Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Euroopan aluekehitys­rahaston haut avautuivat

EAKR-haut avoinna. Euroopan unionin osarahoittama. Lisäksi EU-lippu ja kuvituksena lomake, jonka päällä on suurennuslasi ja kynä.

Olemme avanneet EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden rahoitushaut Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Maakuntien liittojen rahoitushaku koskee Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen alueita. Valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimusten pohjalta avatut kestävän kaupunkikehittämisen haut koskevat Turun ja Lahden kaupunkeja. Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen haku avataan 15.8.2022.

Haut ovat avoinna uuden kauden sähköisessä EURA 2021 -järjestelmässä(Siirryt toiseen palveluun), jonka hakijaosion valmistumista saatiin jonkun aika odotella, ja hautkin hieman lykkääntyivät. Nyt järjestelmä on valmis ottamaan rahoitushakemuksia vastaan.

Hankkeiden rahoitusta ohjaa kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi(Siirryt toiseen palveluun). Kullakin maakunnalla on hankkeiden valinnalle myös omat painotuksensa, joiden mukaan rahoitushakemukset arvioidaan maakuntien liitoissa. Ekosysteemisopimusten sisällöt puolestaan määrittelevät kestävän kaupunkikehittämisen hakuja. Uudenmaan liitto tekee hankkeiden juridiset rahoituspäätökset.

Uudenmaan liiton avaamiin hakuihin tulee jättää hakemukset 16.6.2022 mennessä.

Jaossa mojovat potit rahoitusta

Kevään haussa viiden maakunnan EAKR-hankkeille myönnetään enintään 23 miljoonaa euroa.

Maakuntien liittojen rahoitushaussa etsitään hankkeita, jotka vastaavat Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman innovaatiovalmiuksien ja hiilineutraaliuden toimintalinjoihin ja näiden alla oleviin tarkempiin erityistavoitteisiin, sekä kunkin maakunnan liiton määrittelemiin omiin painotuksiin.

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta on puolestaan jaossa ekosysteemisopimusten(Siirryt toiseen palveluun) pohjalta yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman lisäksi kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitusta ohjaavat ekosysteemisopimusten kaupunkikohtaiset sisällöt.

Hakujen tarkat sisällöt esitellään hakuilmoituksissa EURA 2021 -järjestelmässä.

Uudellamaalla yrittäjyysaluevuosi nostaa fokukseen vihreän ja digitaalisen siirtymän

Uudenmaan omat teemat maakuntien liittojen EAKR-haussa pohjautuvat Euroopan alueiden komitean maakunnalle myöntämän Euroopan yrittäjyysalue 2022 -tunnustuksen painotuksiin: vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja kiertotalouteen.

– Nämä ovat teemoja, jotka ovat läpileikkaavasti mukana myös Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmassa ja tarjoavat paljon mahdollisuuksia Uudenmaan kehittämishankkeille, kertoo erityisasiantuntija Hanna Laaksonen Uudenmaan liitosta.

Elinkeinotoiminnan kehittämiseen tähtäävät hankkeet ovat avainasemassa Uudellamaalla.

– Odotamme rahoitettavilta hankkeilta monipuolista elinkeinokytkentäistä yhteistyötä ja verkostotoimintaa, jolla vauhditetaan elinkeinoelämän uudistumista ja muutosta kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä. Yksittäisen yrityksen liiketoiminnan parantamiseen rahoitusta ei kuitenkaan säädösten mukaan voida myöntää, Laaksonen kertoo.

Uudellamaalla rahoitettavien hankkeiden tulee lisäksi edistää Uusimaa-ohjelmaa(Avautuu uuteen ikkunaan), Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa(Avautuu uuteen ikkunaan) sekä Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekarttaa(Avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja:

Hanna Laaksonen

Erityisasiantuntija

+358 40 574 8930

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden rahoitus, ekosysteemisopimukset

Avainsanat:

Rahoitus