Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Rakennus­työmaiden päästö­vähennyksiä ja resurssi­viisautta voidaan edistää urakka­kilpailutuksen ja markkina­vuoro­puhelun kautta

Kuukauden ilmastokasvo -teksti ja kasvokuva haastatellusta Jerestä.

Osana nykyistä työnkuvaansa kuukauden ilmastokasvo Jere Loikkanen vastaa Sipoon kunnan kestävän kehityksen kokonaisuuden koordinoinnista. Painopisteenä on erityisesti kunnan sisäisten prosessien ympäristö-, energia- ja ilmastoasioiden kehittäminen. Hän työskentelee suunnittelijana Sipoon kunnan yhdyskunnan ja ympäristön toimialalla kehittäminen ja tuki -yksikössä.

Millaista työtä teet ilmaston hyväksi?

Käytännössä ilmastotyöhön liittyvät työtehtäväni käsittävät esimerkiksi aihepiiriin liittyvien hankkeiden suunnittelua ja ohjausta, avoinna olevien valtionavustusten seuraamista ja hakemista sekä hyvien käytäntöjen benchmarkkausta muista kunnista. Lisäksi toimin kunnan edustajana sekä KUUMA-kuntien yhteisessä ilmastoryhmässä että Uudenmaan kuntien ympäristö-, ilmasto- ja kiertotalousryhmässä.

Millaiset ovat Sipoon ilmastotavoitteet?

Kuluvalla strategiakaudella kunnan tavoitteena on kehittyä kestävästi. Strategian vision mukaisesti Sipoo pyrkii hiilineutraaliksi mahdollisimman nopeasti huomioiden teknologiset, yhdyskunnalliset ja taloudelliset edellytykset. Kuluvan valtuustokauden aikana tavoitteena on ainakin laatia kestävän kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota.

Vuosina 2021–2022 teillä on ollut käynnissä Päästöttömät työmaat  -kehittämishanke. Miten olette käytännössä edistäneet päästöttömiä työmaita?

Hankkeessa kehitettiin kunnan katu- ja viherrakennusurakoiden hankintaprosessia. Määritimme työmaiden päästöjen vähentämistä ja kierrätysmateriaalien tehokkaampaa hyötykäyttöä tukevia uusia hankintakriteereitä. Hankkeen aikana määritellyt uudet hankintakriteerit kohdistuvat muun muassa urakoitsijoiden työmaakone- ja kuljetuskaluston päästöluokkiin.

Millaisissa kohteissa tätä on hyödynnetty?

Kevään ja syksyn 2022 aikana urakoitsijoiden kaluston päästöluokitusten kiristämiseen kohdistuvaa uutta hankintakriteeriä pilotoitiin kahdessa kunnan pienurakassa. Urakkakohteina olivat lyhyen kadun ja vesihuoltolinjojen rakentaminen sekä kevyenliikenteenväylän rakentaminen.

Mikä on ollut haastavaa päästöttömien työmaiden kehittämisessä? Onko joku yllättänyt?

Uusien hankintakriteerien pilotointi edellyttää aina hankinnan vastuuhenkilöltä useiden eri osatekijöiden, kuten urakkahintavaikutusten ja urakoitsijoiden osallistumismahdollisuuksien, arviointia hankinnan onnistumiseksi. Paikallisten urakoitsijoiden kanssa käydyn markkinavuoropuhelun perusteella urakoitsijoiden valmiusaste ja halukkuus osallistua työmaiden päästövähennystalkoisiin on ollut odotettua korkeammalla tasolla.

Miten työ päästöttömien työmaiden kanssa jatkuu?

Kehittämishankkeen tulosten jalkauttaminen jatkuu seuraavaksi kuluvan vuoden ja seuraavien vuosien aikana hankkeen aikana määriteltyjen uusien hankintakriteerien pilotoinnilla uusissa soveltuvissa urakkakohteissa. Hankintakriteerien käyttöönoton perusajatuksena on kriteerien painoarvon ja vaikuttavuuden kasvattaminen vaiheittain pilotoinneista saatujen kokemusten perusteella. Hankkeen materiaaleja ja lisätietoja on saatavilla minun kauttani.

Mikä Sipoon ilmastotyössä on juuri nyt ajankohtaista?

Tällä hetkellä Sipoon kunnan ilmastotyössä ajankohtaisena on kuluvalle vuodelle asetettu tavoite koko Sipoon yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten ja hiilinielujen nykytilan arvioinnin toteuttamisesta. Kuluvan vuoden aikana on myös tarkoitus jatkaa ensisijaisesti kunnan työntekijöiden ja kaluston käyttöön tarkoitetun sähköautojen latauspisteinfran laajentamista kunnan eri kiinteistöille.

Mitä muuta haluat sanoa?

Mikäli lukija tunnistaa omassa työssään samoja ilmastotyön teemoja omalla työpöydällä, niin aina voi olla matalalla kynnyksellä yhteyksissä esimerkiksi yhteiskehittämisen tai yleisen ajatustenvaihdon tiimoilta.

Törmäillään jatkossa ilmastotyön merkeissä!

Lisätietoja:

Suunnittelija Jere Loikkanen, jere.loikkanen@sipoo.fi

Avainsanat:

Ilmasto