Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Ansökningarna om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden utlysta

ERUF-ansöningarna utlysta. Medfinansieras av Europeiska unionen.

Nylands förbund har utlyst ansökningarna om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) under den nya programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik.

Landskapsförbundens ansökan om finansiering gäller regionerna Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Egentliga Finland. Ansökningarna för hållbar stadsutveckling som utlystes på basis av ekosystemavtalen mellan staten och universitetsstäder gäller Åbo och Lahtis städer. Ansökan i fråga om huvudstadsregionens ekosystemavtal startar 15.8.2022.

De öppna ansökningarna finns i det elektroniska EURA 2021-systemet(Du går över till annan tjänst) för den nya programperioden. Det tog en tid innan de sökandes avsnitt i systemet blev klart, och även inledandet av ansökningarna sköts upp. Nu är systemet klart för att ta emot finansieringsansökningar.

Finansiering av projekt styrs av det nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland(Du går över till annan tjänst). Varje landskap har också egna prioriteringar för val av projekt, och landskapsförbunden bedömer finansieringsansökningarna utifrån dessa prioriteringar. Innehållet i ekosystemavtalen definierar ansökningarna för hållbar stadsutveckling. Nylands förbund fattar de juridiska finansieringsbesluten för projekt.

Ansökan till de finansieringsansökningar som Nylands förbund har utlyst ska lämnas in senast 16.6.2022. 

Stor mängd finansiering tillgänglig

Under vårens ansökningsomgång delas ut högst 23 miljoner euro till ERUF-projekt i de fem landskapen.
I landskapsförbundens ansökan om finansiering efterlyses projekt som motsvarar insatsområdena för innovationsfärdigheter och klimatneutralitet i programmet Ett förnybart och kompetent Finland och deras särskilda mål samt varje landskapsförbunds egna prioriteringar.

På basis av ekosystemavtalen(Du går över till annan tjänst) finns det sammanlagt 8,9 miljoner euro att dela ut i ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling. ERUF-finansieringen för stadsutveckling styrs av programmet Ett förnybart och kompetent Finland samt av ekosystemavtalens innehåll för respektive städer.

Ansökningarnas närmare innehåll framgår av ansökningsannonserna som finns i EURA 2021-systemet.

Året som entreprenörsregion sätter fokus på grön och digital omställning i Nyland

Nylands egna teman för landskapsförbundens ansökan om ERUF-finansiering bygger på prioriteringarna för utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion 2022, som Europeiska regionkommittén har tilldelat Nyland. Dessa prioriteringar är grön omställning, digitalisering och cirkulär ekonomi.

– Dessa är teman som löper som en röd tråd också genom programmet Ett förnybart och kompetent Finland och erbjuder nyländska utvecklingsprojekt många möjligheter, omtalar sakkunnig Hanna Laaksonen vid Nylands förbund.

Projekt som syftar till att utveckla näringsverksamhet är i en nyckelställning i Nyland.

– Vi förväntar oss att projekt som söker finansiering har ett mångsidigt näringsrelaterat samarbete och nätverkande som påskyndar förnyelsen i näringslivet och omvandlingen mot ett grönt och digitalt entreprenörskap. Enligt bestämmelserna är det dock inte möjligt att bevilja finansiering för utveckling av ett enskilt företags affärsverksamhet, berättar Laaksonen.

I Nyland ska de projekt som får finansiering också främja Nylandsprogrammet(Öppnas i nytt fönster), Nylands strategi för smart specialisering(Öppnas i nytt fönster) samt Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2030(Öppnas i nytt fönster).

Ytterligare upplysningar:

Hanna Laaksonen

Sakkunnig

+358 40 574 8930

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, ekosystemavtal

Nyckelord:

Finansiering