Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Tule mukaan kokeilemaan ja luomaan yhteistyössä uutta vihreää kasvua

Kolme kasvokuvaa ja EER-ikoni.

Uusi ohjelmakausi Euroopan unionissa tarjoaa paljon rahoitusmahdollisuuksia vihreiden, digitaalisten ja kiertotalouteen perustuvien toimien edistämiseen. Kiertotalous, uusiutuvat energialähteet, kestävä ruokajärjestelmä, puhtaat vedet, ihmisen hyvinvointi ja terveys saavat kaikki osansa eri rahoituslähteistä. Kutsumme uusimaalaiset tahot yhteistyöhön, jotta saamme parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä tarjolla olevan EU-rahoituksen.

Keskeinen välineemme alueelliseen uudistumiseen on Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia. Strategian ja Euroopan yrittäjyysalue -teemavuoden ytimessä on yrittäjämäinen, eli kokeiluun ja riskinottoon kannustava innovaatiotoiminta, joka tuo mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen muutokseen – vihreään ja digitaaliseen siirtymään.

Tämä pyrkimys on käynyt entistä tärkeämmäksi viime viikkoina. Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on osoittanut, miten riippuvainen Eurooppa on ollut venäläisestä kaasusta ja öljystä. Sota on tuonut ilmi muitakin riippuvuuksia, esimerkiksi riippuvuuden lannoitteista ja dieselin käytölle olennaisesta ureasta.  Nämä ja myös koronapandemian esiin tuomat arvoketjujen riskit ja häiriöt edellyttävät jatkossa etsimään turvallisia arvoketjuja EU:hun.

Vihreän siirtymän aikaansaamisessa keskeistä on kehittämis- ja innovaatiotoiminta – että hankkeissa mallinnetaan uusia mahdollisuuksia, luodaan uusia toimintatapoja, pilotoidaan toimivia ratkaisuja ja tehdään jopa radikaaleja kokeiluja. On myös otettava huomioon, että kokeiluihin sisältyy mahdollisuus epäonnistumisiin. Se kuuluu kokeilujen luonteeseen. Kokeiluista opitaan ja ne edistävät tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa.

Kestävä liiketoiminta perustuu uusiutuviin materiaaleihin ja hallittaviin ketjuihin

Etsittäessä yrityksille tulevaisuuden kasvun lähteitä on kysyttävä: kantaako tämä mitä teen, ja kantaako vielä 20 vuoden kuluttua? Viimeiset kaksi vuotta osoittavat, että tulevaisuutta on yhä vaikeampi ennustaa. Pikavoittojen kannattavuus suhteessa mahdollisiin rajuihin tappioihin pienenee.

Paras ja kestävin liiketoiminta on sellaista, joka perustuu uusiutuviin materiaaleihin, mahdollisimman hallittaviin toimitusketjuihin ja lisää yhteiskunnan ilmastoneutraaliutta, palautumiskykyä ja turvallisuutta.

Päättyvältä rakennerahastokaudelta haluamme nostaa valokeilaan muutamia EAKR-rahoitusta saaneita kärkihankkeita. Ja nämä ovat vain raapaisu Uudenmaan hienosta hankevalikoimasta.

TeKiDe-hankkeessa kehitettiin Bioruukin kokeilualusta tekstiilijätteen hyödyntämiseen ja siitä seurasi kannattavan liiketoiminnan käynnistyminen. SOHJOA-hanke pilotoi automaattisen liikenteen ratkaisuja, joilla on vankka sija lähitulevaisuudessa. TUDI 4.0 -hankkeessa nostettiin uusimaalaisten yritysten digitaalista osaamista uudelle tasolle ja BIITTI-hankkeessa kehitettiin pk-yritysten kasvuohjelmaa.

Monessa hankkeessa syvennettiin ja systematisoitiin yhteistyöverkoston toimintaa – eli luotiin temaattinen innovaatioekosysteemi. Helsinki Brain & Mind -aivoterveyden verkosto on tästä hyvä esimerkki.

Tule mukaan!

Nyt on aika ryhtyä toimiin. Euroopan aluepolitiikan uusi rahoituskausi ja Uudenmaan yrittäjyysaluevuosi tarjoavat siihen hyvät puitteet. Ensimmäinen Uuttamaata koskeva maakuntien liittojen rahoitushaku Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) avautuu aivan lähiaikoina. Samalla avautuvat myös kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haut valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimusten pohjalta pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Lahden kaupungeissa.

Uudenmaan yrittäjyysalue on puolestaan muutosvoima, jolla tulee olemaan pitkäkestoisia myönteisiä vaikutuksia kansalaisiin, yrityksiin ja ympäristöön. Yrittäjämäistä, kokeilevaa toimintaa voi olla kaikissa organisaatioissa – yksityisissä, julkisissa ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioissa. 

Liity mukaan muutoksentekijöihin, ja ole yhteydessä meihin!

Yhteydet:

Venla Virkamäki

EU-erityisasiantuntija

+358 40 619 4133

Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyön kehittäminen ja kansainvälinen markkinointi, älykkään erikoistumisen strategia, EU-yhteistyö

Christine Chang

EU-erityisasiantuntija

+358 44 353 3014

EU-hankevalmistelu, EU-palvelun kansainvälinen viestintä

Miranda Sundholm

Projektipäällikkö

+358 40 658 3384

We Make Transition -hanke, Baltic Sea Region -ohjelman kansallinen viestintä

Palvelee myös ruotsiksi

Avainsanat:

Älykäs Uusimaa