Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Puurakentamisen lisääminen hyödyttää ilmastoa ja taloutta

Hymyilevä Heli Vauhkonen katsoo kameraan alaviistosta. Hän istuu punaisella sohvalla.

Uudellamaalla on hyvät mahdollisuudet lisätä puurakentamista. Puurakentaminen hyödyttää hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja edistää taloutta monipuolisten työllistävien vaikutustensa kautta. Puurakentamisen aiheuttamat hiilipäästöt ovat tutkitusti merkittävästi pienemmät muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna.  

Hallitusohjelman tavoitteena on ollut kaksinkertaistaa puurakentamisen osuus uudisrakentamisessa. Ympäristöministeriön puurakentamisen toimenpideohjelmalla pyritään lisäämään puun käyttöä etenkin teollisessa ja julkisessa rakentamisessa. Tavoitteena on lisätä metsien järkevää käyttöä rakentamisen aikaisten päästöjen vähentämisessä ja pitkäkestoisen hiilivaraston muodostumisessa sekä parantaa teollisen puurakentamisen osaamista ja tuotantoa. 

Uudellamaalla paljon mahdollisuuksia puurakentamisen lisäämiseen 

Ympäristöministeriön teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2020 Uudellamaalla aloitetut puukerrostalohankkeet kattoivat noin puolet Suomessa aloitetuista hankkeista. Koska Uusimaa ja etenkin pääkaupunkiseutu on Suomen voimakkaimmin kasvavia alueita, on maakunnassa suuri potentiaali lisätä puurakentamista.

Koska Uusimaa ja etenkin pääkaupunkiseutu on Suomen voimakkaimmin kasvavia alueita, on maakunnassa suuri potentiaali lisätä puurakentamista.

Uudellamaalla suuri osa uudesta rakennuskannasta on kerrostaloja. Vaikka puurakentaminen on vahvasti esillä, Suomessa puukerrostaloasuntojen tuotannossa ei ole vielä saavutettu tavoitteena olevaa kymmenen prosentin vuosittaista kasvua. Puukerrostalojen markkinaosuuden kokonaistavoite vuonna 2025 on 10–15 prosenttia, mikä on Ruotsissa jo nyt toteutunut.

Syitä Suomen puukerrostalorakentamisen hitaaseen kasvuun on varmasti monia, mutta yksi keskeisimmistä on, että teollisen rakentamisen käytännöt ovat vakiintuneita. Uusien rakentamisen mallien ja tapojen käyttöönotto ei tapahdu nopeasti, koska niihin liittyy esimerkiksi taloudellisia riskejä. 

Tietoa on tarjolla 

Syynä puurakentamisen vähäisyyteen ei voi olla ainakaan tiedon puute. Ympäristöministeriön ohella puurakentamisesta jakavat tietoa muun muassa Puuinfo, Metsäkeskus, Motiva, Puutuoteteollisuus sekä puurakentamisen kehitys- ja tutkimustyötä tekevät yliopistot. Myös Uudenmaan kunnissa on tehty selvityksiä puurakentamisesta ja edistetty sitä esimerkiksi kaavoituksella.

Kuntien omat strategiat, ohjelmat ja hankintamenettelyt ovat keskeisiä ja tehokkaita keinoja puurakentamisen lisäämisessä. Myös Helsingin seudun yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnitelma on hyvä taso tarkastella vähähiilistä rakentamista ja puurakentamisen roolia päästöjen vähentämisessä ja hiilivarastona. 

Uudenmaan liitto kannustaa puurakentamisen lisäämiseen 

Uudenmaan liitto on osaltaan edistänyt puurakentamista ja muuta vähähiilistä rakentamista osana Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartan toimenpiteitä ja maakuntakaavan mukaista kestävää alueidenkäyttöä.

Kuntia kannustetaan kestäviin, vähähiilisen maankäytön ja rakentamisen ratkaisuihin. Uudenmaan liitto edistää puurakentamista etenkin luomalla yhteistyötä laajojen sidosryhmien välille sekä tukemalla tutkimusta ja jakamalla tutkimustietoa.

Uudenmaan liitto on ollut mukana järjestämässä puurakentamisen webinaareja ja tukenut Aalto-yliopiston tutkimushankkeita. Pidämme tärkeänä osallistua hankkeisiin, joissa yhdessä virkamiesten, suunnittelijoiden, rakennusliikkeiden ja puutuoteteollisuuden kanssa puretaan puurakentamisen esteitä ja sujuvoitetaan käytäntöjä.   

Pois vastakkainasettelusta 

Nykyistä vähähiilisemmän rakentamisen tavoite on laajasti jaettu. On tärkeää parantaa ja sujuvoittaa yhteistyötä kaikkien puurakentamisen tuotantoketjun toimijoiden välillä. Tarvitaan neutraalia ja selkeää tutkimustietoa puurakentamisesta niin päättäjille, virkamiehille, suunnittelijoille, rakentajille, opiskelijoille kuin kuluttajillekin.  

Puurakentaminen ei pelasta koko maailmaa, ja eri rakennusmateriaalien käytön hybridiratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessakin.

Puurakentaminen ei pelasta koko maailmaa, ja eri rakennusmateriaalien käytön hybridiratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessakin. Siksi myös materiaalien valmistajien yhteistyötä tulee parantaa ja vastakkainasettelua vähentää. Hiilineutraaliustavoitteet kirittävät kaikkia vähähiilisempien materiaalien kehittämiseen.

Puurakentaminen edistää myös Uudenmaan taloutta 

Puurakentamisen hyödyt eivät rajoitu ympäristöön. Puurakentamisen työllistävä vaikutus ulottuu koko maakuntaan, sillä alan yritykset ovat tyypillisesti pk-yrityksiä. Puurakentaminen luo monipuolisesti työpaikkoja koko tuotantoketjun aikana: alkutuotannosta materiaalien ja rakennustapojen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäksi arkkitehti- ja rakennesuunnittelun kautta puutuoteteollisuuteen ja valmiiseen tuotteeseen. Metsän kasvatus ja puun korjaaminen työllistävät kasvukeskusten ulkopuolella. Puu on helposti työstettävä ja kevyt materiaali, siitä voidaan valmistaa tuotteita ilman monimutkaista tuotantokoneistoa.  

Uusimaa on puurakentamisen näköalapaikka

Pääkaupunkiseudulla on tutkimuslaitoksia, joissa tehdään innovatiivista materiaalien ja rakennustapojen tutkimus- ja kehitystyötä. Puuala kuuluu Aalto-yliopiston lisäksi monien Uudenmaan ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opintotarjontaan. Uudellamaalla toimii myös useita arkkitehti- ja insinööritoimistoja, jotka kehittävät puurakentamista. Lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii metsä-, rakennus- ja puutuoteteollisuuden järjestöjä sekä keskeiset ministeriöt.

On entistäkin tärkeämpää, mihin, miten ja missä puuta käytetään nyt ja tulevaisuudessa.

Puuraaka-aineella on yhä enemmän käyttäjiä. Myös metsien virkistyskäytön merkitys kasvaa. Huolta aiheuttavatkin metsäkato, hiilinielujen väheneminen ja rakennusmateriaalien niukkeneminen. On entistäkin tärkeämpää, mihin, miten ja missä puuta käytetään nyt ja tulevaisuudessa. Kun panostamme puuarkkitehtuuriin ja jalostamme puuta entistä pidemmälle, tuemme teollisen puurakentamisen innovaatioita ja elinvoimaa, niin kotimarkkinoilla kuin vientisektorilla.

Kirjoittaja Heli Vauhkonen on Uudenmaan liiton maakunta-arkkitehti.

Avainsanat:

IlmastoMaakuntakaava