Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Artikel

I Borgå främjas hållbara färdsätt under arbetsresor

Borgå stad inledde i maj i fjol ett projekt för att vägleda färdsätten hos arbetstagarna under arbets- och tjänsteresor. Projektet pågår under ett och ett halvt år. Målet är att skapa rörelsepraxis för arbetsplatser i Borgå som främjar arbetstagarnas välbefinnande och minskar utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor.  

Projektet Hållbart till jobbet har beviljats finansiering av miljöministeriets klimatprojekt för kommunerna. Projektet koordineras av Borgå stad i samarbete med utvecklingsbolaget Posintra och konsultföretaget Sitowise Oy.  

Programmen för främjande av hållbara färdsätt kan utnyttjas av organisationer 

Projektet utarbetar program för främjande av hållbara färdsätt, för organisationerna som deltar i arbetet. Avsikten är att ta fram en verksamhetsmodell som uppmuntrar till hållbara färdsätt. Förbättring av möjligheter för användning av hållbara färdmedel och befrämjande av ibruktagning av flexiblare arbetspraxis är en väsentlig del av detta. 

– Under projektet förbättras både arbetstagarnas och arbetsgivarnas kunskap om den egna rörligheten, olika hälso- och miljöinverkningar hos olika trafikformer samt om olika sätt att befrämja de hållbara färdsätten. Förhoppningsvis börjar man aktivt genomföra programmen för främjande av hållbara färdsätt i organisationen, så att möjligheterna för de hållbara färdsätten genuint förbättras, säger Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling i Borgå stad. 

Projektet inleddes i höstas med en enkät till organisationerna. Med enkäten utreddes viktiga nyckeltal för färdsätt samt arbetstagarnas observationer och önskemål om åtgärder för bättre möjligheter till hållbara färdsätt. För företagen som deltar i projektet ordnas nu workshoppar där de bearbetar sina mobilitetsplaner. 

– Vi hoppas att vi under våren och sommaren kunde se de första pilotprojekten för hållbara färdsätt, säger Päivärinta hoppfullt. 

Utöver hälsonyttorna skapas en positiv inverkan på miljön 

Borgå stad siktar på att vara koldioxidneutral före 2030. Med tanke på färdsättet under arbetsresorna har invånarna och företagen bland annat en märkbar roll för att målet uppnås.  

Av Borgåbornas resor görs omkring två tredjedelar med personbil och omkring hälften så att det förutom chauffören inte finns några andra passagerare i bilen. Arbetsresornas andel av personbilsresorna är betydande, varvid man genom att påverka färdsätten för arbets- och tjänsteresor även kan påverka uppnåendet av miljö- och klimatmålen, säger Päivärinta. 

Främjandet av hållbara färdsätt på arbetsplatser i Borgå börjar med hjälp av projektet. En verksamhetsmodell för att främja hållbara färdsätt på arbetsplatser samt ett nätverk för hållbara färdsätt, som även kan tillämpas i övriga kommuner och städer skapas som resultat av arbetet. 

Lokala företag deltar i projektet 

Borgå stad är en av organisationerna som aktivt deltar i projektet. Utöver staden deltar utvecklingsbolaget Posintra i arbetet. Detta bolag har en central roll i att visa exempel på hållbara färdsätt och i att samla ihop en företagsgrupp som deltar i projektet.  

– Utöver Borgå stad och Posintra deltar tre lokala företag i projektet. Företagen som deltar i projektet representerar olika storleksklasser och branscher, så att principer som lyfts fram i fortsättningen kan användas i så många kommuner och företag som möjligt, säger Päivärinta. 

Materialen finns lätt till hands för alla 

Materialen som producerats i projektet samlas ihop på webbplatsen för projektet Hållbart till jobbet för att även i övriga företag och kommuner underlätta utvecklingen av hållbara färdsätt under arbets- och tjänsteresor. 

– Det finns en materialbank på webbplatsen för projektet, vars material fritt får användas. Vi önskar att övriga kommuner och företag börjar använda dessa material inom sin egen verksamhet. Man kan även kontakta oss med låg tröskel och vi besvarar gärna frågor, uppmuntrar Päivärinta. 

Mer information: 

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling, Borgå stad, tfn 040 676 1479, sanna.paivarinta@porvoo.fi

Nyckelord:

Klimat