotalous, kulutus ja tuotanto sekä hiilensidonta. Tilannekuva ottaa kantaa myös suunnitelmien ja tavoitteiden epävarmuuksiin. 

Tilannekuva tulee sisältämään analyysin jokaisesta Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan painopisteestä.

Tilannekuvan taustaksi ja ilmastotyön vaikutusten osoittamiseksi luodaan katsaus Uudenmaan kasvihuonekaasupäästötilanteeseen. Päästökatsauksessa vedetään yhteen tuoreet tiedot maakunnan tuotannon ja kulutuksen päästöistä sekä muista teollisuuden päästöistä Uudellamaalla. Lisäksi katsaukseen sisällytetään soveltuvin osin maakunnan maankäyttösektorin päästöt.  

Tilannekuvaa työstetään kevään aikana yhdessä Uudenmaan liiton sidosryhmien kanssa. Toukokuun lopussa järjestetään tilannekuvat kokoava työpaja, joka tarjoaa laaja-alaisen näkymän Uudenmaan ilmastotyöhön ja sektorien välisiin ilmastotoimiin. Työpajoihin kutsutaan muun muassa aihepiirien asiantuntijoita kunnista sekä alueellisten ilmastoyhteistyöryhmien jäseniä. 

Kattava tilannekuva ilmastotyön tilasta tarjoaa tietopohjan Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartan toimenpideohjelman päivitykselle ja ensi vuonna valmisteltavalle uudelle maakuntaohjelmalle sekä mahdollistaa kestävyyden tarkastelun laajemminkin.  

Pia Tynys

Kirjoittaja työskentelee johtavana ilmastoasiantuntijana Uudenmaan liitossa.

Yhteystiedot:

puh. 040 149 2244, pia.tynys@uudenmaanliitto.fi

Avainsanat:

Ilmasto