Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Arbete, livskraft och välfärd eftersträvas med Nylandsprogrammet vars beredning börjar

Beredningen av ett nytt landskapsprogram, Nylandsprogrammet, kör igång i början av år 2021 och görs i samarbete med centrala aktörer. Programmet, som ska bli färdigt före årets slut, kommer att gälla åren 2022–2025.

– Arbete, livskraft och välfärd i vårt landskap är det som eftersträvas med Nylandsprogrammet. Programmet slår fast de centrala målen för att stödja vår regions styrkor, och för att omsätta dessa mål i praktiken allokerar vi också finansiering, omtalar Rosa Tuomi, sakkunnig vid Nylands förbund.

Nylandsprogrammet är ett helhetsprogram där man i beredningen beaktar de viktigaste utvecklingslinjerna och strategierna på såväl internationell nivå som EU-nivå liksom också på nationell nivå samt landskaps- och kommunnivå.

Att få olika slags aktörer att engagera sig är viktigt i beredningen av Nylandsprogrammet

Nylandsprogrammet tas fram i samarbete med aktörer som är centrala med tanke på Nylands utveckling. Programmet bearbetas i beredningens olika stadier tillsammans med intressentgrupper och presenteras för landskapsstyrelsen samt landskapsfullmäktige.

– Nylandsprogrammet skrivs för att tjäna aktörerna i landskapet. Nylands förbund spelar rollen av den part som utvecklar regionen, men andra instanser sköter verkställandet. Därför är det viktigt att programmets egentliga genomförare också deltar i planeringen av programmets mål och åtgärder, beskriver Tuomi.

I mars ordnas en allmän workshop som är öppen för alla och som är en del av beredningen av Nylandsprogrammet. Vi önskar att vi med den når ut också till sådana aktörer som vi annars inte samarbetar så tätt med.

På grund av coronavirusepidemin finns det beredskap att ordna alla tillställningar på distans och att använda lämpliga digitala verktyg som möjliggör det.

– Även då vårt arbete sker över webben har intressentgrupperna möjlighet att delta och att engagera sig i arbetet med att fastställa målen. Alla kommentarer som gäller programmet är välkomna under beredningens gång, säger Tuomi.

Beredningsstadierna beskrivs i arbetsprogrammet och i planen för deltagande och bedömning

Landskapsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 25.1.2021 arbetsprogrammet och planen för deltagande och bedömning. Där beskrivs referensramen för arbetet med landskapsprogrammet, innehållet i huvuddrag, konsekvensbedömningen, tidsplanen och organiseringen av beredningen.

Jämsides med programmet utarbetas det också en miljörapport där man bedömer hur kompatibelt Nylandsprogrammet är med miljömålsättningarna och principerna för hållbar utveckling. Dessutom ska könsperspektivet beaktas.

Bekanta dig med Nylandsprogrammets arbetsprogram och dess plan för deltagande och bedömning (på finska)(Öppnas i nytt fönster)

Grunden för Nylandsprogrammet är att man blickar långt in i framtiden

Arbete hösten 2020 och vintern 2021 med olika scenarier ska läggas till grund för landskapsprogrammet. Med hjälp av scenarierna för Nyland 2050 har man dryftat hur framtiden kan gestalta sig under följande 30 år.

Tankar som bidrar till beredningen av landskapsprogrammet finns också i Nylands framtidsbok där man kan läsa mer än 70 experters uppfattning om regionens framtid år 2050.

Läs Framtidsboken(Öppnas i nytt fönster)

Upplysningar:

Rosa Tuomi

Sakkunnig

+358 50 563 0375

Framsynsarbete, utbildningspolitik, Nylandsprogrammet

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Nyckelord:

Nylandsprogrammet