Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusi selvitys: Betonijätteessä piilee jopa 40 miljoonan euron liiketoimintamahdollisuus

Merta ja rakenteilla olevia tai juuri valmistuneita kerrostaloja.

VTT selvitti Uudenmaan kiertotalouslaakson toimeksiantona rakentamisen ja purkamisen materiaalivirtoja ja liiketoimintamahdollisuuksia Uudellamaalla. Tuloksista ilmenee, että rakennusjätteiden synty keskittyy voimakkaasti pääkaupunkiseudulle.

Helsingin purkutoiminnasta syntyvät jätteet vastaavat noin 21 prosenttia kaikista Uudenmaan alueen syntyvistä rakennusjätteistä, ja se on suurimmaksi osaksi betonia. Nykytilanteessa suurin osa betonijätteestä hyödynnetään jätteenä maarakentamisessa. Etenkin purkutoiminnassa syntyvässä betonijätteessä piilee jopa 40 miljoonan arvoinen liiketoimintapotentiaali, joka toteutuisi kierrätyksen ja uudelleenkäytön ja säästettyjen materiaalikustannusten muodossa. Myös muissa purkujakeissa kuten, purkupuun, tiilien ja sisärakenteiden hyödyntämisessä, on uudelleenkäyttö- ja säästömahdollisuuksia.

– Tämä liiketoimintapotentiaali olisi tärkeä saada hyödynnettyä ja nyt tarvitaankin lisää pilotteja esimerkiksi ehjänä purkamisessa, toteaa kiertotalouden asiantuntija Malin zu Castell-Rüdenhausen VTT:ltä.

Rakennussektori on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Yksi tehokas keino vähentää päästöjä, on vähentää uuden materiaalin valmistamista. Tehokkain keino säästää on jättää purkamatta: jos esimerkiksi jätetään 25 prosenttia purkamatta ja uudelleen rakentamatta niin vältettäisiin 130 kilotonnia betonijätettä ja säästettäisiin 11 miljoonaa euroa betonin käytössä. Rakentamisen ja purkutoiminnan virrat ovat avainasemassa uuden liiketoiminnan kehittämisessä, joka perustuu uudelleenkäytölle – siinä säästetään materiaalien arvoa sekä vähennetään merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

Perustuu v. 2018-2020 keskiarvoon. Rakentamisen materiaalivirtatieto on tehty mallintamalla syntyviä jätemääriä eri jätekertoimien avulla hyödyntäen neliömetrien muutoksia rakennustyypeittäin. Kerrosalan muutoksissa on isoja vuosittaisia vaihteluja rakentamis-/korjausvaiheessa. Jätetietoihin ei sisälly rakennustuotetuotannossa syntyviä jätteitä. Avaa kuva suurempana klikkaamalla sitä.

Julkisella sektorilla tärkeä rooli liiketoiminnan tukemisessa

Rakennussektorin muutokset vaativat tukea julkiselta sektorilta. VTT:n selvitystä varten haastatellut rakennusalan ammattilaiset kokevat, että hankintaehtojen ja hankintaosaamisen kautta voidaan vaikuttaa toimintatapoihin ja luoda malleja myös yksityiselle sektorille.

Tehokkaita keinoja voisivat olla esimerkiksi selkeämmät ehdot valikoivalle purulle ja korkeammat vaatimukset kierrätyksen, kierrätysmateriaalien ja uudelleenkäytön osalta. Myös logistiikkahaasteet ja kaavoitukseen liittyvät tekijät voivat tukea uudelleenkäyttöä, jossa tarvitaan väliaikaisvarastointia, lyhyitä etäisyyksiä työmaiden välillä sekä tehokasta koordinointia kuntien ja yritysten välillä.

Kiertotalouslaakso vie kiertotaloutta eteenpäin yritysten kanssa

Uudenmaan liiton alla toimii Uudenmaan kiertotalouslaakso, joka edistää kiertotaloutta maakunnan alueella erityisesti rakentamisen, tekstiilien, muovin, ruoan ja elektroniikan osalta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Materiaalivirtakartoituksen tulosten perusteella olisi tarkoitus rakentaa uusia pilotteja ja hankkeita rakennusalalle sekä tiivistää yhteistyötä ja luoda mahdollisuuksia eri toimijoille hyödyntää uusia markkinoita.

Tutustu julkaisuun:

Lisätietoja:

VTT:

Malin zu Castell-Rüdenhausen, malin.castell@vtt.fi

Uudenmaan liitto:

Pipsa Salolammi

Asiantuntija

+358 40 592 7554

Uudenmaan kiertotalouslaakso, yhteiskuntasuhteet

Palvelee myös ruotsiksi

Avainsanat:

HankkeetIlmasto