Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Blogi

Mikrokurssit kasvattavat yrittäjien osaamista

Anne Lahti
Mustavalkoinen lähikuva hymyilevästä Anne Lahdesta. Hänellä on tummat lyhyehköt hiukset ja silmälasit. Kuvassa vihreä pallo, jossa teksti EER 2022 Uusimaa.

Kuva: Laurea ammattikorkeakoulu

Euroopan yrittäjyysaluevuonna 2022 Uudellamaalla innostetaan yrittäjiä kestävään uusiutumiseen ja digitalisaatioon. Tavoitteena on parantaa alueen yritysten kilpailukykyä. Osana teemavuotta Laurea-ammattikorkeakoulu pilotoi maksuttomia mikrokursseja Uudenmaan pk-yrittäjille.

Mikrokurssi auttaa yritystä kehittämään palvelujaan sekä vastaamaan paremmin asiakkaidensa odotuksiin.

Mikrokurssien suunnittelua varten Laurean hanketiimi keräsi yritysten arkea ja koulutustarpeita kartoittavaa tietoa haastattelemalla lukuisia uusmaalaisia yrityksiä. Haastattelujen pohjalta kurssien aiheiksi valikoituivat alustatalous, kestävä kehitys, digitaalinen markkinointi ja palvelumuotoilu.

Mikrokurssit ovat voimakkaasti kasvava, Suomessa vielä melko tuntematon koulutuksen innovaatio. Ne tarjoavat joustavia ja personoituja tapoja osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. 

Mikrokursseista vastaus muuttuvien työmarkkinoittemme haasteeseen

Työmarkkinat muuttuvat. Työvoima liikkuu vilkkaasti. Työurat pitenevät. Digitalisaatio valtaa alaa. Osaamistarpeet päivittyvät. Tämän hetken keskeisiä kyvykkyyksiä työmarkkinoilla ovat muun muassa vihreä ja digitaalinen osaaminen sekä pehmeiden taitojen osalta luovuus, vaikuttavuus sekä vuorovaikutus ja erilaiset yhdessä toimimisen muodot kuten yhteiskehittäminen. Mikrokurssit voivat tarjota varteenotettavia ratkaisuja näihin taito- ja kouluttautumistarpeisiin.

Mikrokurssit ovat tyypillisesti digitaalisia, usein toimialasuuntautuneita ja tiiviitä tietopaketteja, lyhyitä kursseja tai kompakteja koulutuskokonaisuuksia. Keskeistä on, että osallistujat kehittävät juuri niitä osaamisia, jotka ovat heidän oman kehittymisensä tai yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeitä. 

Erityisen hyödyllisiksi mikrokurssit koetaan jo yritys- tai työelämässä mukana olevien täydennys- ja jatkokoulutuksissa sekä potentiaalisille työnhakijoille suunnatuissa koulutuksissa.

Suoritukset talteen digitaaliseen lompakkoon tai osaamismerkkikansioon

Tavoitteena on, että mikrokurssien suoritusmerkinnät ja kirjalliset arvioinnit voidaan tulevaisuudessa tallentaa EU:n laajuiseen digitaaliseen lompakkoon. Sen avulla omaa osaamista on helppo osoittaa reaaliaikaisesti sekä Suomessa että ulkomailla.

Toinen mahdollinen oppimisen tunnustamistapa on digitaaliset osaamismerkit. Ne ovat digitaalisia, osaamisen tunnustamisen välineitä, joita oppilaitokset ja organisaatiot voivat myöntää.

Laurea tarjoaa maksuttomia, digitaalisia mikrokursseja  

Kevään ja syksyn 2022 aikana Laurea-ammattikorkeakoulu lanseeraa useita maksuttomia, uusmaalaisille pk-yrityksille tarkoitettuja digitaalisia mikrokursseja. 

Kurssit ovat osa Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 -hanketta, jossa Laurea kehittää 3AMK-yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolian sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa digitaalisempaa ja vihreämpää yrittäjyyttä Uudellamaalla. Hankkeen keskeinen kumppani on Uudenmaan liitto.

Kevään aikana mikrokursseja pilotoidaan yhdessä kohdeyritysten kanssa. Kursseja kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Vuorovaikutus, yhteiskehittäminen ja kestävä kasvu ovat keskeisessä osassa niin mikrokursseilla kuin uuden osaamisen luomisessakin.

Katso video Kestävää menestystä x Laurean mikrokurssit:

Mustavalkoinen lähikuva hymyilevästä Anne Lahdesta. Hänellä on tummat lyhyehköt hiukset ja silmälasit. Kuvassa vihreä pallo, jossa teksti EER 2022 Uusimaa.

Anne Lahti

Kirjoittaja on palvelumuotoilun ja liiketalouden lehtori Laurea-ammattikorkeakoulussa.
Sähköposti: anne.lahti@laurea.fi

Avainsanat:

ElinkeinotHankkeet