Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

EU-hankkeiden valmisteluun tarjolla rahoitusta

Sinisiä ilmapalloja, joissa EU:n keltaiset tähdet ympyrän muodossa.

Olemme avanneet rahoitushaun, jolla tuemme uusimaalaisten toimijoiden EU-hankkeiden valmistelua. Tavoitteenamme on edistää maakunnalle tärkeitä hankkeita ja nostaa Uudellemaalle saatavaa Euroopan unionin rahoituksen määrää. Tuen haku on jatkuva.

– Tuella haluamme edistää valmistelua, jolla tavoitellaan kokoluokaltaan merkittäviä EU-rahoitteisia hankkeita. Tällaisen EU-hankkeen valmistelu on rankka urakka ja edellyttää pitkäjänteistä työtä. Aikaa kuluu idean lopulliseen muotoiluun, oikeiden kumppaneiden löytämiseen sekä ihan pelkästään hakemuksen kirjoitusprosessiin, kertoo Uudenmaan liiton Brysselin toimistoa johtava Eero Venäläinen.

EU-hankkeen valmistelu on rankka urakka ja edellyttää pitkäjänteistä työtä.

Valmistelutuki koskee Horisontti Eurooppa -ohjelmaan ja muihin EU:n erillisohjelmiin tähtääviä hankkeita. Tuemme erityisesti kuntien sekä niiden kehittämisyhtiöiden hankevalmistelua, mutta rahoitusta voivat hakea myös korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja kolmannen sektorin toimijat.

Valmisteltavien hankkeiden tulee olla merkittäviä, miljoonien eurojen tutkimus- tai kehittämishankkeita. Hakijalla tulee olla EU-hankkeessa rooli joko koordinaattorina, työpaketin vastuutahona tai muulla keskeisellä tavalla.

Hankkeiden toteutettava Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa

Rahoitus on tarkoitettu Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisten hankkeiden valmisteluun. Strategian teemat ovat

Hakemus laitetaan vireille Uudenmaan liiton sähköisessä asiointipalvelussa. Rahoitusta voi saada enintään 20 000 euroa ja se voi kattaa maksimissaan 80 prosenttia hankevalmistelun kokonaiskustannuksista. Päätöksiä tehdään joustavasti hakutilanteen mukaan. Rahoituspäätökset tekee maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Rahoitusta voi saada enintään 20 000 euroa ja se voi kattaa 80 prosenttia hankevalmistelun kustannuksista.

Tukea voidaan käyttää EU-hankevalmistelun henkilökustannuksiin ja ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä muihin perusteltuihin hankehakemuksen valmistelun kuluihin.

EU-hankkeiden valmistelua voidaan tukea Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta vuosina 2023 ja 2024 yhteensä 500 000 eurolla.

Lisätietoja:

Heikki Kallasvaara

EU-erityisasiantuntija

+358 40161 6794

EU-hankevalmistelu, Horizon Europe-ohjelma ja EU:n erillisohjelmat, Älykäs erikoistuminen – Uudistuva teollisuus- ja innovatiiviset palvelut

Palvelee myös ruotsiksi

Eero Venäläinen

Vt. johtaja, aluekehittäminen

+358 40 525 1944

Aluekehitystyön johtaminen, maakuntajohtaja Tuija Telénin varahenkilö

Tukimenettely:

Joanna Kallio

Hankeasiantuntija

+358 40 756 8319

Kansallisen rahoituksen hankkeiden tarkastus, maksatus ja tekninen rahoitusneuvonta