Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

För Nyland viktiga transportprojekt saknas i investeringsprogrammet för trafikledsnätet

Lähiliikenteen juna Pasilan ratapihalla menossa kohti Helsingin keskustaa.

I det av Trafikledsverket skisserade investeringsprogrammet presenteras de närmaste årens viktigaste trafikinfraprojekt. I Nylands förbunds utlåtande konstaterar man att programmet ska kompletteras med de för Nyland särskilt viktiga och lönsamma projekten eller att de påskyndas.

En regional jämförelse av transportprojekt som utförts av Trafikledsverket visar att samhällsekonomiskt sett ligger de mest lönsamma projekten i södra och västra Finland, där banor och vägar används mest.

– Med tanke på hur omfattande inverkan projekten har, borde fler nyländska projekt ingå, konstaterar trafikplaneringschef Petri Suominen från Nylands förbund.

Förbundet föreslår att programmet kompletteras med åtgärder för reparation och förbättring av Hangö–Hyvinge-banan och riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä. Åtgärder för förbättring av stamväg 51 mellan Kyrkslätt och Sjundeå behövs likaså. För att säkerställa trygg och smidig trafik även i framtiden, ska finansiering dessutom anvisas till dess nya anslutningar.

Den ökande trafikmängden via Hangö hamn samt trafiksäkerheten förutsätter åtgärder redan i början av programperioden. Dessutom ska man säkerställa en grundlig reparation av banan Lahtis–Lovisa så att transporterna via Lovisa hamn kan bli järnvägstransporter till så stor del som möjligt.

Suominen påminner att det finns många stora projekt som är aktuella just nu. De kommer att underlätta mobiliteten och godstransporterna. Sådana är byggandet av Esbo stadsbana, det gradvisa ökandet av kapaciteten på stambanan mellan Helsingfors och Riihimäki, elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan och förbättringen av Ring III i Vanda.

Hankekorissa 1A olevien hankkeiden suunnitelmavalmius ja vaikuttavuus on riittävä päätöksentekoa varten tai ne ovat muuten kiireellisiä. Hankekorin 1B hankkeet edellyttävät vielä jatkosuunnittelua ennen kuin niistä voidaan tehdä päätös.

Rataverkko

 • Helsinki–Riihimäki 3. vaihe (1A)
 • Hanko–Hyvinkää peruskorjaus (1B)
 • Helsinki–Tampere peruskorjaus (1B)
 • Hyvinkää-Kirkniemi osuus mukana 250 kN akselipainoverkoston kehittämisessä (1B)

Tieverkon parantaminen

 • Valtatie 4 välillä Kehä I – Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä (1A)
 • Kantatie 50 Kehä III Espoonkartanon kohdalla, painumakorjaus (1A)
 • Valtatie 25 Hanko–Mäntsälä 1.vaihe (1B)

Vesiväylät

 • Inkoon meriväylän parantaminen (1A, Uusi hanke ohjelmassa)
 • Koverharin väylän syventäminen (1A, pienten kehittämishankkeiden kokonaisuudessa)
 • Loviisan väylän syventäminen (1B)

Pyörätiet, parannettavat

 • Maantie 2850 Hyvinkää–Riihimäki
 • Maantie 120 Vihdintien kestävän liikkumisen laatukäytävä ja sen jatkosuunnitelmat

Pyörätiet, matkailua palvelevat

 • Maantie 145 välillä kantatie 45 – Poikkitie

Huom! Moni Uudenmaan hanke etenee myös Helsingin seudun MAL-työn kautta.

Perusväylänpidon parantamishankkeet

 • Hyvinkää–Hanko-radalle uusi välisuojastuspiste Rajamäki–Nummela-rataosuudelle
 • Karjaa–Hanko-välin matkustajalaitureiden pidentäminen
 • Valtatie 1 Korissuonmäen vihersilta (hirvieläinonnettomuudet), Vihti
 • Valtatie 6 Koivistontien liittymän parantaminen, Lapinjärvi
 • Valtatie 25 Jokelantien eritasoliittymän parantaminen, Hyvinkää
 • Valtatie 25 Kalevankadun eritasoliittymä, Hyvinkää
 • Valtatie 25 parantaminen Nopon eritasoliittymässä (mt 130), Hyvinkää
 • Kantatie 51 tievaurion korjaus Hamossenin suon kohdalla, Siuntio
 • Maantie 110 Brobackantie-Kolmenperäntie painaumakorjaus ja jkpp, Espoo
 • Maantie 1070 Sammatti-Myllykylä jkpp, Lohja
 • Nykyisten raskaan liikenteen palvelualueiden (valtatie 3 ja 4) laajentaminen

Ytterligare upplysningar:

Pasi Kouhia

Sakkunnig

+358 40 660 5030

Trafiksystemplaner, trafikmodeller och ny teknologi inom trafiken, öst- och västnyländska trafikfrågor

Investeringsprogrammet för trafikledsnätet

 • Investeringsprogrammet är Trafikledsverkets förslag om genomförande av nya järnvägs-, landsvägs- och farledsprojekt och deras effekter.
 • Endast sådana projekt ingår som man ännu inte har fattat finansieringsbeslut om. Programmet omfattar utvecklingsprojekt, stora renoveringsprojekt och projekthelheter samt mindre förbättringsprojekt.
 • Det omfattar exempelvis inte redan pågående projekt, åtgärder inom bastrafikledshållningen eller planeringsprojekt, för vilka separata projektbolag har grundats.
 • Programutkastet som är under remiss har utarbetats för åren 2023–2030 och är en del av verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik 12-planen).
 • Riksdagen beslutar i sista hand om genomförandet av utvecklingsprojekten.