Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Porvoossa edistetään kestävää työmatkaliikkumista

Syksyinen jokimaisema Porvoosta.

Porvoon kaupunki käynnisti viime toukokuussa puolitoistavuotisen työ- ja työasiamatkojen liikkumisen ohjaukseen tähtäävän hankkeen. Tavoitteena on luoda työntekijöiden hyvinvointia edistäviä liikkumiskäytäntöjä porvoolaisille työpaikoille ja vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 

Kestävästi töihin -hankkeelle on myönnetty rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Hanketta koordinoi Porvoon kaupunki yhteistyössä kehitysyhtiö Posintran ja konsulttiyritys Sitowise Oy:n kanssa. 

Kestävän liikkumisen edistämisohjelmat organisaatioiden käyttöön

Hankkeessa laaditaan työhön osallistuville organisaatioille kestävän liikkumisen edistämisohjelmat. Tavoitteena on muodostaa toimintamalli, joka kannustaa kestävään liikkumiseen. Tähän liittyy olennaisena osana kestävien kulkumuotojen käytön mahdollisuuksien parantaminen ja joustavampien työskentelykäytäntöjen käyttöönoton edistäminen.

– Hankkeen aikana parannetaan sekä työntekijöiden että työnantajien tietoisuutta oman liikkumisen ja eri liikennemuotojen terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä erilaisista kestävien kulkumuotojen edistämiskeinoista. Toivon mukaan kestävän liikkumisen edistämisohjelmia lähdetään aktiivisesti toteuttamaan organisaatioissa, jotta kestävän liikkumisen mahdollisuudet aidosti paranevat, kertoo Porvoon kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

Hanke käynnistyi viime syksynä organisaatioille kohdennetulla kyselyllä, jonka avulla selvitettiin keskeiset liikkumisen tunnusluvut sekä työntekijöiden havainnot ja toiveet kestävän liikkumisen mahdollisuuksia parantavista toimenpiteistä. Tällä hetkellä hankkeessa järjestetään hankkeeseen osallistuville yrityksille työpajoja, joissa yritykset työstävät omia liikkumissuunnitelmia.

– Toiveena on, että näkisimme ensimmäisiä kestävän liikkumisen pilotteja kevään ja alkukesän aikana, toteaa Päivärinta toiveikkaana.

Terveyshyötyjen lisäksi positiivinen vaikutus ympäristöön

Porvoon kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamisen kannalta asukkailla ja yrityksillä on merkittävä rooli, muun muassa työmatkaliikkumisen kautta. 

– Porvoolaisten matkoista noin kaksi kolmasosaa taittuu henkilöautolla, ja noin puolet siten, että kuljettajan lisäksi autossa ei ole muita matkustajia. Työmatkojen osuus henkilöautomatkoista on merkittävä, joten työ- ja työasiamatkojen kulkutapaan vaikuttamalla voidaan vaikuttaa myös ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, kertoo Päivärinta.

Hankkeen avulla käynnistetään työpaikkojen kestävän liikkumisen edistäminen Porvoossa. Työn tuloksena luodaan työpaikkojen kestävän liikkumisen edistämisen toimintamalli ja kestävän liikkumisen verkosto, joita voidaan soveltaa myös muissa kunnissa ja kaupungeissa.

Hankkeessa mukana paikallisia yrityksiä

Porvoon kaupunki on yksi hankkeeseen aktiivisesti osallistuvista organisaatioista. Kaupungin lisäksi työhön osallistuu kehitysyhtiö Posintra, jolla on keskeinen rooli sekä kestävän liikkumisen esimerkin näyttäjänä että hankkeeseen osallistuvan yritysryhmän kokoamisessa. 

– Hankkeessa on mukana kaupungin ja Posintran lisäksi kolme paikallista yritystä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset edustavat eri kokoluokkia ja toimialoja, jotta esille nousseita periaatteita voidaan jatkossa hyödyntää mahdollisimman monissa kunnissa ja yrityksissä, kertoo Päivärinta.

Materiaalit kaikkien helposti käytettävissä

Hankkeessa tuotetut materiaalit kootaan yhteen Kestävästi töihin -hankesivustolle kestävän työmatka- ja työasiamatkaliikkumisen kehittämisen helpottamiseksi myös muissa yrityksissä ja kunnissa.

– Hankesivustolla on materiaalipankki, jossa olevaa materiaalia saa vapaasti hyödyntää. Toivomme, että muut kunnat ja yritykset lähtevät hyödyntämään näitä materiaaleja omassa toiminnassaan. Meihin voi myös olla matalalla kynnyksellä yhteydessä ja vastaamme mielellämme kysymyksiin, kannustaa Päivärinta.

Lisätietoja:

Kestävästi töihin -verkkosivusto(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta, Porvoon kaupunki, puh. 040 676 1479, sanna.paivarinta@porvoo.fi

Avainsanat:

Ilmasto