Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Päärataryhmä: eurooppalaisen raideleveyden käyttöönoton tarkastelua on jatkettava aktiivisesti alkavalla hallituskaudella

Suomen päärataryhmä katsoo, että liikenne- ja viestintäministeriön keskiviikkona 12.4. julkaisema selvitys ’Eurooppalaisen raideleveyden mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa’ on laadukas läpileikkaus uuden raideleveyden käyttöönottoon liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Se on myös erinomainen käynnistys raideleveyden mahdollisen muuttamisen tarkempaan tarkasteluun Suomessa.

Selvitys käy kattavasti läpi lukuisia eri skenaarioita sekä teknisten ratkaisuiden että ratayhteyksien osalta ja sen lopputulema on, että käsitellyistä vaihtoehdoista tarkempaan jatkotarkasteluun suositellaan nykyisen pääradan rinnalle tehtävää uutta runkoyhteyttä Helsinki–Oulu–Tornio.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys on erinomainen käynnistys raideleveyden mahdollisen muuttamisen tarkempaan tarkasteluun Suomessa.

Päärataryhmä tukee tätä lopputulemaa sekä kiittää tekijöitä siitä, että selvityksessä on nostettu esiin perinteisten investointikustannusten ja suorien hyötyjen lisäksi myös laajemmat yhteiskunnalliset hyödyt, kuten vahvempi kytkeytyminen Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon ja sisämarkkinoihin sekä huoltovarmuus ja turvallisuus.

– Suomen saavutettavuus ja yhteydet sekä länteen että etelään ovat Venäjän hyökkäyssodan johdosta entistä oleellisemmat, ja päärataryhmä tukee vahvasti eurooppalaisen raideleveyden tuomien mahdollisuuksien tarkastelua pääradalla Suomen ja Ruotsin välillä, mutta myös Tallinnan tunnelin kautta Rail Baltican suuntaan. Katsomme, että molemmat yhteydet ovat edellytys eurooppalaisen raideleveyden käyttöönotolle Suomessa, sanoo Päärataryhmän puheenjohtaja, Pirkanmaan maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Suomen Päärataryhmä esittää, että Suomen tulee jatkaa tulevalla hallituskaudella eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymisen selvittämistä Suomen rautatieverkon päälinjalla pääradalla. Samalla päärataryhmä painottaa, että alueidenkäytön suunnitteluun pitää varautua mahdollisimman pian.

EU-rahoituksella on merkittävä rooli yhtenevän raideleveyden toteutuksessa.

Lisäksi päärataryhmä muistuttaa, että EU-rahoituksella on merkittävä rooli yhtenevän raideleveyden toteutuksessa. Päärataryhmä nosti jo 15.12.2022 julkaistuissa hallitusohjelmatavoitteissaan esille, että Suomen tulevan hallituksen pitää edesauttaa EU:n seuraavan ohjelmakauden liikennerahoituksen, mukaan lukien sotilaallinen liikkuvuus, merkittävää kasvattamista.

Lisäksi päärataryhmä katsoo, että Suomen hallituksen pitää varmistaa, että seuraava Verkkojen Eurooppa 3 -ohjelma tukee eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymistä Suomessa.

Suomen päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteisö, joka keskittyy kansalliseen vaikuttamiseen ja eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkotyöhön.

Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia. Kuultavana vierailee myös asiantuntijoita liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Väylävirastosta.

Lisätietoja:

Anna-Mari Ahonen, Päärataryhmän puheenjohtaja, Pirkanmaan maakuntajohtaja, puh. 050 5720 945

Hannele Räikkönen, Päärataryhmän sihteeri, Tampereen ja Pirkanmaan EU-yhteysjohtaja,
puh. 040 776 3446

Heini Peltonen

Erityisasiantuntija

+358 40 568 7999

Logistiikka ja joukkoliikenne, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, Helsingin seudun liikenneasiat