Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Väyläverkon investointiohjelmasta puuttuu Uudellemaalle tärkeitä liikennehankkeita

Lähiliikenteen juna Pasilan ratapihalla menossa kohti Helsingin keskustaa.

Väyläviraston luonnostelemassa investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet. Ohjelmaan tulisi lisätä tai kiirehtiä Uudellemaalle erityisen tärkeitä ja kannattavia hankkeita, vaaditaan Uudenmaan liiton lausunnossa.

Väyläviraston tekemä liikennehankkeiden alueellinen vertailu osoittaa, että yhteiskuntataloudellisesti kannattavimmat hankkeet sijoittuvat Etelä- ja Länsi-Suomeen, missä raiteilla ja teillä on eniten käyttäjiä.

– Vaikuttavuuden kannalta mukana tulisi olla enemmän Uudenmaan hankkeita, toteaa liikennesuunnittelupäällikkö Petri Suominen Uudenmaan liitosta.

Liitto esittää, että ohjelmaan lisätään Hanko–Hyvinkää-radan sekä valtatie 25:n Hangon ja Mäntsälän välisen osuuden korjaus- ja parannustoimenpiteitä. Parantamista vaatii myös kantatie 51 Kirkkonummen ja Siuntion välillä. Lisäksi sen uusiin liittymiin tulee osoittaa rahoitusta, jotta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Hangon sataman kautta kulkevan liikenteen kasvava määrä sekä liikenneturvallisuus edellyttävät toimenpiteitä jo ohjelmakauden alkupuolella. Lisäksi tulee varmistaa Lahti–Loviisa-radan perusparantaminen, jotta Loviisan sataman kuljetukset voidaan siirtää mahdollisimman suurelta osin raiteille.

Suominen muistuttaa, että Uudellamaalla on tällä hetkellä käynnissä monia isoja hankkeita, jotka valmistuttuaan helpottavat liikkumista ja tavarakuljetuksia. Näitä ovat Espoon kaupunkiradan rakentaminen, Pääradan kapasiteetin lisäys vaiheittain Helsingin ja Riihimäen välillä, Hanko–Hyvinkää-radan sähköistys sekä Kehä III:n parantaminen Vantaalla.

Hankekorissa 1A olevien hankkeiden suunnitelmavalmius ja vaikuttavuus on riittävä päätöksentekoa varten tai ne ovat muuten kiireellisiä. Hankekorin 1B hankkeet edellyttävät vielä jatkosuunnittelua ennen kuin niistä voidaan tehdä päätös.

Rataverkko

 • Helsinki–Riihimäki 3. vaihe (1A)
 • Hanko–Hyvinkää peruskorjaus (1B)
 • Helsinki–Tampere peruskorjaus (1B)
 • Hyvinkää-Kirkniemi osuus mukana 250 kN akselipainoverkoston kehittämisessä (1B)

Tieverkon parantaminen

 • Valtatie 4 välillä Kehä I – Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä (1A)
 • Kantatie 50 Kehä III Espoonkartanon kohdalla, painumakorjaus (1A)
 • Valtatie 25 Hanko–Mäntsälä 1.vaihe (1B)

Vesiväylät

 • Inkoon meriväylän parantaminen (1A, Uusi hanke ohjelmassa)
 • Koverharin väylän syventäminen (1A, pienten kehittämishankkeiden kokonaisuudessa)
 • Loviisan väylän syventäminen (1B)

Pyörätiet, parannettavat

 • Maantie 2850 Hyvinkää–Riihimäki
 • Maantie 120 Vihdintien kestävän liikkumisen laatukäytävä ja sen jatkosuunnitelmat

Pyörätiet, matkailua palvelevat

 • Maantie 145 välillä kantatie 45 – Poikkitie

Huom! Moni Uudenmaan hanke etenee myös Helsingin seudun MAL-työn kautta.

Perusväylänpidon parantamishankkeet

 • Hyvinkää–Hanko-radalle uusi välisuojastuspiste Rajamäki–Nummela-rataosuudelle
 • Karjaa–Hanko-välin matkustajalaitureiden pidentäminen
 • Valtatie 1 Korissuonmäen vihersilta (hirvieläinonnettomuudet), Vihti
 • Valtatie 6 Koivistontien liittymän parantaminen, Lapinjärvi
 • Valtatie 25 Jokelantien eritasoliittymän parantaminen, Hyvinkää
 • Valtatie 25 Kalevankadun eritasoliittymä, Hyvinkää
 • Valtatie 25 parantaminen Nopon eritasoliittymässä (mt 130), Hyvinkää
 • Kantatie 51 tievaurion korjaus Hamossenin suon kohdalla, Siuntio
 • Maantie 110 Brobackantie-Kolmenperäntie painaumakorjaus ja jkpp, Espoo
 • Maantie 1070 Sammatti-Myllykylä jkpp, Lohja
 • Nykyisten raskaan liikenteen palvelualueiden (valtatie 3 ja 4) laajentaminen

Lisätietoja:

Pasi Kouhia

Liikennesuunnittelija

+358 40 660 5030

Liikennemallit ja liikenteen uudet teknologiat, Itä- ja Länsi-Uudenmaan liikenneasiat

Väyläverkon investointiohjelma

 • Väyläviraston näkemys uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.
 • Sisältää vain ne hankkeet, joista ei vielä ole rahoituspäätöstä. Mukana kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.
 • Ei sisällä esimerkiksi jo käynnissä olevia hankkeita, perusväylänpitoa tai suunnitteluhankkeita, joille on perustettu oma hankeyhtiö.
 • Nyt kommenteilla oleva ohjelmaluonnos on laadittu vuosille 2024–2031 ja se on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12 -suunnitelma) toimeenpanoa.
 • Liikennehankkeiden mahdollisesta toteuttamisesta päättää eduskunta.