Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Blogg

Hur resan mot klimatneutralitet går – Dags för mellanbokslut

Pia Tynys

Nyland har ett ambitiöst mål om att bli ett klimatneutralt landskap senast år 2030. För tillfället utarbetar vi ett så kallat mellanbokslut för klimatarbetet, det vill säga en utredning om vad som redan har gjorts och vad som ännu behöver göras för att uppnå målet. I en lägesbild för klimatarbetet ingår en sammanfattning av de klimatåtgärder som redan används och som planerats, och dessutom identifieras nya utmaningar och tilläggsåtgärder som eventuellt behövs.

Redan nu borde man till stor del ha fattat beslut om de åtgärder för att minska utsläppen som kräver större investeringar, så att deras inverkan syns år 2030. Lägesbilden kommer att innehålla en analys av varje prioritering i färdplanen för ett klimatneutralt Nyland. Prioriteringarna är markanvändning och byggande, trafik, energi, cirkulär ekonomi, konsumtion och produktion samt koldioxidbindning. Lägesbilden tar också ställning till osäkerheter i planer och målsättningar.

Lägesbilden kommer att innehålla en analys av varje prioritering i färdplanen för ett klimatneutralt Nyland.

Som en bakgrund för lägesbilden och för att visa konsekvenserna av klimatarbetet skapar man en översikt över Nylands situation med utsläpp av växthusgaser. I översikten över utsläppen ingår en sammanfattning av färska uppgifter om landskapets utsläpp från produktion och konsumtion samt om övriga utsläpp från industrin i Nyland. I översikten ingår i tillämpliga delar också landskapets utsläpp inom markanvändningssektorn.

Lägesbilden utarbetas under våren i samarbete med Nylands förbunds intressentgrupper. I slutet av maj ordnas en workshop som sammanställer lägesbilderna och som erbjuder en bred utsikt över det nyländska klimatarbetet och klimatåtgärderna mellan sektorerna. Till workshoppen bjuds in bland annat sakkunniga på olika områden från kommuner samt ledamöter i regionala samarbetsgrupper i klimatfrågor.

En omfattande lägesbild för klimatarbetet erbjuder ett kunskapsunderlag för uppdateringen av åtgärdsprogrammet för färdplanen för ett klimatneutralt Nyland 2030 samt möjliggör en bredare granskning av hållbarhet.

Pia Tynys

Skribenten Pia Tynys är ledande sakkunnig i klimatfrågor vid Nylands förbund.

pia.tynys@uudenmaanliitto.fi, tel 040 149 2244