Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands mål för regerings­programmet fastställda

Landskapsstyrelsen godkände Nylands mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet våren 2023 och kommande riksdagsperiod den 24 oktober. Målen styr förbundets påverkansarbete. Målen baserar sig på Nylandsprogrammet samt på nyländska särdrag hos den kommunala ekonomin och välfärdsområdena.

Målen för regeringsprogrammet har utarbetats i samarbete med regionens kommuner och övriga nyckelaktörer. Utgångspunkten är att bevara och förstärka Nylands verksamhetsförutsättningar, för det är Nyland som genererar förnyelse i hela Finland, ny hållbar tillväxt samt välfärd. Dessutom är dessa prioriteringar viktiga och gemensamma för hela landskapet och baserar sig på särdrag och särskilda behov hos Nyland, som är landets enda metropollandskap.

Målen för regeringsprogrammet omfattar fyra helheter:

Mot ett klimatneutralt Finland – Nylands målår är 2030

Framtida tillväxt i Finland med hjälp av Nyland

Nylands sysselsättningsgrad höjs till 80 procent

Kommunernas finansieringsgrund ska tryggas i växande regioner utifrån deras särskilda behov

– Den bärande tanken i våra mål för regeringsprogrammet är att de nyländska aktörerna tillsammans med Finlands regering vill bygga framtiden så att hela Finland får framgång, säger landskapsdirektör Ossi Savolainen. Detta lyckas bäst när man satsar på regioner som fungerar som motorer för tillväxt, betonar Savolainen.

Drygt en tredjedel av finländarna bor i Nyland, och landskapet står för cirka 40 procent av arbetsplatserna inom den privata sektorn samt av hela landets bruttonationalprodukt. Hälften av satsningarna på Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet görs i Nyland. Befolkningens höga utbildnings- och kompetensnivå, högskolorna på toppnivå samt det exportdrivna näringslivet har länge garanterat att Nyland har goda förutsättningar att generera tillväxt i hela landet.

De globala kriserna, den världspolitiska situationen samt den allt hårdare internationella konkurrensen om investeringar och experter undergräver Nylands ställning. Nyland, som är Finlands mest internationella landskap, behöver – på samma sätt som sina europeiska jämförbara regioner – statens särskilda uppmärksamhet och satsningar för att också i fortsättningen kunna generera arbetsplatser och välfärd, inte bara för det egna landskapets behov, utan för hela Finlands behov.

Nylands förbund kommer att presentera målen för regeringsprogrammet för Helsingfors och Nylands riksdagsledamöter i november, och dessa mål ges landskapsfullmäktige för kännedom i december.

Ytterligare upplysningar:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.