Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudenmaan hallitus­ohjelma­tavoitteille sinetti

I love Uusimaa -pinssi Uudenmaan kartan päällä.

Maakuntahallitus hyväksyi 24. lokakuuta Uudenmaan hallitusohjelmatavoitteet kevään 2023 eduskuntavaaleihin ja tulevalle eduskuntavaalikaudelle. Ne ohjaavat liiton vaikuttamistyötä. Tavoitteet pohjautuvat Uusimaa-ohjelmaan sekä kuntatalouden ja hyvinvointialueiden uusimaalaisiin erityispiirteisiin.

Hallitusohjelmatavoitteet on valmisteltu yhteistyössä alueen kuntien ja muiden avaintoimijoiden kanssa. Lähtökohdaksi on nostettu Uudenmaan toimintaedellytysten säilyttäminen ja vahvistaminen koko Suomen uudistumisen, uuden kestävän kasvun sekä hyvinvoinnin generoijana. Samalla painotukset ovat koko maakunnalle tärkeitä ja yhteisiä, ja pohjautuvat maan ainoan metropolimaakunnan, Uudenmaan erityispiirteisiin ja -tarpeisiin.

Hallitusohjelmatavoitteissa on neljä kokonaisuutta:

Kohti hiilineutraalia Suomea – Uudenmaan tavoitevuosi on 2030

Tulevaisuuden kasvua Suomelle Uudenmaan avulla

Nostetaan Uudenmaan työllisyysaste 80 prosenttiin

Turvataan kuntien rahoituspohja kasvavilla alueilla niiden erityistarpeet huomioiden

– Hallitusohjelmatavoitteidemme kantavana ajatuksena on, että uusimaalaiset toimijat haluavat yhdessä Suomen hallituksen kanssa rakentaa tulevaisuutta niin, että koko Suomi menestyy, sanoo maakuntajohtaja Ossi Savolainen. Tämä onnistuu parhaiten, kun satsataan alueille, jotka ovat kasvun moottoreita, Savolainen painottaa.

Reilu kolmannes suomalaisista asuu Uudellamaalla ja maakunta kattaa noin 40 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista, kuten myös koko maan bruttokansantuotteesta. Puolet Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksista syntyy Uudellamaalla. Väestön korkea koulutus- ja osaamistaso, huipputasoiset korkeakoulut sekä vientivetoinen elinkeinoelämä ovat taanneet pitkään sen, että Uudellamaalla on hyvät edellytykset tuottaa kasvua koko maahan.

Globaalit kriisit, maailmanpoliittinen tilanne, sekä koveneva kansainvälinen kilpailu investoinneista ja osaajista horjuttavat Uudenmaan asemaa. Suomen kansainvälisimpänä maakuntana Uusimaa tarvitseekin – eurooppalaisten verrokkiseutujen tavoin – valtion erityishuomiota ja panostuksia tuottaakseen jatkossakin työpaikkoja ja hyvinvointia, ei pelkästään oman maakuntansa, vaan koko Suomen tarpeisiin.

Uudenmaan liitto esittelee tavoitteet Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajille marraskuussa, ja ne annetaan tiedoksi joulukuussa kokoontuvalle maakuntavaltuustolle.

Lisätietoja:

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Eero Venäläisen varahenkilö.