Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Ideoita kunnille ilmastotyön johtamiseen ja materiaalia kuntien ilmastotoimien valintaan

Uudenmaan liitossa Vantaan kaupungin ilmastotyön johtamisen malli on kuvattu raportin muotoon. Siihen tutustumalla voi saada uusia ajatuksia kuntien ilmastojohtamiseen. Myös kuntien ilmasto-ohjelmien tekemiseen ja ilmastotoimien valintaan on tarjolla tukimateriaalia.

Ilmastotyön johtaminen on iso haaste kunnissa. Se usein jää ympäristötoimen harteille ja sieltä sitä voi olla hankala jalkauttaa.

– Halusimme tuoda esille koko organisaatioon ja kaikille toimialoille juurrutetun mallin, josta Vantaa on erinomainen esimerkki. Vantaan kaupunki on organisaatiorakenteeltaan ketterä, joten uskoisin että malli on sovellettavissa pienempiin kaupunkeihin ja kuntiinkin, johtava ilmastoasiantuntija Pia Tynys kertoo.

Vantaan kaupungin malliin syventyi Antti Pösö, joka toimi ilmastosuunnittelijana Uudenmaan liitossa osana Suomen ympäristöopiston SYKLIn järjestämää Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C. -koulutusta.

– Vantaan ilmastotyön johtaminen on toimialakohtaista, mutta sitä on koordinoitu poikkihallinnollisesti. Perustana toimii Resurssiviisauden tiekartta. Jokainen toimiala laatii siihen pohjautuvan toteutussuunnitelman. Toimialoilla on ympäristövastaavat ja -ryhmät. Koordinoinnista vastaa erityinen ilmastotyön johtoryhmä eli ”Hiilijory” ympäristökeskuksen tukemana, Pösö kuvailee.

Vantaan ilmastotyön vahvuus Pösön mielestä on se, että ilmastotyö on otettu läpileikkaavasti mukaan koko kaupungin toimintaan. Toimialoilla asiantuntijat pääsevät soveltamaan ilmastotoimia tuntemaansa toimintakenttään. Näin syntyy yhteistyötä ja vuoropuhelua.

– Toimialakohtaisessa mallissa saadaan sitoutettua kaikki mukaan ilmastotyöhön. Vantaalla käytössä oleva digitaalinen seurantatyökalu Ympäristövahti vaikuttaa myös lupaavalta ilmastotyön seurantaan, Pösö toteaa.

Toimenpiteiden koosteesta ideoita ja apua ilmastotoimien valintaan

Uudenmaan kunnille on koottu toimenpidekortteja, jotka auttavat kuntia ilmasto-ohjelmien laadinnassa ja ilmastotoimien tunnistamisessa. Kortiston rakenne perustuu Hiilineutraali Uusimaa -tiekarttaan.

– Ilmastolain toinen osa voi tuoda kunnille velvoitteen laatia ilmastosuunnitelma. Ennakoimme Uudenmaan liitossa tätä vaadetta tarjoamalla avustavia aineistoja kunnille, Tynys taustoittaa.

– Kokosin yli 50 toimenpidettä sektoreittain jaoteltuina. Ne on esitelty toimenpidekorttien muodossa sisältäen lyhyen kuvauksen ja esimerkkejä eri kunnista. Niistä voi saada ideoita ilmastotyöhön ja katsoa, mitä muualla on tehty, Pösö kuvailee.

Tavoitteena oli tuottaa ideakortisto ilmastotoimenpiteistä sekä malli ilmastotyön johtamiseen kuntien ilmastotyön tueksi. Näitä tullaan hyödyntämään kuntien ilmastotyötä tukevassa SILTA-hankkeessa.

Pösö työskenteli Uudenmaan liitossa syyskuusta huhtikuuhun. Hänestä on ollut antoisaa tehdä näitä kahta projektia, päästä soveltamaan oppimaansa työelämässä ja haastamaan itseään.

– Kiinnostavinta on ollut huomata ilmastotyön vahvistunut asema yhteiskunnassa ja miten erilaisin keinoin kasvihuonekaasupäästöjä voi vähentää. Olen oppinut valtavasti sekä työtapojen että substanssin puolella. Vastaava työjakso on mahdollista yritysten lisäksi myös julkisille organisaatioille, Pösö kertoo.

Lisätietoja

Pia Tynys

Johtava ilmastoasiantuntija

+358 40 149 2244

Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta

Avainsanat:

Ilmasto