Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Valkoisella pöydällä stetoskooppi ja kännykkä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilastot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilastoissa kuvataan käyttökustannuksia sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä. Tietoa on saatavilla myös työttömyyseläkettä, toimeentulotukea ja yleistä asumistukea saaneiden osuuksista. Tiedot on jokaisesta Uudenmaan kunnasta ja Suomen maakunnasta.

Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttökustannukset

Nettokäyttökustannukset saadaan vähentämällä käyttökustannuksista käyttötuotot. Tyypillisesti sosiaali- ja terveystoiminnan kustannukset ovat kuntien suurin yksittäinen kuluerä. Kustannusten suuruuteen vaikuttavat muun muassa väestön ikä, sairastavuus ja yksityisten terveyspalveluiden suosio.

Perusterveydenhuolto

Luvut ilmaisevat perusterveydenhuollon avohoidon kaikkien käyntien osuuden tuhatta asukasta kohti. Perusterveydenhuollon avohoidon käynteihin sisältyvät esimerkiksi erilaiset terveystarkastuskäynnit, mielenterveyskäynnit sekä käynnit äitiysneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit sisältävät kaikkien erikoisalojen erikoissairaanhoidon käynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset. Luvut eivät sisällä päiväsairaalahoitoa.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada henkilö, joka on sairauden tai vamman takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi tai määräaikaisena.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen ja tarveharkintainen toimeentuloturvan muoto. Tuen suuruus määräytyy sen mukaan, paljonko asiakkaan välttämättömät menot ylittävät hänen käytössään olevat tulot ja varat. Muut mahdolliset tuet kuten asumistuki, työttömyysturva tai sairauspäiväraha vaikuttavat toimeentulotuen suuruuteen.

Yleinen asumistuki

Yleistä asumistukea voidaan myöntää pienituloiselle asuntokunnalle asumismenojen helpottamiseksi.

Sivu päivitetty viimeksi: 11.8.2023