Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia tavoittelevan Uusimaa-ohjelman valmistelu käynnistyy

Mies ja koira kävelemässä omakotitaloalueella talvisena päivänä.

Uuden maakuntaohjelman eli Uusimaa-ohjelman valmistelutyö käynnistyy alkuvuodesta 2021 ja sitä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Vuoden loppuun mennessä valmistuva ohjelma tulee olemaan voimassa vuosina 2022–2025.

– Uusimaa-ohjelmalla tavoitellaan työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia maakuntaamme. Ohjelmassa määritellään keskeiset tavoitteet alueemme vahvuuksien tukemiseksi, joiden toteuttamiseen ohjaamme myös rahoitusta, erityisasiantuntija Rosa Tuomi tuo esiin. 

Uusimaa-ohjelma on kokoava ohjelma, jonka valmistelussa huomioidaan niin globaalin ja EU-tason kuin kansallisen, maakunta- ja kuntatasonkin keskeiset kehittämislinjaukset ja strategiat. 

Eri tahojen mukaan saaminen on tärkeää Uusimaa-ohjelman valmistelussa

Uusimaa-ohjelma laaditaan yhteistyössä Uudenmaan kehityksen kannalta keskeisten tahojen kanssa. Valmistelun eri vaiheissa ohjelmaa työstetään sidosryhmien kanssa sekä esitellään maakuntahallituksessa ja maakuntavaltuustossa. 

– Uusimaa-ohjelmaa tehdään maakuntamme toimijoita varten. Uudenmaan liitto on alueen kehittäjä, mutta toimeenpanijoina ovat muut tahot. Siksi on tärkeää, että ohjelman varsinaiset toteuttajat ovat mukana myös suunnittelemassa ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä, Tuomi kuvailee. 

Maaliskuussa järjestetään yleinen, kaikille avoin työpaja osana Uusimaa-ohjelman valmistelua. Toivomme sen tavoittavan myös sellaisia tahoja, joiden kanssa emme muuten tee niin tiivistä yhteistyötä. 

Koronavirusepidemian takia kaikki tilaisuudet varaudutaan pitämään etäyhteyksillä ja käyttämään apuna siihen soveltuvia sähköisiä työkaluja.

– Myös verkossa työskennellessämme sidosryhmät pääsevät osallistumaan ja olemaan mukana tavoitteiden määrittelyssä. Kaikki ohjelmaa koskevat kommentit ovat tervetulleita valmistelutyön aikana, Tuomi kertoo. 

Valmistelun vaiheet kuvataan työohjelmassa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Maakuntahallitus hyväksyi Uusimaa-ohjelman työohjelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 25.1.2021. Siinä kuvataan maakuntaohjelman laadinnan viitekehys, sisällön pääpiirteet, vaikutusten arviointi, aikataulu ja valmistelun organisointi.

Ohjelman kanssa samanaikaisesti laaditaan ympäristöselostus, jossa arvioidaan Uusimaa-ohjelman yhteensopivuutta ympäristötavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Lisäksi huomioidaan sukupuolinäkökulma.

Tutustu Uusimaa-ohjelman työohjelmaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Uusimaa-ohjelmalle on luotu pohjaa katsomalla pitkälle tulevaisuuteen

Pohjaa maakuntaohjelmalle luodaan skenaariotyössä syksyn 2020 ja talven 2021 aikana. Uusimaa 2050 -skenaarioissa on pohdittu erilaisia tulevaisuuksia seuraavien 30 vuoden aikana. 

Maakuntaohjelman valmisteluun antaa ajatuksia myös Uudenmaan tulevaisuuskirja, joka koostuu yli 70 asiantuntijan näkemyksistä alueen tulevaisuudesta vuonna 2050. 

Tutustu Tulevaisuuskirjaan

Lisätietoja:

Rosa Tuomi

Erityisasiantuntija

+358 50 563 0375

Ennakointi, koulutuspolitiikka, Uusimaa-ohjelma

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Eero Venäläisen varahenkilö.

Avainsanat:

Uusimaa-ohjelma