Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Finansiering till förfogande för beredning av EU-projekt

Vi har öppnat en ansökningsomgång genom vilken vi stöder beredning av EU-projekt som görs av nyländska aktörer. Vi har som mål att främja projekt som är av betydelse för landskapet och höja det finansieringsanslag från Europeiska unionen som beviljas Nyland.

– Med hjälp av stödet vill vi främja beredning med sikte på betydande EU-finansierade projekt. Beredningen av sådana EU-projekt är ett stort jobb och kräver ett långsiktigt arbete. Tid går till att formulera den slutliga idén, hitta rätta partner samt till processen med att skriva själva ansökan, berättar Eero Venäläinen, som leder Nylands förbunds byrå i Bryssel.

Beredningen av EU-projekt är ett stort jobb och kräver ett långsiktigt arbete.

Beredningsstödet gäller projekt som syftar till programmet Horisont Europa och EU:s övriga specialprogram. Särskilt stöder vi kommunernas och deras utvecklingsbolags projektberedning, men finansiering kan sökas också av högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom den tredje sektorn.

De projekt som bereds ska vara betydande forsknings- eller utvecklingsprojekt på flera miljoner euro. Den sökande ska ha en roll i ett EU-projekt antingen som samordnare, ansvarig instans i arbetspaketet eller på något annat väsentligt sätt.

Projekten ska genomföra Nylands strategi för smart specialisering

Finansieringen är avsedd för beredning av projekt i linje med Nylands strategi för smart specialisering. Temana i strategin är 

Stödansökningar tas emot fortlöpande. Ansökan görs anhängig via Nylands förbunds e-tjänster. Man kan få finansiering på högst 20 000 euro, och stödet får täcka maximalt 80 procent av projektberedningens totalkostnader. Beslut fattas flexibelt enligt ansökningsläget. Finansieringsbesluten fattas av landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Man kan få finansiering på högst 20 000 euro, och stödet får täcka 80 procent av projektberedningens totalkostnader.

Stödmedel kan användas för att bekosta personalkostnader som EU-projektberedningen medför och att skaffa externa experttjänster samt för andra motiverade kostnader som beredningen av projektansökan medför.

För beredning av EU-projekt beviljas stöd på sammanlagt 500 000 euro från Nylands förbunds regionutvecklingsfond under åren 2023 och 2024.

Ytterligare upplysningar:

Heikki Kallasvaara

Sakkunnig i EU-ärenden

+358 40161 6794

EU-projektberedning, programmet Horisont Europa och EU:s separata program, Smart specialisering – Förnyelse i industrin och innovativa serviceformer

Betjänar också på svenska

Eero Venäläinen

Tf direktör, regionutveckling

+358 40 525 1944

Förestår regionutvecklingsarbetet, ställföreträdare för landskapsdirektör Tuija Telén

Stödförfarande:

Joanna Kallio

Projektsakkunnig

+358 40 756 8319

Granskning och utbetalning av nationella finansieringsprojekt och teknisk finansieringsrådgivning